Przykład procesu dystrybucji - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. Uniwersytet Warszawski
Quidam00
Quidam00

Przykład procesu dystrybucji - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. Uniwersytet Warszawski

9 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Procesu dystrybucji prasy na przykładzie „Gazety Współczesnej” i przedstawienie rynku prasowego w regionie Polski Północno - Wschodniej.Analiza ta dotyczy dystrybucji informacji, jak i dystrybucji dziennika jako wyjścio...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 9
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument

PLAN PRACY

1. Charakterystyka dziennika......................................................3 2. Opis gazety............................................................................5 3. Dystrybucja............................................................................7

3. 1. Cel dystrybucji.........................................................7

3. 2. Kanały dystrybucji....................................................9 3. 3. Elementy dystrybucji...............................................12

3. 3. 1. Transport...................................................12 3. 3. 2. Gospodarka zapasami................................13

3. 3. 3. Magazynowanie.........................................13

3. 3. 4. Obsługa zamówień.....................................13

3. 3. 5. Odpowiedzialność organizacyjna

za dystrybucję...........................................13

4. Poszukiwanie informacji.......................................................14

5. Zasięg dystrybucji.................................................................15

6. Analiza SWOT dystrybucji...................................................16

7. Analiza klientów pisma.........................................................18

7. 1. Sposób nabywania pisma........................................18

7. 2. Struktura czytelników wg wybranych cech

demospołecznych....................................................21

7. 3. Poczytność pisma w wybranych kategoriach

demograficzno-społecznych ...................................25

7. 4. Poczytność dziennika w wybranych grupach

statusowych............................................................29

7. 5. Czytelnictwo innych pism i magazynów

przez nabywców „Gazety Współczesnej”................32

8. Podsumowanie......................................................................34

docsity.com

WSTĘP

Celem pracy jest opisanie procesu dystrybucji prasy na przykładzie „Gazety

Współczesnej” i przedstawienie rynku prasowego w regionie Polski Północno -

Wschodniej. W pracy przedstawiliśmy analizę dystrybucji „Gazety Współczesnej”.

Analiza ta dotyczy dystrybucji informacji, jak i dystrybucji dziennika jako

wyjściowego produktu. Zamieściliśmy też dane dotyczące pozycji „Gazety

Współczesnej” na regionalnym rynku wydawniczym oraz poddaliśmy badaniom

docelową grupę odbiorców pisma.

Pracę oparliśmy na wynikach badań Białostockiego Regionu Wydawniczego

przeprowadzonych w listopadzie 1996 roku przez Ośrodek Badań Prasoznawczych

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1. CHARAKTERYSTYKA DZIENNIKA

Regionalny dziennik informacyjno - publicystyczny ukazujący się od 1952

roku. Od roku 1975 pod tytułem Gazeta Współczesna. Kolportowany jest na

terenie Polski północno-wschodniej (w województwach: białostockim, łomżyńskim i

suwalskim).

Od 1994 roku wydawcą Gazety Współczesnej jest spółka polsko-norweska

„Kresy BO”. Wydawnictwo jest członkiem Unii Wydawców Prasy i Związku Kontroli

Dystrybucji Prasy. Gazeta Współczesna jest niekwestionowanym liderem rynku

czytelniczego i ogłoszeniowego Polski północno - wschodniej. Potwierdzają to

badania czytelnicze realizowane przez wyspecjalizowane firmy ( również ostatnie

badania SMG/KRC oraz Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu

Jagiellońskiego).

Gazeta Współczesna współpracuje z wieloma agencjami z całej Polski - jest

głównym, lokalnym nośnikiem prasowym ogólnopolskich kampanii reklamowych.

Na łamach gazety ukazują się kolumny redagowane przy współudziale Izby

Przemysłowo - Handlowej w Białymstoku, lokalnych organów samorządowych.

DANE TECHNICZNE, NAKŁADY

Druk offsetowy.

Format strony: A3, wysokość zadruku 375mm, szerokość 276 mm, liczba szpalt 5,

szerokość szpalty 52 mm

Objętość: 20-23 strony, wydania świąteczne i okazjonalne do 60 stron.

docsity.com

Nakład: wydania codzienne 22.000-27.000

wydania magazynowe 50.000-70.000

Prenumerata: 4000 egz., w tym ponad 2000 trafia do firm i przedsiębiorstw.

2. OPIS GAZETY

Opisywanym produktem jest „Gazeta Współczesna”. Ukazuje się ona

codziennie w godzinach rannych oprócz niedziel. Miesięcznie liczba wydań pisma

uzależniona jest od liczby dni roboczych i dni wolnych od pracy przypadających w

danym miesiącu. Jest to liczba wydań nie mniejsza niż 19, ale nie większa niż 23

razy w miesiącu. Największy nakład pismo osiąga w wydaniu magazynowym

(wydanie piątkowe). Jest to ponad dwukrotnie większy nakład niż w pozostałe dni

tygodnia. Średni nakład jednorazowy oscyluje pomiędzy 27,5-28 tysięcy

egzemplarzy tygodniowo.

Gazeta ta jest najpopularniejszym dziennikiem w regionie północno-wschodnim.

Siedziba jej znajduje się w Białymstoku, jednak zasięgiem obejmuje ona trzy

województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie. Tematyka obejmuje sprawy

bieżące w Polsce oraz w regionie północno-wschodnim. Gazeta składa się z 20-32

stron formatu A3. Kilka pierwszych stron zajmują aktualności z kraju i regionu,

kolejne dotyczą informacji z województwa białostockiego. Gazeta ta zawiera

również wiadomości kulturalne, o tym co się dzieje w kinach, teatrach, jakie

odbywają się koncerty lub inne tego typu imprezy. Strony końcowe gazety zajmują

ogłoszenia oraz informator telewizyjny, radiowy, a także informacja gdzie należy

się zgłosić w danym dniu w razie wypadku. Strona ostatnia zawiera wiadomości

sportowe. „Gazeta Współczesna” posiada swoje wkładki tematyczne ( inne każdego

dnia ) i tak np. w każdy poniedziałek ukazuje się „AUTO GAZETA”, zawiera ona

ceny giełdowe pojazdów, nowinki z salonów i targów samochodowych oraz testy

aut wchodzących na rynek. „ DOM I WNĘTRZE”- jest to wtorkowy dodatek

budowlany, poświęcony najnowszym trendom. W tym dodatku występują

prezentacje materiałów budowlanych, artykułów wyposażenia wnętrz i sprzętu

gospodarstwa domowego. W środowym wydaniu wkładka „INFO-BIZNES” - jest to

informator gospodarczy zawierający informacje o rynku i gospodarce, relacje z

Giełdy Papierów Wartościowych oraz aktualne oferty banków dotyczące kredytów,

rabatów, wkładów dewizowych. „PRACA” jest czwartkową wkładką zawierającą

informacje, wskazówki dla osób poszukujących pracy, oferty zatrudnienia,

omówienie przepisów prawa pracy. Czwartek to również dzień, w którym ukazują

się okazjonalne wkładki tematyczne: „TURYSTYKA”, „DO SZKOŁY”, „AGRO RYNEK”,

docsity.com

„ ZDROWIE”, „WAKACJE”, „KREDYTY MIESZKANIOWE” oraz informatory targowe

poświęcone aktualnie odbywającym się imprezom wystawienniczym.

Według danych z listopada 1996 roku, najbardziej interesującymi i

poczytnymi tematami są przede wszystkim wiadomości ze świata, działalność

władz państwowych oraz program radiowo telewizyjny. Do tematów najmniej

interesujących należą horoskopy i psychozabawy, kursy walut, notowania giełdowe

i wszelkie dane na ten temat. „Gazeta Współczesna” zawiera również wiele reklam.

Największą popularnością cieszą się preparaty lecznicze, lekarstwa oraz

samochody i sprzęt motoryzacyjny. „Gazeta Współczesna” jest według danych z

listopada 1996 roku, najczęściej czytaną gazetą w trzech województwach regionu

północno-wschodniego.

3. DYSTRYBUCJA

3.1. Cel dystrybucji

Dystrybucja jest to zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca

planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych

produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich zbycia. Celem

dystrybucji jest zarządzanie łańcuchami dostaw, czyli przepływami wartości od

dostawców do ostatecznych użytkowników. Można to przedstawić następująco:

Potocznie uważa się, że podstawowym celem dystrybucji jest dostarczanie

odpowiednich towarów w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie i po

najniższym koszcie. Jednak jest to tylko częściowa prawda, nie ma bowiem takiego

systemu dystrybucji, który potrafiłby jednocześnie maksymalizować poziom usług i

minimalizować koszty. Rozszerzenie usług wymaga zwiększenia liczby magazynów,

dobrego transportu, rozbudowanego systemu realizacji zamówień, a wszystko to

ponosi koszty. Niskie koszty dystrybucji to tani transport i niewielka ilość towaru w

zapasie i nieliczne magazyny. Punktem wyjścia dla określenia systemu dystrybucji

towarów powinna być odpowiedź na następujące pytanie: czego oczekuje klient i

co oferuje konkurencja. Klient zwykle zainteresowany jest dostawą towaru na czas

oraz gwarancją towaru podczas transportu. Firmy muszą bardzo dokładnie poznać

potrzeby swoich klientów oraz muszą brać pod uwagę standard usług

świadczonych przez konkurencję i być w stanie oferować usługi przynajmniej na

DOSTAWCY ZAOPATRZENIA

PRODUKCJA, FIZY- CZNA PRODUKCJA

KANAŁY KLIENCI

docsity.com

tym samym poziomie pamiętając, iż celem działania jest maksymalizacja zysków,

a nie sprzedaży. Firmy muszą poznać sposoby działania swoich klientów, tak aby

właściwie planować własne posunięcia.

Po ustaleniu celów dystrybucji, firma jest gotowa do zaprojektowania

systemu dystrybucji, który pozwoli osiągnąć założone cele przy minimalnych

kosztach. W każdym możliwym systemie całkowite koszty dystrybucji wyrażone są

wzorem:

D=T+FW+VW+S

gdzie:

D - całkowity koszt dystrybucji

T - całkowity koszt transportu

FW - całkowity stały koszt magazynowania

VW - całkowity zmienny koszt magazynowania

S - całkowity koszt straconego wolumenu sprzedaży, spowodowany średnim

opóźnieniem w dostawie towarów

W przypadku „Gazety Współczesnej” jako produktu finalnego można mówić

o dwóch typach dystrybucji:

 dystrybucja pierwotna - jest to przepływ materiałów, informacji od informatora

do redakcji gazety

 dystrybucja wtórna - związana jest z dostarczeniem produktu finalnego do

odbiorcy (w tym przypadku drukarnia - kiosk lub stoisko z prasą)

Celem dystrybucji jest doprowadzanie pisma od drukarni do miejsca

sprzedaży, gdzie oferowane jest ono ostatecznym nabywcom. Dystrybucja „Gazety

Współczesnej” prowadzona jest za pośrednictwem kanałów dystrybucji. Są to firmy

kurierskie i przewozowe oraz indywidualni odbiorcy i sprzedawcy uliczni.

Dystrybucja jest prowadzona wielotorową, są 4 główne kanały dystrybucji,

lecz funkcjonują one w odmienny sposób przez co nie stanowią między sobą

konkurencji w rozprowadzaniu „Gazety Współczesnej”. Poczta Polska obsługuje

prenumeratę, Ruch rozprowadza dziennik w sieci własnych kiosków. Goniec

Podlaski dostarcza prasę do sklepów, marketów a także sprzedawcom detalicznym.

docsity.com

3.2. Kanały

„Gazeta Współczesna” jest rozprowadzana przez 4 kanały dystrybucji:

1) Ruch 2) Goniec Podlaski 3) Poczta Polska 4) Odbiorcy indywidualni

1) 1995 rok

POCZTA POLSKA 10%

GONIEC PODLASKI 18,6%

RUCH 71%

2) 1996 rok

POCZTA POLSKA 10%

GONIEC PODLASKI 21%

RUCH 67%

3) 1997rok

ODBIORCY INDYWIDUALNI 1%

POCZTA POLSKA 19%

GONIEC PODLASKI 20%

docsity.com

RUCH 60%

Rys. 1-3. Procentowy udział poszczególnych kanałów dystrybucji w sprzedaży

„Gazety Współczesnej” w latach 1995-1997.

4) 1995 rok

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

OGÓŁEM 34617

RUCH 24578

GONIEC PODLASKI 6439

POCZTA POLSKA 3462

5) 1996 rok

docsity.com

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000 OGÓŁEM 30243

RUCH 20262

GONIEC PODASKI 6351

POCZTA POLSKA 3024

6) 1997 rok

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000 OGÓŁEM 27000

RUCH 16200

GONIEC PODLASKI 5400

POCZTA POLSKA 5130

ODBIORCY INDYWIDUALNI 270

Rys. 4 - 6. Ilość rozprowadzonej „Gazety Współczesnej” poszczególne kanały

dystrybucji w latach 1995-1997.

Podstawowe punkty treści umów między „Gazetą Współczesną” a

poszczególnymi dystrybutorami:

5) teren kolportażu 3) harmonogram odbioru

1) składanie zamówień na nakład (ilość)

docsity.com

7) rabat za kolportaż

2) miejsce odbioru nakładu

4) sprawdzanie jakościowe i ilościowe

6) formy płatności

8) kary

3. 3. Elementy dystrybucji

3. 3.1. TransportTransport - wybór środków transportu ma znaczny wpływ na cenę

produktów, terminową dostawę do odbiorcy oraz na stan towarów po

przetransportowaniu. Wszystko to zaś decyduje o zadowoleniu klientów. W

przypadku „Gazety Współczesnej” dostawy z drukarni do punktów sprzedaży

odbywają się za pomocą samochodów typu „pick-up”, furgonetek oraz przy

większych dostawach nawet za pomocą samochodów ciężarowych. Czas transportu

jest różny w zależności od miejsca przeznaczenia. Na terenie Białegostoku, po

odebraniu z drukarni, produkt trafia do punktu sprzedaży po 1-3 godzinach,

natomiast na terenie regionu czas transportu się stosunkowo wydłuża do 3-4

godzin. Jest to cykl powtarzający się codziennie rano oprócz niedziel. Ten środek

transportu jest z reguły niezawodny, chyba że nastąpi drobna usterka, która jest

natychmiast naprawiana. Ten środek transportu jest dobry jeszcze pod tym

względem, że dociera do najmniejszych i najdalej położonych miejscowości. Poza

tym jest to środek ogólnie dostępny i chyba najbardziej rozpowszechniony.

3. 3. 2. Gospodarka zapasami W przypadku „Gazety Współczesnej” nie prowadzi się gospodarki zapasami,

gdyż następnego dnia wydanie jest nieważne. Nie prowadzi się też sprzedaży

zniżkowej gazet przeterminowanych, gdyż to spowodowałoby spadek bieżącego.

Numery archiwalne można jednak nabyć w redakcji ”Gazety Współczesnej”, lecz za

pełną opłatą.

3. 3. 3. Magazynowanie Redakcja nie przewiduje magazynowania swoich produktów. Po

wydrukowaniu po prasę od razu zgłasza się firma kurierska zajmująca się

przewozem z drukarni do punktów sprzedaży.

3. 3. 4. Obsługa zamówień (cykl zamówienie-płatność)

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument