Przysłowia łacińskie - Notatki - Historia literatury polskiej , Notatki'z Historia literatury polskiej. University of Warsaw
Warsawa
Warsawa

Przysłowia łacińskie - Notatki - Historia literatury polskiej , Notatki'z Historia literatury polskiej. University of Warsaw

PDF (129 KB)
2 str.
740Liczba odwiedzin
Opis
Lista przysłów w języku łacińskim wraz z tłumaczeniami.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

NEMO SAPIENS NISI PATIENS – nikt nie jest mądry jeśli nie jest cierpliwy

NIL MIRARI, NIL INDIGNARI, SED INTELLEGERE – nie dziwić się, nie oburzać lecz

zrozumieć

NON OMNIS MORIAR ( Horacy) – nie wszystek umrę

NON OMNIA POSSUMUS OMNES – nie wszyscy możemy wszystko

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS - uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia

PECUNIA NON OLET ( Wespazjan) – pieniądz nie śmierdzi, każdy zysk jest dobry

PER ASPERA AD ASTRA – przez trudy do gwiazd

PRIMUM NON NOCERE ( Hipokrates) – po pierwsze nie szkodzić

QUALIS PATER TALIS FILIUS – jaki ojciec taki syn

QUISQUID AGIS, PRUDENTE AGAS ET RESPICE FINEM (Owidiusz) – cokolwiek

robisz rób dobrze i patrz końca

REPETITIO EST MATER STUDIORUM – powtarzanie jest matką nauk

REQUIESCAT IN PACE – niech spoczywa w pokoju

SAPERE AUDE – miej odwagę być mądrym ( Horacy)

SCIO ME NIHIL SCIRE ( Sokrates) – wiem, że nic nie wiem

SUAE QUISQUAE FORTUNAE FABER ( Cezar) – każdy jest kowalem swojego losu

SURSUM CORDA – w górę serca

TEMPORA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLOS – czasy się zmieniają i my się

zmieniamy wraz z nimi

UTI, NON ABUTI – używać ale nie nadużywać

VENI, VIDI, VICI ( Cezar) – przybyłem, zobaczyłem, zwycięży

VOLUNTARIO NIHIL DIFFICILE – dla chcącego nic trudnego

VERBA DOCENT EXEMPLA TRAHUNT – słowa uczą przykłady pociągają

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANET – słowa ulatują, to co zapisane pozostaje

ALEA IACTA EST (Cezar) – kości zostały rzucone

AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR ( Enniusz) – prawdziwego przyjaciela

poznajemy w biedzie

AUDACES FORTUNA IUVAT ( Wergiliusz) – śmiałym los sprzyja

AD PERPETUAM REI MEMORIAM - na wieczna rzeczy pamiątkę

AMOR OMNIA VINCIT – miłość wszystko zwycięży

ARS LONGA, VITA BREVIS – sztuka długotrwała, życie krótkie ( Seneka)

AUDI MULTA, DIC PAUCA – słuchaj wiele, mów mało

CONSUETUDO EST ALTERA NATURA ( Cyceron) – przyzwyczajenie jest drugą naturą

COGITO ERGO SUM ( Kartezjusz) – myślę, więc jestem

COGNOSCE TE IPSUM – poznaj samego siebie

DURA LEX SED LEX – twarde prawo ale prawo

DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI ( Horacy) – słodko i zaszczytnie jest

umrzeć za ojczyznę

DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM – o gustach się nie dyskutuje

DUM SPIRO SPERO – Dopóki oddycham to mam nadzieję

DUOBUS LITIGANTIBUS TERTIUS GAUDET – gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta

ET TU BRUTE CONTRA ME ( Cezar) – i ty Brutusie przeciwko mnie

ERRARE HUMANUM EST – błądzić jest rzeczą ludzką

FESTINA LENTE ( Oktawian August) – śpiesz się powoli

docsity.com

FORTUNAM CITIUS REPERIAS QUAM RETINEAS – szczęście można łatwiej znaleźć niż

zatrzymać

GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI SED SAEPE CADENDO – kropla drąży skałę nie siłą

lecz częstym spadaniem

HOMO DOCTUS IN SE SEMPER DIVITIAS HABET – człowiek wykształcony zawsze w

sobie ma bogactwo

HOMO SUM HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO ( Terencjusz) - jestem

człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce

HOMINEM TE ESSE MEMENTO – Pamiętaj, że jesteś człowiekiem

HUMANUM AMARE EST, HUMANUM AUTEM IGNOSCERE – kochać rzeczą ludzką i

ludzką też wybaczać

HISTORIA VITAE MAGISTRA EST – historia jest nauczycielką życia

IGNORANTIA IURIS NOCET – nieznajomość prawa szkodzi

IN VINO VERITAS – w winie prawda

LEX RETRO NON AGIT – prawo nie działa wstecz

MATER OMNIUM BONARUM RERUM EST SAPIENTIA – mądrość jest matka

wszystkich dobrych rzeczy

MENS SANA IN CORPORE SANO – w zdrowym ciele zdrowy duch

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument