Postmodernistyczny humanizm w wersji indywidualistycznej - Notatki - Psychologia rozwojowa osobowości, Notatki'z Psychologia Osobowości. University of Warsaw
Polanski_R
Polanski_R

Postmodernistyczny humanizm w wersji indywidualistycznej - Notatki - Psychologia rozwojowa osobowości, Notatki'z Psychologia Osobowości. University of Warsaw

PDF (213 KB)
3 str.
980Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające postmodernistyczny humanizm w wersji indywidualistycznej; filozofia dekolonizacji i estetyka egzystencji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

Postmodernistyczny humanizm w wersji indywidualistycznej

Michel Foucault

Wyjście od strukturalizmu antropologicznego:

 teza początkowa – zmierzch dotychczasowej humanistyki

 pytanie: „czy człowiek umarł?”

 nowa antropologia strukturalna – ujmująca człowieka i historię wyłącznie w

kategoriach struktury

 analiza struktury antropologicznej oparta na metodzie synchronicznej eliminuje z

nauk humanistycznych problematykę aksjologiczną

Człowiek w ujęciu strukturalizmu antropologicznego:

Człowiek – jako zestaw pewnych segmentów i opozycji badanych synchronicznie.

Strukturalizm antropologiczny – eliminuje z analiz o człowieku to, czego nie można

wymierzyć, rozłożyć na części, przedstawić w takiej formie, w jakiej językoznawca

wyraża elementy struktury języka.

Filozofia dekolonizacji:

1. przemawianie w imieniu Innego

2. rozliczanie własnej tradycji

3. podkreślanie różnic kulturowych – oddawanie godności kulturom pokrzywdzonym

przez zachodnie cywilizacje (postawa postrzegana jako ahistoryzm)

4. stwierdzanie „śmierci Człowieka” w imię Innego

głoszenie upadłości wartości

Kim jesteśmy?

 problem kształtowania indywiduum jako podmiotu

 podmiot problematyzowany w sposób moralny

 podmiot jako istota, której przysługuje wolność

Ku estetyce egzystencji:

 postulat – tworzenia siebie jako dzieła sztuki

 życie jako dzieło sztuki obejmuje:

docsity.com

- działania przemyślane i świadome

- ustalone reguły postępowania

- zawierające wartości estetyczne i etyczne

To odpowiedź na ponowoczesny brak reguł

Strona praktyczna:

 należy „troszczyć się o siebie”

 poświęcać sobie uwagę

 zajmować się sobą

 pracować nad sobą

 To twórcza praktyka realizowana dzięki przestrzeganiu reguł etycznych

 to wychodzenie poza podziały klasowe

Co znaczy być człowiekiem?

 zmienianie i konstytuowanie siebie (to nie dowolność i samowola)

 życie człowieka ma być realizacją wolności

 kreatywność i innowacja

 przykład własnego życia a nie intelektualne zalecenia i normy

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument