Metody Matematyczne Dla Analizy Numerycznej i Optymalizacji: pobierz notatki ze studiów, streszczenia, testy przygotowujace do egzaminów