Projekt integrowanej technologii produkcji - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Polityka Unii Europejskiej. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba2013

Projekt integrowanej technologii produkcji - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Polityka Unii Europejskiej. University of Silesia in Katowice

RTF (43 KB)
3 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Edukacja europejska: dokumenty z zakresu edukacji europejskiej przedstawiające projekt integrowanej technologii produkcji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

Projekt integrowanej technologii produkcji

Gatunek Groch siewny (jadalny) Kierunek użytkowania na nasiona Planowany poziom plonu 2,5t/ha Gleba (kompleks przydatności rolniczej 5 Zawartość przyswajalnych form składników: P2O5 średnia K2O średnia pH 5,5 Miejsce w zmianowaniu: jęczmień ozimy/żyto/groch siewny Uzasadnienie:Najlepszym przedplonem są zboża gdyż groch stanowi roślinę przerywającą ich częste następstwo. Rośliny zbożowe pozostawiają wystarczającą ilość czasu by wykonać pełny zespół uprawek pożniwnych. Odmiana: Kuroch Uzasadnienie:Odmiana wpisana do katalogu odmian roślin rolniczych w 2005 roku.-odmiana wąskolistna do wykorzystania w uprawie na suche nasiona paszowe lub konsumpcyjne-termin kwitnienia i dojrzewania średni do późnego-długość kwitnienia średnia-rośliny średnio wysokie, u których skłonność do wylegania w fazie początku kwitnienia jest bardzo mała, przed zbiorem średnia-równomierność dojrzewania dość dobra-skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo małą-w doświadczeniach w warunkach sprzyjających infekcji, wykazywała nieco większą podatność na porażenie mączniakiem rzekomym i podobną jak odmiana Santana wrażliwość na choroby fuzaryjne-plonowanie w odniesieniu do nasion duże, białka- duże do średniego-nasiona cechują się małą koncentracją białka ogólnego-masa tysiąca nasion dość duża-udział nasion bardzo dużych- duży, bardzo małych- bardzo mały-intensywność pobierania wody przez nasiona średnia-optymalna obsada roślin około 110 sztuk/m2Uprawa roli (przed zimą, wiosną), następstwo zabiegów i ich opis 1.Zespół upraw pożniwnych (pełny) 2.Zespół upraw przedzimowych 3.Zespół upraw wiosennych Uzasadnienie: 1.ZESPÓŁ UPRAW POŻNIWNYCH (PEŁNY)-zaleca się po przedplonach pozostawiających słomiaste resztki pożniwne wykonanie podorywki pielęgnacyjnej, kilkakrotnie używając brony niszczącej siewki chwastów, bronować należy w odstępach 15 dni. Podorywka głębsza jest niezbędna tylko wtedy, kiedy istnieje potrzeba odkrycia rozłogów chwastów, ich wysuszenia i wyciągnięcia sprężynowymi łapami kultywatora. 2.ZESPÓŁ UPRAW PRZEDZIMOWYCH-orka przedzimowa w ostrą skibę wykonuje się na koniec października na głębokość 18 cm 3.ZESPÓŁ UPRAW WIOSENNYCH-zaleca się wiosenną uprawę rozpocząć możliwie jak najwcześniej, gdy narzędzia nie będą pogarszać struktury gleby. Zasadą jest uprawa płytka (nie głębsza niż 5 cm). Należy użyć brony

lub lepiej brony w agregacie z wałem strunowym. Nie ma potrzeby użycia kultywatora, ponieważ zbyt głębokie spulchnianie i przerwanie naturalnego podsiąku opóźnia wschody i powoduje ich nierównomierność. Siew (masa, termin, sposób technika): Rzędowy Uzasadnienie:MASA WYSIEU:Obsada ziarniaków na 1m2xmasa 1000 ziaren (g) 110x230 Wartość użytkowa nasion (%) 95MASA WYSIEWU= 2660kg/haZaleca się wysiać 266 kg/ha materiału siewnego grochu siewnego odmiany Kuroch. Na glebach kompleksu żytniego dobrego należy wysiać 110 ziarniaków na 1m2, przy masie tysiąca ziaren 230 gramów i wartości użytkowej 95%. Siew rzędowy siewnikiem rzędowym. Rozstawa rzędów 18 cm, głębokość siewu 6 cm. TERMIN SIEWU: (2 IV) W uprawie na nasiona groch siewny wysiewa się wczesną wiosną, ponieważ niska temperatura po siewie przyczynia się do lepszego ukorzenienia roślin i umożliwia im przejście jarowizacji.Nawożenie (dawki, sposób, technika): N 30 kg/ha K2O 77 kg/ha P2O5 51 kg/ha Uzasadnienie:Pobieranie składników pokarmowych przez 1t plonu głównego i odpowiednią ilość plonu ubocznego (kg) o wilgotności 15%:N=50,7 (50,7x2,5=126,75)P=5,9 (5,9x2,5=14,75)K=25,7 (25,7x2,5=64,25) OKREŚLENIE POTRZEB NAWOZOWYCH N Potrzeb nawozowych azotu nie oblicza się, ponieważ groch wiąże azot z symbiozy z bakteriami brodawkowymi. Stosuje się jedynie 30 kg/ha przedsiewnie jako dawka startowa. OKREŚLENIE POTRZEB NAWOZOWYCH P Pp=Wpx -Op-RpPp- ilość fosforuWp- wymagania pokarmowe w stosunku do fosforu - współczynnik uwzględniający naddatek bilansowy na zasobność gleby w przyswajalny fosforOp- ilość fosforu z nawozów organicznych (kg/ha)Rp- ilość fosforu z resztek pożniwnych(kg/ha)Resztki pożniwne, jakie pozostawia żyto P2O5 =3,0 kg/haP2O5 średnie Wp= 14,75 kgP =1,5 Op=0 kgP Rp=3,0 kgP Pp=14,75x1,5-0-3,0Pp=22,124 kgP1gP -2,291g P2O5 22124 -X X=51 kg P2O5 OKREŚLENIE POTRZEB NAWOZOWYCH K Pk=Wkx -Ok.-RkPk-wielkość dawki potasu Wk- wymagania pokarmowe w stosunku do potasu - współczynnik uwzględniający naddatek bilansowy na zasobność gleby w przyswajalny potas Ok-ilość potasu z nawozów organicznychRk-ilość potasu z resztek pożniwnychResztki pożniwne, jakie pozostawia żyto K2O=15,0 kg/haK2O średnie Wk= 64,25 kgK =1,2 Ok=0 kgK Rk=12,5 kgK Pk=64,25x1,2-0-12,5Pk=64,6 kgK1g K -1,204g K2O64600 -XX=77 kg K2O Azot Zaleca się nawieźć 30 kg NPrzedsiewnie w postaci 46% roztworu mocznika CO(NH2)2100kg - 46 kgN X - 30 kgNX=65,5 kg CO(NH2)2 Fosfor Zaleca się nawieźć 51 kg P2O5Superfosfat potrójny granulowany Ca(H2PO4)2+H3PO4 zastosowany jesienią przed orką

zimowąZawartość P=20,1%; P2O5=46%100kg - 46 kg P2O5 X - 51 kg P2O5X=111 kg Ca(H2PO4)2+H3PO4 Potas Zaleca się nawieźć 77 kg K2OSól potasowa KCl zastosowana przed wykonaniem uprawek przedsiewnych na wiosnęZawartość K=49,8%; K2O=60%100 kg - 60 kg K2O X - 77 kg K2OX=128 kg KCl WAPNOWANIE:Zaleca się nawieźć 1,5t CaWapno rolnicze palone CaO zastosowane w przedplonie przed siewem żyta Zawartość CaO=85%1 g Ca = 1,399 g CaO1500000 - X1 g - 1,399 g CaOX=2098,5 kg CaO100 kg - 85 kg CaO X - 2098,5 kg CaOX=2468,82 kg CaORegulacja zachwaszczenia (metoda, sposób, technika): Mechaniczno-chemiczna Uzasadnienie:W celu spulchnienia gleby i zniszczenia chwastów można bronować skośnie do rzędów jeszcze przed wschodami roślin i po wschodach do czasu, aż rośliny osiągną wysokość około 5 cm. Pierwszą ochronę chemiczną przed chwastami dwuliściennymi zaleca się wykonać nie później niż 5 dni po siewie grochu stosując preparat Afalon 50WP w dawce 4 l na ha. Natomiast ochronę przed chwastami jednoliściennymi zastosować, gdy owies głuchy jest w fazie 2-4 liści,a perz właściwy w fazie 4-6 liści preparatem Fusilade Super EC w dawce 5 l na ha.Ochrona przed chorobami (metoda, sposób, technika): Zaprawianie Uzasadnienie:Aby zapewnić ochronę grochu przed chorobą fuzaryjną należy zaprawić materiał siewny preparatem Sancozeb 80 WP oraz stosować zdrowy materiał siewny. Ochrona przed szkodnikami (metoda, sposób, technika): Brak Uzasadnienie:Inne zabiegi nitragina, antywylegacz Uzasadnienie:Zaleca się zastosowanie nitraginy, która zawiera szczepy bakterii brodawkowych, żyjących w symbiozie z grochem. Zaleca się zastosować antywylegacz gdyż wskutek silnego wylegania łanu bez rośliny ochronnej występują trudności podczas zbioru. Należy zastosować preparat Fusilade Super.Zbiór (sposób, technika): MechanicznyZbiór jednoetapowy Uzasadnienie:Zbiór jednoetapowy kombajnem z podbieraczem. Termin zbioru 20 lipiec.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument