Okna komunikatów - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka
Norbert_88
Norbert_88

Okna komunikatów - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka

1 str.
551Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu programowania dotyczące okien komunikatów.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Okna komunikatów służą do wyświetlania informacji oraz pobierania danych od użytkownika. Delphi posiada sześć rodzajów komunikatów, ale zajmiemy się tylko najczęściej używanymi.

ShowMessage Funkcja wyświetla proste okno. Jego tytuł zawiera nazwę naszego programu i przycisk 'OK'. ShowMessage('To jest mój komunikat'); ShowMessagePos Jest to funkcja podobna do ShowMessage. Posiada ona dwa dodatkowe parametry, które służą do określenia pozycji okna. ShowMessagePos('To jest mój komunikat', 10, 10);

MessageBox Jest to najlepsze okno komunikatów. Pozwala na zdefiniowanie rodzajów przycisków, przycisków itp. Funkcja wywołująca ma takš postać: Application.MessageBox('Tekst Okna', 'Tytuł Okna', Przyciski+Rysunek); Mały przykładzik: Application.MessageBox('To jest moje okienko', 'Informacja', MB_OK + MB_ICONInformation); Poniżej przedstawiona jest lista dostępnych kombinacji przycisków:

MB_ABORTRETRYIGNORE - okno z przyciskami 'Przerwij', 'Ponów próbę', 'Zignoruj'. MB_OK - okno z przyciskiem 'OK'. MB_OKCANCEL - okno z przyciskami 'OK', 'Anuluj'. MB_RETRYCANCEL - okno z przyciskami 'Ponów próbę', 'Anuluj'. MB_YESNO - okno z przyciskami 'Tak', 'Nie'. MB_YESNOCANCEL - okno z przyciskami 'Tak', 'Nie', 'Anuluj'.

Możemy także określić typ obrazka w oknie:

MB_ICONWarning - żółty trójkąt z wykrzyknikiem. MB_ICONError - czerwone koło z iksem. MB_ICONInformation - biały dymek z literą i. MB_ICONQuestion - biały dymek ze znakiem zapytania.

Funkcja MessageBox zwraca wynik. To znaczy, że po kwiknięciu na przycisku nasz program jest informowany, który z nich wybrał użytkownik. Mały przykładzik (potrzebny jest Button i Label):

W zdarzeniu OnClick Buttona: case Application.MessageBox('Który klawisz wybierzesz?', 'Pytanie', MB_YESNO+MB_IconQuestion) of

0 0 9 CIDYES : Label1.Caption:='Wybrałe TAK'; 0 0 9 CIDNO : Label1.Caption:='Wybrałe NIE';

end;

Wynikiem może być także liczba. Poniżej przedstawione sš możliwe wyniki (w nawiasach podane są wyniki w postaci liczbowej):

IDOK (1) wybrano przycisk 'OK'. IDCANCEL (2) wybrano przycisk 'Anuluj'. IDABORT (3) wybrano przycisk 'Przerwij'. IDRETRY (4) wybrano przycisk 'Ponów próbę'. IDIGNORE (5) wybrano przycisk 'Zignoruj'; IDYES (6) wybrano przycisk 'Tak'. IDNO (7) wybrano przycisk 'Nie'.

Brak komentarzy
Pobierz dokument