Okrągły stół rewolucja czy minimalizm, Ćwiczenia i Zadania'z Politologia. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)
Kseniula2015
Kseniula2015

Okrągły stół rewolucja czy minimalizm, Ćwiczenia i Zadania'z Politologia. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)

PPTX (2 MB)
13 str.
2Liczba pobrań
296Liczba odwiedzin
Opis
Okrągły stół rewolucja czy minimalizm
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 13
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument

OKRĄGŁY STÓŁ REWOLUCJA CZY MINIMALIZM ?

2

TYTUŁ NR SLAJDU

Formatka projektu 3

Geneza obrad Okrągłego Stołu 4

Postanowienia 5

Opinie 6 - 7

Wyniki ankiety społecznej 8 - 11

Osobiste refleksje 12 -13

Ewaluacja projektu 14

PLAN PREZENTACJI

3

Geneza obrad Okrągłego Stołu

„Stan gospodarczy posadził władze przy okrągłym Stole” - – powiedział w lutym 1989 r. uczestniczący w zakulisowych rozmowach z komunistami Lech Kaczyński. Główną determinantą ugody pomiędzy władzami PRL i „konstruktywnymi" z „Solidarności" z przełomu 1988 i 1989 r. była kondycja finansowa i niewypłacalność reżimu Jaruzelskiego wobec zachodnich kredytodawców z rozmaitych banków komercyjnych (skupionych głównie w Klubie Paryskim) i ich rządowych żyrantów. Krytycy Okrągłego Stołu mówią dziś: trzeba było rzucić radykalne hasła: niepodległość i wolność! Inni sugerują: należało poczekać , system nie był już wtedy monolitem, widać było, że się chwieje i sypie, więc za parę miesięcy cała władza leżałaby na ulicy! Lansowana jest i inna mityczna teza: że Okrągły Stół był wielką manipulacją komunistów, którzy przygotowali sobie w ten sposób miękkie i bezkarne przejście do nowej rzeczywistości. Zatem, ostatecznie, że to oni są wielkimi zwycięzcami.

Złota legenda Okrągłego Stołu sprowadza się do tezy, że obie strony, działając wspólnie i z tym samym zamysłem, doprowadziły do bezprecedensowego przejścia od dyktatury do demokracji. Teza ta szczególnie ochoczo głoszona jest przez przedstawicieli ówczesnej strony koalicyjno- rządowej

4

GŁÓWNE POSTANOWIENIA OKRĄGŁEGO STOŁU

• utworzenie Senatu z liczbą 100 senatorów i całkowicie wolne wybory do Senatu, • częściowo wolne wybory do Sejmu, 299 mandatów dla PZPR i organizacji sojuszniczych, pozostałe 161 mandatów mogli zdobyć w wyborach kandydaci bezpartyjni, • ustanowienie urzędu prezydenta • ponowna legalizacja Solidarności • częściowy dostęp opozycji do mediów  • ustanowienie zasady pluralizmu związkowego w zakładach pracy, • reforma ustroju sądów – zapewnienie zasady nieusuwalności sędziów, niezawisłości i niezależności sądów.

Największym osiągnięciem opozycji i uwieńczeniem obrad Okrągłego Stołu była nowelizacja Konstytucji 7 kwietnia 1989 roku. W dokumencie zmieniono m.in. zasady przeprowadzania wyborów, wprowadzono urząd prezydenta, zmieniono zasady funkcjonowania organów rządzących, powołano Senat, wprowadzono zmiany w ustroju sądów, usprawniono Trybunał Konstytucyjny.

5

6

„To był zarówno fundament nowego państwa, jak i zmowa elit”Stanisław Ciosek

„Okrągły Stół był konsekwencją tego, czym była „Solidarność”. U jej zarania był dialog i kompromis” Władysław Frasyniuk „Okrągły Stół to zaprzepaszczenie szans

Polski na taki rozwój, w którym nie byłoby wyprzedaży majątku i degradacji szerokich warstw społeczeństwa” Kornel Morawiecki

„Nie było w Polsce odważnych ludzi, jedynym politycznym samobójcą w Polsce byłem ja” Czesław Kiszczak „Kiszczakorganizował Okrągły Stół,

aby uratować PRL. Dobrał jako rozmówców tych, którzy według rządców PRL mieli w tym pomóc. Tyle tylko, że źle ocenił szanse przedsięwzięcia.” Romuald Szeremietiew

„Praktycznie wszyscy przy Okrągłym Stole to była agentura generała Kiszczaka. Proszę zrozumieć, cały Okrągły Stół to nie była żadna tam rewolucja, tylko po prostu postanowili przekazać władzę, żeby ludzie uwierzyli w reformę. I żeby uwierzyli w reformę, władzę przekazano swoim agentom. To była perfekcyjna operacja gen. Kiszczaka. I nie dziwmy się, że wszystko pozostało, tak jak było, bo było to z góry zaplanowane” Janusz Korwin - Mikke

„Komunizm może by kiedyś upadł, bo pewnie wcześniej czy później zawaliłby się w ZSRR. Ale jako zabieg taktyczny Okrągły Stół był przedsięwzięciem zręcznym (…) Zawsze traktowałem go jako posunięcie czysto taktyczne w ramach gry o wolną Polskę. Do dziś twierdzę, że było ono konieczne… (…) Taktyka bezpośredniego starcia z władzą nie mogła się skończyć dobrze. Natomiast interpretowanie Okrągłego Stołu jako swoistego porozumienia organicznego to fatalny błąd o niezwykle negatywnych skutkach . Lech Kaczyński

Okrągły Stół to był zgniły kompromis, ale jedyny możliwy w tych warunkach. Kiedy siadałem do Stołu, traktowałem go jako klin i kolejne niezbędne ogniwo w drodze do wolności. Liczył się jeden cel i jeden postulat: „Nie ma wolności bez Solidarności” Lech Wałęsa

7

„Okrągły Stół był wprost inspirowany z Moskwy od początku do końca. Główny jego realizator Czesław Kiszczak i beneficjent Wojciech Jaruzelski wykonywali polecenia z Kremla. W Polsce zrobiono kontrakt, bo tak chciał Gorbaczow” Antoni Macierewicz

„Przy Okrągłym Stole spotkali się ludzie, którzy radzili tylko i wyłącznie nad tym, jak obronić własną skórę. Bo przecież kto zainicjował te rozmowy? Jaruzelski i Kiszczak. I cóż takiego wielkiego tam dokonali? Zagwarantowali sobie bezpieczeństwo, przez co, owszem, mamy dziś Trzecią Rzeczpospolitą, ale komuniści w dalszym ciągu mają wpływ na władzę i nadal są bezkarni” Anna Walentynowicz

„W sumie wybrano strategię minimalistyczną z kompromisową i dlatego wyszedł „zgniły kompromis” – zgniły, bo realizujący głównie interes jednej strony – który stał się jednak fundamentem niepodległości” Włodzimierz Suleja

„Okrągły stół był zabiegiem, który miał odsunąć społeczeństwo od podejmowania decyzji, które ich dotyczyły. Była to kontynuacja stanu wojennego, który poprzez Jaruzelskiego miał uniemożliwić podejmowanie decyzji w sposób demokratyczny. Okrągły stół był więc pieczęcią przedłużającą na kolejny czas odsunięcie Polaków od udziału w podejmowaniu decyzji. To była porażka.” Andrzej Gwiazda

„Polacy, którzy siedzieli przy Okrągłym Stole, zachowywali się bardzo mądrze i osiągnęli wszystko, co można było w ówczesnych okolicznościach dokonać” Timothy Snyder „Okrągły Stół to po prostu

ważny punkt w procesie destrukcji systemu komunistycznego” Antoni Dudek

„Okrągły Stół był umową pomiędzy częścią elity opozycyjnej a władzami PRL bez udziału społeczeństwa. To są dobrze znane fakty. Strony ustaliły warunki ugody– nie dyskutujmy teraz nad ich adekwatnością”

Jan Olszewski

W odniesieniu do Okrągłego Stołu „To, co dzieje się w Polsce, to właśnie to, czego chciał dokonać Gorbaczow u wszystkich swych satelitów. Niemal wszędzie manewr ten zakończył się niepowodzeniem. Powiódł się w Polsce i to jest największym sukcesem Gorbaczowa. „

Alain Besancon

DWUDZIESTA PIĄTA ROCZNICA OBRAD OKRĄGŁEGO STOŁU KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS WARSZAWA, LUTY 2014

CZY WARTO BYŁO ZMIENIAĆ USTRÓJ? OCENA ZMIAN USTROJOWYCH PO 25 LATACH KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS WARSZAWA, MAJ 2014

12

Patrząc z dystansu na wydarzenia tamtych czasów, mając dzisiejszą wiedzę, zastanawiamy się czy Okrągły Stół był rewolucją czy tylko minimalizmem?

Minimalizm? Zdecydowanie tak, jeżeli chodzi o same postanowienia Okrągłego Stołu.

Przecież wiadome było, że nikt po drugiej stronie nie zamierzał oddać rzeczywistej władzy obozowi opozycji. Władza pragnęła przede wszystkim

spacyfikować i koncesjonować opozycję, wikłając ją we współodpowiedzialność za stan państwa i gospodarki. 65%mandatów w rękach partii dawała jej nadal swobodę rządzenia. Solidarność choć w pełni zalegalizowana zgodziła się na obsadzenie w drugiej turze wyborów do Sejmu miejsc przypadających na listę

krajową przez przedstawicieli strony partyjno-rządowej i nie zapobiegła wyborowi generała Jaruzelskiego na urząd prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe.

Jednakże te minimum ugrane przez opozycję podczas Obrad Stołu oraz szereg błędów popełnionych przez obóz władzy a przede wszystkim zgoda komunistów

na wolne wybory do senatu, który w konsekwencji został przejęty przez Solidarność oraz błędne rozeznanie nastrojów społecznych przez władzę, która

nie doceniała poparcia społecznego dla „Solidarności” i przeceniała swoje wpływy, w szczególności w mniejszych i mniej zurbanizowanych województwach

doprowadziły do tego, że władza komunistyczna została obalona.

i , j i i j i , i i ł ł ł l j l i i li

i i li i , j li i i i ł ł .

i i ł , i i j i i i ł i j ł i ji. ł ł i

fi i j j , i ł j j ł i i l i i. ii ł j j l

i . li ł i l li ił i i i j j i j j li

j i i li j j i i i ł i ł J l i i .

J i i j ł ł ł i ł i i

l , ji ł j li ł i j ł ł ,

i i ł i ł l li i i i ł j ł , l i i j i i j i j

ił , ł i ł l .

13

Czy była to rewolucja? Pojmowana jako rewolucyjny konflikt i walka klas- zdecydowanie nie. Jednak zmiany

społeczno-ekonomiczne dla większości społeczeństwa okazały się rewolucyjne. Wprawdzie kontrolowane było to wszystko nadal przez reżim jednak ludność

zmobilizowała się do działania, zwolennicy opozycji obudzili się z letargu, a tą namiastką władzy, którą uzyskali udowodnili, że demokracja może wygrać z

komunizmem.

Być może opozycja przyjęła zbyt ostrożną linię postępowania, może zabrakło konsekwencji i wyobraźni? Gdyby opozycja podjęła bardziej stanowcze kroki, być może komuniści , oddając władzę, nie zachowaliby imperium swoich wpływów. Nie przejęliby

ogromnej części państwowego majątku, prywatyzowanych przedsiębiorstw, nie znaleźliby dla siebie posad w bankach i instytucjach finansowych, w Policji

czy administracji państwowej. Być może….Jednak nie możemy zapominać, w jakiś okolicznościach odbywały się rozmowy przy Okrągłym Stole. Opozycja przystępując do

rozmów miała przed oczami noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku, kiedy Związek był nieporównanie silniejszy niż w 1989 roku, a jednak został obezwładniony przez

milicyjno-wojskową operację. Powinniśmy być wdzięczni, że odbyło się to wszystko bez niepotrzebnych ofiar, ryzyka i rozlewu krwi.

ł l j j j l j fli i l l i i . J i

ł i l i i ł ł i l j . i l ł l i j l

ili ł i i ł i , l i ji ili i l , i ł , li ili, j

i .

j j ł li i i , ł ji i i j j ł i j i,

i i , j ł , i li i i i ł . i j li j i j , i i , i

l li l   i i   i i j fi ,   li ji   i i ji j. .J i i , j i

li i ł i ł l . j j i ł i i , i i ł

i i il i j i , j ł ł i ili j j j . i i i i, ł i

i fi , i l i.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument