Pisani rad iz predmeta
Harleen
Harleen

Pisani rad iz predmeta

PPT (40 KB)
7 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
cvjgnjndgdgn
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 7
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
Pisani rad iz predmeta: Nacionalna etnologija: religija i rod (2010/11)

Pisani rad iz predmeta: Nacionalna etnologija: religija i

rod (2011/12)

Tema predloga istraživanja • Broj poena: 30 • Tema pisanog rada po izboru: • KONSTRUKCIJA RODA U NARODNOJ RELIGIJI I

NARODNOM PRAVOSLAVLJU: ........................... • RODNI ASPEKTI ALTERNATIVNIH RELIGIJSKIH

VEROVANJA I PRAKSI:........... • RODNI KONSTRUKTI PRAVOSLAVLJA:....... • (formulisati drugi deo naslova u skladu sa

konkretizacijom teme, problematizacijom i odredjenim empirijskim materijalom)

• U skladu sa odabranom podtemom, formirati odredjeni korpus literature

• Intervju sa 3-5 ispitanika (kao vid rekognosciranja terena)

Elementi pisanog rada:

Struktura obrazloženja predloga teme - obavezni delovi

• Formulisati drugi deo naslova: jasan i koncizan naslov koji treba da izrazi suštinu rada i ako je moguće bude kreativan

• Uvod : definisati predmet istraživanja (uvod u razmatranje problematike rada, obrazložiti zašto je izabrana tema relevantna za istraživanje); teorijski pristupi primenjivani u dosadašnjim istraživanjima; osnovni cilj rada; način (metod) kojim se ostvaruje taj cilj (osvrt na metode i tehnike); eventualno predstaviti upitnik ako je predvidjen u radu; kritički prikaz korišćene literature, odnosno, dosadašnjih istraživanja tog problema u antropologiji i srodnim disciplinama;

Teorijsko-metodološki okvir

• Formulisana šira teorijska perspektiva i uža u odnosu na ispitivanu temu; problematizovana najvažnija pitanja koja će biti postavljena; kratka formulacija istorijskog, društvenog, ekonomskog, političkog konteksta u kojem se obavlja istraživanje.

• Rezultati: Sistematizacija – objašnjava se i obrazlaže kriterijum po kojem se vrši sistematizacija prikupljene gradje;

Analiza, zaključak, literatura • Analiza – obrazlaže se i objašnjava način na koji

će se obaviti analiza prikupljene i sistematizove gradje; dovodi se u vezu sa postojećim objašnjenjima u literaturi uz autorova razmišljanja, refleksije o temi i problemima koji su formulisani.

• Zaključak: ponoviti osnovne hipoteze i obrazložiti značaj i doprinos istraživanja teme; ukazati na moguće perspektive i pravce u daljem istraživanju

• Literatura – objasniti koja će literatura biti korišćena

Način vrednovanja: • Vrednuju se svi navedeni elementi. Minimun za

vrednovanje je navedeni predmet, cilj i teorijsko- metodološki okvir istraživanja.

• Naslov: kreativnost, inovativnost, jasna i precizna formulacija – 10 poena

• Inovativnost, relevantnost predmeta istraživanja i formulacija, problematizacija – 20

• Formulisanje cilja istraživanja – jasna i precizna formulacija, argumentovana i naučno relevantna,– 20 poena

• Argumentacija i interpretacija problema i pitanja koji bi se istraživali, obrazloženje hipoteza – 20 poena

• Obrazloženje teorijsko-metodološkog okvira, jasna primena teorijskog okvira na ispitivanu temu – 20 poena

• Navodjenje literature, apstrakt, fusnote i reference – 10 poena

• Seminarske radove poslati na imejl najmanje 15 dana pre ispitnog roka.

• Za poslati rad potrebno je imati imejl potvrdu o prijemu [email protected]

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument