Perspektywy hodowli odpornościowej marchwi na połyśnicę marchwiankę - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz

Perspektywy hodowli odpornościowej marchwi na połyśnicę marchwiankę - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt. University of Podlasie in Siedlce

PDF (184 KB)
3 str.
534Liczba odwiedzin
Opis
Hodowla: Notatki z zakresu hodowli odpornościowej przedstawiające perspektywy hodowli odpornościowej marchwi na połyśnicę marchwiankę.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

Perspektywy hodowli odpornościowej marchwi na połyśnicę marchwiankę.

Poszukiwanie form tolerancyjnych wśród odmian uprawnych marchwi.

Badania pozwoliły na wytypowanie kilku odmian należących do typu

nantejskiej, które wykazywały małą podatność na żerowanie larw szkodnika.

Prowadzone prognozy selekcji i krzyżowania z wykorzystaniem odmian

uprawnych nie pozwoliły jednak na uzyskanie materiałów odpornych.

Wyhodowano częściowo odporną odmianę Sytan i wskazano na kilka mało

wrażliwych: Bridge, Ideal, Nandar, Nontucket.

Wykorzystanie źródeł odporności występujących u dzikich gatunków roślin z rodziny

baldaszkowatych.

Przebadano 132 dzikie gatunki z rodzaju Daucus, z których wytypowano kilka

o niskim lub zerowym stopniu porażenia przez larwy szkodnika: D.capilifolius,

D.broterii, D. muricatus, D. pucillus.

Program hodowli oparty na krzyżowaniu dzikich form z odmianami uprawnymi i

selekcji korzystnych linii pozwolił jedynie na wykorzystanie gatunku D.capilifolius,

który posiada taką samą liczbę chromosomów (2 n = 18) co uprawne formy marchwi.

Uzyskano linie hodowlane w znaczne wyższym poziomie odporności w porównaniu

z odmianą Sytan, jednak nawet najlepsza linia nie miała odporności na poziome

równym z dzikimi rodzicami.

Inne aspekty prowadzenia hodowli odpornościowej:

Uwzględnienie różnych właściwości biochemicznych rośliny żywicielskiej. Niektóre metabolity wtórne, które w samych roślinach nie pełnią żadnych istotnych

funkcji, mogą spełniać istotną rolę w zależnościach: roślina – szkodnik, stanowiąc

bodźce zapachowe lub smakowe, na które reaguje owad (np. analiza zawartości w

korzeniach marchwi związków fenolowych i terpenowych).

Zastosowanie technik inżynierii genetycznej: - Wyodrębnianie i wprowadzenie do danego gatunku określonych grup genów

odpowiedzialnych za kodowanie białek toksycznych dla owadów (geny Bt – kodujące

białka Cry i geny inhibitorów enzymów trawiennych owadów).

- Wykorzystanie mieszańców somatycznych (łączenie protoplastów roślin różnych

gatunków) jako materiału wyjściowego do dalszych prac hodowlanych.

Odmiany marchwi wykazujące mniejszą podatność na żerowanie larw połyśnicy

marchwiani:

D.carota var. Sytan

D.carota var. Carrot F1

D.carota var. T&M

D.carota var. Janne Obtuse

D.carota var. Gelbe Rheinishe

Można obliczyć indeks wrażliwości danej odmiany wykorzystując następujący

wzór:

docsity.com

IW = ∑ (A x Az) / 5 x B x 100

gdzie:

A – klasa porażenia (5 – stopniowa)

Az – ilość korzeni w danej klasie

5 – najwyższy (w tym przypadku) stopień skali

B – ilość korzeni w obiekcie

[Na ćwiczeniach były obliczane takie indeksy]

Ćw.5 06.11.08r.

Metody oceny podatności marchwi na Alternaria radicina

Czarna zgnilizna marchwi, Alternarioza marchwi to choroba wywoływana

przez grzyby zrodzaju: Alternaria: A.dauci, A.radicina (Stemphylium radicinum).

Patogeny te porażają rośliny marchwi we wszystkich fazach wzrostu. Powodują

zgorzel przed i powschodowa siewek oraz występowanie nekrotycznych plam na

ogonkach i liściach u ich podstawy.

Czarna plamistość liści (naci), Alternarioza naci (A.dauci, A.radicina) objawia

się występującymi ciemnoszarymi, suchymi plamami, które stopniowo powiększają

się i zlewają się ze sobą. Liść staje się prawie czarny i stopniowo zamiera.

Czarna zgnilizna marchwi:

Zgnilizna korzeni w polu i w przechowalni – czarne wgłębione plamy gnilne sięgające w głąb tkanek

Korzeń zaczyna gnić od szyjki, zgnilizna może być mokra lub sucha, często występują infekcje wtórne, na powierzchni pojawia się oliwkowozielony nalot

– zarodnikująca grzybnia

Porażone korzenie w ogóle nie wybijają w pędy nasienne albo wyrastające z nich nasienniki są silnie porażone, co powoduje zainfekowanie wytworzonych

przez nie nasion. To z kolei wpływa na obniżenie plonu jakości materiału

siewnego.

Patogen przenosi się z nasionami, przez glebę, w której jest zdolny przetrwać nawet 8 lat.

Istnieją doniesienia o znalezieniu źródeł odporności na A. radicina u marchwi, ale nie została ona jeszcze wprowadzona do odmian uprawianych.

Odporność A. dauci jest dominująca, poligeniczna z addytywnym efektem

Metody testowania marchwi:

docsity.com

Test polowy, wykałaczkowy (A.radicina)

Test na siewkach rosnących w szklarni - opryskiwanie zawiesiną zarodników (A.dauci) lub wysiew nasion do zainfekowanego sztucznie podłoża (A.radicina)

Test laboratoryjny blaszkowy – opryskiwanie zawiesiną zarodników fragmentów liści w warunkach laboratoryjnych. Ocena po 9 dniach inkubacji

(A.radicina, A.dauci)

Test laboratoryjny ogonkowy – inkubacja 5cm fragmentów pobranych z dolnej części ogonków liściowych młodych, rozwiniętych liści w obecności fragmentu

czystej kultury grzyba. Ocena odległości jaką przebyła nekrotyczna plama

wzdłuż fragmentu ogonka liściowego prowadzona pomiędzy 2 a 6 dniem po

inokulacji (A.radicina)

Test laboratoryjny wykałaczkowy – inkubacja fragmentów wyciętych z korzeni marchwi z wbitymi w nie przerośniętych grzybnią drewnianymi wykałaczkami.

Ocena wielkości plamy gnilnej powstałej wokół miejsca wprowadzenia

wykałaczki (A.radicina)

[Test laboratoryjny wykałaczkowy przeprowadzaliśmy na ćwiczeniach.

Dolną część korzenia wycinamy, wycinamy po 4 plastry, 3 do inokulacji a 4 do

kontroli (test przeprowadzamy po zbiorze). Oznaczamy średnicę plamy gnilnej.]

Ćw.6 20.11.08r.

Na tych ćwiczeniach podsumowywaliśmy przeprowadzony test podatności marchwi

na Alternaria radicina. Ocenialiśmy każdą wykorzystaną odmianę według skali

porażenia, otrzymaliśmy 6 obiektów po 4 powtórzenia. Wszystko poddaliśmy

obliczeniom statystycznym 

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument