Praca domowa z mikroekonomii, Ćwiczenia i Zadania'z Matematyka. Uniwersytet Warszawski
fleaube
fleaube

Praca domowa z mikroekonomii, Ćwiczenia i Zadania'z Matematyka. Uniwersytet Warszawski

PDF (127 KB)
1 str.
130Liczba odwiedzin
Opis
Proszę o rozwiązanie zadań. Dotyczą mikroekonomii: "Problem ryzyka decyzji podmiotów gospodarczych".
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument
Zestaw zadań 8-1

Zestaw zadań 4-1

Zadanie 1 (3 pkt.)

Dochód Sophie w przyszłym roku jest niepewny: istnieje 60% prawdopodobieństwo, że jej dochód

wyniesie 22 000$ oraz 40% prawdopodobieństwo, że będzie to 35 000$. Poniższa tabela przedstawia

zależność użyteczności Sophie od jej dochodu.

Dochód

($)

Użyteczność całkowita

(utyle)

22 000 850

25 000 1 014

26 000 1 056

35 000 1 260

(a) Jaka jest wartość oczekiwana dochodu Sophie? Jaka jest jej oczekiwana użyteczność? (b) Jaki poziom dochód osiągany bez niepewności dawałby Sophie taką samą oczekiwaną

użyteczność, jak dochód w warunkach niepewności? Co to oznacza w kategoriach jej

postawy względem ryzyka? Wyjaśnij.

(c) Czy Sophie byłaby skłonna zapłacić pewną sumę w zamian za polisę, która oferuje jej pewny dochód na poziomie 26 000$? Wyjaśnij.

Zadanie 2 (4 pkt.)

Załóżmy, że masz zamiar zainwestować 1000 zł w zakup akcji. Rozważasz zakup akcji dwóch firm

ogłaszających nowe emisje: firmy budowlanej i komputerowej. Jedne i drugie kosztują tyle samo

(cena emisyjna wynosi 100 zł). Oczekiwane przychody w obu gałęziach zmieniają się w sposób

niezależny. W każdym przypadku istnieje 50% szansa na uzyskanie wysokiego dochodu z każdej akcji

(tj. dywidendy w wysokości 20 zł od jednej akcji) i 50% szans na uzyskanie niskiego dochodu (to jest

10 zł od jednej akcji).

(a) Ile wyniesie Twój dochód, jeśli kupisz tylko akcje firmy komputerowej zakładając, że sytuacja w tej branży rozwinie się pomyślnie? (0,5 pkt)

(b) Ile wyniesie Twój dochód, jeśli kupisz tylko akcje firmy budowlanej zakładając, że sytuacja w tej branży rozwinie się niepomyślnie? (0,5 pkt)

(c) Ile wynosi przeciętny dochód, jeśli zainwestujesz wszystkie fundusze w jedną dziedzinę? (0,5 pkt)

(d) Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania niskiego dochodu, jeśli zainwestujesz całość środków w akcje jednej firmy? (0,5 pkt)

(e) Ile wyniesie Twój przeciętny dochód jeśli zróżnicujesz aktywa po połowie? (1 pkt) (f) Jakie będzie prawdopodobieństwo uzyskania możliwie najniższego dochodu (jak w pkt (b)),

jeśli różnicujesz posiadane aktywa po połowie? (1 pkt)

Zadanie 3 (3 pkt.)

W każdej z poniższych sytuacji określ, czy masz do czynienia z negatywną selekcją czy pokusą

nadużycia. Następnie wyjaśnij, jakiego rodzaju nieefektywność może powstać w danej sytuacji i

dlaczego proponowane rozwiązanie może tę nieefektywność zmniejszyć.

1. Gdy kupujesz używany samochód, nie wiesz czy jest dobrej jakości, czy nie, jednak sprzedawca to wie. Rozwiązanie problemu polega na tym, że sprzedawca oferuje gwarancję

pokrycia kosztów napraw.

2. Niektórzy ludzie chodzą do lekarza bez istotnej potrzeby z powodu niewielkich dolegliwości, takich jak ból głowy, zaś firmy ubezpieczeniowe nie wiedzą, jak bardzo w rzeczywistości

potrzebujesz leczenia. Rozwiązaniem dla ubezpieczycieli jest wprowadzenie zasady

niewielkiej współodpłatności (np. 10 zł) za każdą wizytę. Zakładamy, że wszyscy

ubezpieczeni mają awersję do ryzyka.

3. Gdy jakaś firma podejmuje decyzję o zatrudnieniu pracownika, nie zna jego produktywności. Rozwiązaniem dla pracowników produktywnych może być przedstawienie referencji z

poprzednich miejsc pracy.

Brak komentarzy
Pobierz dokument