Psychologia społeczna - Notatki - Psychologia społeczna - Część 3, Notatki'z Psychologia Społeczna. University of Warsaw
Polanski_R
Polanski_R

Psychologia społeczna - Notatki - Psychologia społeczna - Część 3, Notatki'z Psychologia Społeczna. University of Warsaw

PDF (402 KB)
10 str.
5Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające definicję psychologii społecznej; historia psychologii społecznej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 10
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument

27

- pięknych ludzi jest mało, ocena piękna zależy też często od atrakcyjności (lubienia)

danej osoby, piękno jest w oczach patrzącego

Co decyduje o atrakcyjności fizycznej:

M o K: wygląd, zdrowie, młodość, jędrna skóra, talia- biodra = 0,7

K o M: siła, sprawność fizyczna, dojrzałość wyglądu, nie przesadna atletyczność

sylwetki, wysoki wzrost, talia- biodra = 0,9

4. Komplementy, pozytywne opinie, dobre w przypadku kiedy osoba komplementowana nie

jest pewna własnej wartości, chwalenie wiarygodne i bez przesady

Trójczynnikowa koncepcja miłości:

Uczucie (intymność)

bez kontroli

Namiętność (bez kontroli) Zaangażowanie (kontrola)

U+N = miłość romantyczna

U+Z= miłość braterska

Z+N = miłość fatalna

Z+N+U = miłość doskonała

Orientacje społeczne:

- współzależność, relacje zwrotne- trzeba okazać jakieś preferencje (jak coś zrobimy)

- właściwość przejawiana w kontakcie z innymi ludźmi, preferencje przy podziale dóbr

Podział:

- rywalizacja (R)- wykorzystanie innych, przewaga nad innymi

- indywidualizm (I)- wybieranie to, co dla mnie najkorzystniejsze

- altruizm (A)- dbanie o interesy innych, nawet kosztem mojego

- kooperacja (K)- maksymalizacja wspólnego dobra

- egalitaryzm (E)- minimalizowanie różnic

Kooperacja- czynniki:

docsity.com

28

- sytuacyjne: wet za wet, bezwarunkowa kooperacja prowadzi do eksploatacji, całkowita

dobroć nie popłaca

- im większa liczba uczestników tym mniejsza chęć do działania kooperacyjnego (maleje

identyfikowalność, maleje wpływ na rozwiązanie sytuacji

Wykład 11:14.05.2007

Orientacje społeczne c.d.

Postrzeganie świata przez osoby mające orientację K lub R

1. Hipoteza trójkąta (Kelley, Stabelsky) R jako R, K niezdecydowanim R zawężenie

percepcji, K rozszerzanie percepcji

2. Hipoteza przekątnej (Codoul) – K widzą swoich parterów jako K , R jako R,

deformacja egocentryczna- spostrzeganie ludzi pewnym kompromisem między

uważaniem się za lepszego od innych oraz przystosowania do norm społecznych

Czynniki sprzyjające kooperacji:

- zachowanie partnera

- identyfikacja z partnerami jako grupą

5 reguł dawania wg Alexandra:

- daj krewnemu

- daj kiedy jest wysokie prawdopodobieństwo wzajemności

- daj kiedy jest sankcja za nie dawanie

- daj kiedy jest prawdopodobne, że obserwatorzy cię nagrodzą

- w pozostałych sytuacjach nie dawaj

W interakcji z innymi osobami jednostka dąży do maksymalizacji:

- zysków własnych (I)

- zysków partnera (A)

- własnej przewagi nad parterem (R)

- łącznych zysków własnych i partnera (K)

- strat własnych (masochizm)

- strat partnera (agresja)

- łącznych strat własnych i partnera (sadomasochizm)

- przewagi strat własnych nad stratami partnera (męczeństwo)

docsity.com

29

Interakcje:

- równościowa- tendencja do minimalizowania różnic między zyskami własnymi a partnera

- minimaksowa- tendencja do maksymalizacji najniższego zysku niezależnie od tego czyj to

zysk

Orientacje społeczne są interakcją czynników sytuacyjnych i indywidualnych właściwości

człowieka

Orientacje a procesy poznawcze/ wartościowanie (R- siła, moc; K-dobro/ zło)/ zachowanie

Szkodliwe skutki orientacji R (Doliński)

- rywalizacja od strony celów realizuje swój cel podczas gdy inni go nie realizują

- kooperacja gdy realizuje swój cel, inni też realizują swój cel

- indywidualizm gdy realizuje swój cel bez związku z realizacją celu przez innych

- rywalizacja zabija racjonalność działania

- obniża motywację wewnętrzną

- szkodzi zdrowiu ( u osób z R, duży poziom lęku)

- utrudnia uczenie się i zmniejsza kreatywność

- zagraża poczuciu własnej wartości

- wzbudza niechęć do innych ludzi

- jest źródłem agresji

Dlaczego ludzie rywalizują?

- czysta orientacja R- ludzie starają się bardziej gdy rywalizują z innymi, chęć uzyskania

dodatkowej motywacji

- okazja do realizacji innych celów- preferowanie ciężkich i trudnych zadań, rywalizacja

sprzyja osiąganiu innych celów np.: mistrzostwo w danej dyscyplinie

Zachowania prospołeczne:

Motywacja prospołeczna (Kozłowski)- rozbieżność między ja idealne a ja realne:

- endocentryczna: standardy ja idealnego, nasze poczucie własnej wartości zależy od

działań prospołecznych wobec innych ludzi, lęk przed wyrzutami sumienia, usunięcie

wewnętrznych kar lub uzyskanie wewnętrznych nagród

docsity.com

30

- egzocentryczna: standardy pozaosobiste, altruizm, bezinteresowna pomoc,

akcentowanie stanu innej osoby jako bodźca wywołującego zachowanie, koncentracja na

zewnątrz

Właściwości zachowań prospołecznych ze względu na:

- obiekt działań prospołecznych

- treść zachowań prospołecznych

- czas trwania zachowań prospołecznych

- koszty działań prospołecznych

Motywy pseudospołeczne: podejmuję działania prospołeczne gdyż liczę na jakąś zewnętrzną

nagrodę

Teorie działań prospołecznych:

1. Decyzyjny model interakcji w sytuacji kryzysowej (Latane, Darley)- niewiedza wielu

2. Model pobudzenia bilansu w sytuacjach krytycznych (Dodevio)

powód początkowy  wpływ na emocje  warunki  wpływ na pomaganie

obserwacja człowieka potrzebującego pomocy  negatywne pobudzenie emocjonalne 

poczucie więzi z potrzebującym (koszty nie udzielenia wysokie, udzielenia niskie)

3. Teoria norm: zachowujemy się prospołecznie gdyż tak nakazują normy (eksperyment

z ustępowaniem miejsca w metrze)

- norma odpowiedzialności społecznej: należy pomagać osobom których los zależy od

nas

- norma wzajemności: należy pomagać tym co nam pomogli

- teoria norm Schwarza: głównym powodem podejmowania działań są normy osobiste

Dostrzeganie potrzeby  czy ja mogę pomóc  czy na mnie spoczywa odpowiedzialność 

odczuwanie powinności udzielenia pomocy  ocena strat tej osoby  co ja mogę stracić? 

czy mogę uniknąć konieczności pomagania?

Aktywizacja – odczucie moralnego obowiązku – włączenie mechanizmów obronnych-

reakcja

docsity.com

31

Wykład 12: 21.05.2007

Model empatii- altruizmu (Batson, Shaw) – model drogi do altruizmu

1. Sprzyjające warunki:

- spostrzeganie podobieństwa do drugiej osoby

- przywiązanie do drugiej osoby

- instrukcje by przyjąć perspektywę drugiej osoby

2. Proces umożliwiający:

- przyjmowanie cudzej perspektywy

3. Reakcja emocjonalna:

- współczucie empatyczne (ciepło, czułość)

4. Główna motywacja

- motywacja altruistyczna- pragnienie by polepszyć stan drugiej osoby a nie swój własny

Badania Dodevio:

- wysoki poziom empatii- podobny problem – pomoc 62 %

- wysoki poziom empatii- inny problem- 33%

- niski poziom empatii- podobny problem- 34%

- niski poziom empatii- inny problem- 42%

Hipoteza empatycznej radości (Smith)- ludzi motywuje do pomagania pobudzenie

emocjonalne ale zachowujemy się prospołecznie dlatego, że pragniemy doświadczyć radości,

jaka wynika z działania pomocnego (a nie dlatego że chcemy zmniejszyć swoje negatywne

emocje)

Teoria wymiany społecznej (Homans): zachowujemy się prospołecznie wtedy gdy przynosi

nam to jakieś korzyści lub pozwala nie doświadczyć nieprzyjemności. Nagrodą dla osoby

udzielającej pomocy może być sama prośba lub jakaś inna gratyfikacja. Nagrodą dla osoby

potrzebującej pomocy może być sama pomoc a kosztem zdobycie się na poproszenie o pomoc

Dlaczego pomagamy?

- identyfikacja mechanizmu działającego „tu i teraz”

- perspektywy rozwojowo-socjalizacyjne- osobowość prospołeczna, tendecja do

zachowań prospołecznych

- pozytywne emocje,

docsity.com

32

- wprowadzenie kontroli zachowań,

- bliskość poznawcza,

- wpływ nagród

- mechanizm naśladownictwa

- społeczna ocena pozytywna osób pomagających

- wzmacnianie odnoszące się do konkretnej cechy- pomocności

- efekt etykietowania

Teorie i wyznaczniki agresji

Definicje:

- Aronson: agresja wroga i instrumentalna

- Frączek: agresja interpersonalna

Teoria:

- instynktu

- popędu- frustracja

- społecznego uczenia się

Wyznaczniki:

- prowokacja

- pobudzenie emocjonalne

- przemoc w mediach

- normy/ oczekiwania społeczne

- alkohol

- czynniki genetyczne

Hamowanie:

1. katharsis

Agresja: działanie w celu spowodowania fizycznej i psychicznej szkody

Agresja: czynności podejmowane intencjonalnie powodujące zagrożenie albo konkretną

szkodę w fizycznym i psychicznym dobrostanie drugiego człowieka

Obszary badań nad agresją:

2. sytuacyjnie wywołane stany motywacyjne („pod wpływem gniewu coś zrobił”)

3. reakcja lub aktywność- złożona/ prosta interpretacja ludzkiego zachowania

docsity.com

33

4. agresja jako stała cecha człowieka rozumiana jako stałe elementy zachowań np.;

tendencja do wrogości

5. zaburzenie standardów społeczno- kulturowych

Teorie agresji:

1. Instynktu: agresja wrodzona, za Freudem popędy Eros i Tanatos kumulują energię

która musi w końcu zostać wyładowana

2. Etologiczna teoria agresji: istnieją pobudzacze i hamulce agresji, agresja funkcjonalna;

podobieństwo do zwierząt

3. Agresja jako popęd

- Frustracja, ból (upał, ubóstwo), pobudzenie i inne nieprzyjemne doświadczenia 

negatywne uczucia  agresja emocjonalna

- Frustracja zawsze prowadzi do agresji, agresja jest zawsze poprzedzona frustracją

(teoria Dallarda i Millera)

- Berkowitz- zmienił teorię zakładając że frustracja nie zawsze prowadzi do agresji

nie zawsze też tylko frustracja prowadzi do zachowań agresywnych

4. Teoria społecznego uczenia się

- modelowanie = agresja instrumentalna

- wzmocnienie- redukcja negatywnych stanów emocjonalnych

- zjawisko gloryfikacji przemocy wojennej (Gardner, Andrer)- agresja wzrasta tam

gdzie toczy się wojna. Działania wojenne stają się pewnego rodzaju skryptem, który

wykorzystują ludzie w działaniach agresywnych

Wykład 13: 28.05.2007

Wyznaczniki agresji:

1. Prowokacja: wzbudza chęć rewanżu, podważa dobre mniemanie o sobie

2. Pobudzenie emocjonalne (prawo Yerkesa i Dodsona)

3. Przemoc w mediach

- częste oglądanie scen przemocy w dzieciństwie, agresywna osoba w dorosłym

życiu.

- agresja powszechną reakcją społeczną- taki obraz się tworzy

- oglądanie przemocy ogranicza potencjał twórczy dziecka

4. Normy i oczekiwania społeczne

docsity.com

34

5. Alkohol: alkohol uszkadza funkcje poznawcze, zawężając pole uwagi co wzmaga

odwagę

6. Czynniki genetyczne i płeć: agresywność u mężczyzna na stałym poziomie w ciągu

całego życia

Proporcja efektu i zagrożenia (Bjorqvist)- jeśli ktoś mnie poniża ale jest silniejszy, muszę go

zabić aby się ochronić przed jego atakiem

Agresja- hamowanie:

- obserwacja innych osób zachowujących się agresywnie

- efekt katharsis działa tylko w poziomie agresji fizjologicznej

- agresja bezpośrednia

- udział w agresywnych zachowaniach

- karanie agresji (odstraszanie – korelacja zachowań)

- wykluczanie reakcji- ciężkie jest odczuwanie kilku emocji na raz

- pozytywna/ błędna atrybucja

- przeciwdziałanie deindywidualizacji (przekonanie ludzi że nie będą anonimowi jeśli

będą agresywni)

Co nas popycha do agresji wg Frączka?

- sytuacyjnie lub wewnętrznie generowany gniew

- potrzeba osiągania przyjemności (sprawiają przyjemność)

- pragnienie zdobycia atrakcyjnych dóbr czy innych gratyfikacji poprzez działanie

agresywne

- człowiekiem kierują wyższe racje (zachowania agresywne elementem jakiejś misji np.:

wyplenienia zła)

Rozwój zachowań agresywnych:

- wraz z upływem lat ludzie przechodzą od agresji instrumentalnej do werbalnej

- wraz z wiekiem zwiększają się różnice między chłopcami a dziewczętami

- dzieci które spotkały się z odrzuceniem emocjonalnym mogą być agresywne

- agresywni rodzice mogą mieć agresywne dzieci

Problematyka grupy społecznej:

docsity.com

35

- mała grupa- zbiór 2 lub więcej osób między którymi jest bezpośrednia interakcja,

świadomość przynależności do grupy, wspólne normy i struktura

Touchwell: świadomość przynależności oraz odrębności może prowadzić do rywalizacji z

innymi grupami co sprzyja dyskryminowaniu obcych i idealizowaniu swoich. Mała grupa jest

zjawiskiem powszechnym, ludzie należą do wielu małych grup społecznych

Zjawisko spostrzegania grupy:

- grupa może być spostrzegana jako jedność (organizm) albo jako grupa jednostek

Campbell: ludzie raczej postrzegają grupę jako jedność gdyż mamy wspólny los, strukturę,

jesteśmy do siebie podobni oraz jesteśmy blisko siebie

Hamultan- Wieczorkowska: 8 poziomów grupowości: podobieństwo, doświadczenie takich

samych warunków, przepuszczalność grupy, wielkość, czas trwania, występowanie interakcji,

wspólne cele, ważność przynależności

Rodzaje zbiorowości:

- grupa bliskich relacji (rodzina)

- kategorie społeczne (płeć/ rasa)

- grupy zadaniowe

- luźne zbiorowości

- przypadkowe zbiorowości

Grupy najbardziej zamknięte są najbardziej stereotypowe.

Cel grupowy:

- cel indywidualny może być tożsamy z celem grupy ale nie musi

- może być tez zupełnie odmienny

- formalne/ nieformalne

Interakcje w grupie: (Baves)

- pozytywne działania społeczno-emocjonalne

- bezpośrednie działania zadaniowe

- wymiana informacji

- negatywne działania społeczno- emocjonalne

Normy: jak powinni/ nie powinni zachowywać się członkowie grupy. Mogą dotyczyć

zadania, regulują realizację celów, interakcje w zespole. Mogą dotyczyć zewnętrznych

działań. Normy pozwalają osiągnąć cel, utrzymują grupę przy życiu, regulują granice grupy

docsity.com

36

oraz mówią o lojalności grupowej. powstają w wyniku uczenia się, nagradzania/ karania,

modelowania, naśladowania, przyswojenia

Wykład 14: 04.06.2007

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument