Psychopedagogika pracy - Notatki - Pedagogika pracy - Część 2, Notatki'z Pedagogika. Uniwersytet Warszawski
Polanski_R
Polanski_R

Psychopedagogika pracy - Notatki - Pedagogika pracy - Część 2, Notatki'z Pedagogika. Uniwersytet Warszawski

9 str.
917Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do współczesnej pedagogiki pracy; geneza założeń, problemy, definicje pojęć.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 9
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
Przedsiębiorczość

1

Przedsiębiorczość

Różne ujęcia w zależności od dyscypliny naukowej, która się tym zajmuje.

Ogólnie chodzi o powiększanie zyskowności i poprawę sytuacji

Przedsiębiorca – twórczy innowacyjny, zna problemy zarządzania i potrafi zarządzać w

praktyce. Cechy te są cechami charakteru os. Która się tym zajmuje

Innowacja – atrybut przedsiębiorczości wg. Adamczyka

Osoba przedsiębiorcza

- Umiarkowana skłonność do ryzyka - inicjatywa - siła perswazji - elastyczności - kreatywności - niezależności - um. Rozwiązywania problemów - wew. Poczucie kontroli - cechy przywódcze - um. Ciężkiej pracy

podejście psychologiczne – przedsiębiorcy – osoby zaangażowane i konsekwentnie

zmierzające do celu , ma zdolności intelektualne i zdolności mediacji i negocjacji.

Cechy korelujące z przedsiębiorczością wg.. Tyszki:

- system wartości – a w nim: - niezależność - dążenie do osiągnięć - większe znaczenie dla pracy niż rodziny

Osoby w trudnej sytuacji np. pochodzące z mniejszości, ludzie z biedniejszych rodzin – ucza

się przedsiębiorczości

Potrzeba wewnątrzsterowności – większa niezależność

Temperament a przedsiębiorczość :

- odwrotna zależność miedzy przedsiębiorczością a zapotrzebowaniem na stymulacje - osoby wysoko reaktywne gorzej radzą sobie ze stresem sytuacyjnym w podobnych

sytuacjach niż osoby nisko reaktywne

Przypuszczalnie duża rola edukacji

- samodzielnosc - odpowiedzialnosc - um. Wspolpracy

Badania na UW – wydzial pedagogiczny

2 grupy

1- nie pracujący, bądź pracujacy dorywczo 2- przedsiebiorczy – majacy swoje firmy, bądź współzałozyciele

docsity.com

2

Grupa druga znala taki model zycia zazwyczaj z domów – ich rodzice bądź bliscy prowadzili

wlasna dzialalnosc gosp. W grupie 1 było takich os. Mniej

Wewnatrzsterowność większa u osób które prowadzily wlasna dzialanosc gosp.

Grupa 1 odczuwal niechęc i „deficyt motywacji osiągnięć \”

„SYNDROM PRZEDSIĘBIOCZOŚCI

- wewnątrzsterownośc - wytrwalosc i upor - sklonnosc do wyznaczania sobie dlugoterminowych celow - motywacja osiagniec - umiarkowana sklonnosc do ryyka - zawyzony poziom aktywnosci

Wyższe wyksztalcenie korzystnie wplywa na przedsiebiorczosc

Uczenie przedsiebiorczości

Można się nauczyc w pewnym stopniu ale lekscje w szkole nie wystarcza – potrzebne jest

dzialanie wychowawcze, rozwoj cech osobowosci potrzebnych w osiagnieciu sukcesu

Przedsiebiorczosc (D. Drucker)!!! To PRAKTYKA (odkrywcze)

By wychowac czl. Przedsiebiorczego trzeba:

- tworzyc w rodzinach jednolity i spojny system wartosci - naczelne wartosci: praca, samodzielnosc, odpowiedzialnosc, samokontrola

- stworzyc mozliwosc wychowankowi eksperymentowania „myślowego”, dostaczac nowej wiedzy i uczyc samodzielnego jej poszukiwania

- wymagac i egzekwowac na odpowiednim poziomie- aby pobudzac motywacje osiagniec

- podawac wzrory zachowan: rozsadne ryzyko, opanowanie.

Psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka w organizacji

Zasoby przedsiębiorstwa

- zasoby finansowe - zasoby materialowe - zasoby informacyjne - zasoby ludzkie

1. Adaptacja i transgresja w pracy zawodowej:

proces i efekty pracy  ludzie

celowe dzialania jednostek i grup decydują o sukcesach lub porazkach

Ludzie którzy po opuszczneniu miejsca pracy „pozostają w nim” tworza „nowoczesne zasoby

ludzkie”

docsity.com

3

Dzialania ludzkie wg. Kozieleckiego

- adaptacyjne – codzienne i powszechne i nawykowe i rutynowe , adaptacja człowieka do pracy – przystosowane do okreslonego srodowiska. Jest to proces w czasie którego

czlowiek spelnia wymagania stawiane przez zaklad pracy. Za to uzyskuje place,

nagrody. By się zaadaprowac potrzebna jest plastycznosc- umozliwiajaca osiagniecie

rownowagi z otoczeniem. Czlowiek aktywny jest uczestnikiem zdarzen ale i tworcą.

Adaptacja sluzy do zmiany pracownika na tyle by mogl sprostac wymaganiom z pracy

i utrzymac rownowage.

- Transgesyjne – czlowiek swiadomie przekracza dotychcasowe granice materialne, spoleczne i symboliczne – nowe odkrycia i wynalazki, dziela sztuki, ksztaltuja się

orginalne struktury polityczne. Aktywnosc transgresyjna w sr. Pracy to dzilalnosc

samodzielnych komórek sztabowych oraz liniowych zmuszajacych do wprowadzania

zmian. Także nowoczesna zarzadzanie praca i tworcze kierowanie ludzmi. Robią to

zespoy specjalistow. W działalnosci organizacji 10 –15 % podejmuje dzialalnosc

trangrsyjną.

2. Model przystosowania zawodowego

podstawą jest:

STOSUNEK / ADEKWATNOSC MIEDZY PRACOWNIKIEM A JEGO SRODOWISKIEM

PRACY

Czlowiek musi dzialac tak by realizowac w pracy wymagania.

Polega na

- adaptacji - zmianie srodowisk

w obu przypadkach musi zachodzić związek odpowiedzialnosci!!!

Podstawowe pojęcia modelu przystosowania zawodowego to:

- sprawnosc zawodowa , mozliwosci ogolne do wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami

- wartości oczekwiane – to czeo pracownik oczekuje od pracy - środowisko pracy wszystkie skladniki warunkow pracy, zadan, sytuacji zawodowych

dzielimy je na

a) sr. Materialne – warunki, zadania, otoczenie, maszyny, dokumentacja, ksiazki, komputery, procedury dzialan, akty prawne

b) sr.spoleczne – inni ludzie - wymagania sr pacy - przydatnosc zawodowa - satysfakcja z pracy - odpowiedniosc miedzy oczekiwaniami a wzmocnieniami

uzyskiwanymi (kary i nagrody)

- przystosowanie zawodowe – przydatnosc zawodowa+satysfakcja z pracy - zadowolenie z pracy – emocja - subiekktywny stopień pradopodobienstwa uzyskania wartosci oczekiwanych SSP – w

zaleznosci od podmiotu oceniajacego molziwosc uzyskania za prace okreslonych

gratyfikacji

docsity.com

4

Sprawność psychiczna - Istnieją skladniki zachowania ludzkiego które stanowia potencjal

wykorzystywany przy rozwiązywaniu roznych sytuacji – system cech pozwalajacy na

aaptacje siebie do otoczenia i otoczenia do siebie.

Wchodza w to cechy wrodzone

- procesy poznawcze - pr. Emocjonalne - cechy temperamentu - osobowość, charakter - psychomotoryka i wł. Psychofizyczne

i nabyte m.in.:

- doświadczenia (wiedza, umiejętnosci, wprawa) - procesy motywacyjne - postawy podmiotu

sprawnosc psychiczna wykorzystywana w pracy  sprawnosc zawodowa

zaspokajanie potrzeby samorealizjacji – pewna własciwosc osobowosci polegajaca na

tendencji do pozytywnego wartosciowania siebie i swiata. Samorealizjacja sprzyja

dobrym stosunkom interpersonalnym (wieksza sprawnosc zawodowego funkcjonowania

jednostki) i zapobiega neurotyzacji. U osob z wyzszym wyksztalceniem poziom

samorealizjacji jest wyzszy.

Wysoki poziom realizjacji:

- pelni funkcje integracyjna - pomaga radzic sobie z trudnosciami i przeciwienstwami - Maslow samorealizacja – tozsama ze zdrowiem psychicznym

Adaptacja do warunków i zaan wynikajacych ze stanowiska pracy to przydatnosc

zawodowa.

Stosunek odpowiedzialnosci - jeśli czlowiek dziala zgodnie z wymogami

Gdy wymagania zbyt wysokie czlowiek może im nie sprostac  przeciazenie  spadek

efektywnosci dzialania i bledy

Gdy wymagania są zby niskie – poczucie niewykorzystania, niedowartosciowania, stan

demobilizacji psychologicznej  błędy wynikaja z lekcewazenia sygnalow, spadku czujnosci

i niedoceniania tempa zmian.

Brak odpowiedniosci między sprawnością a wymogami sprzyja 2 rodzajom błędów:

1. błędom w wyniku przeciązenia jd. 2. błędom z powodu demobilizacji psychicznej

Kolejnym wymiarem w modelu przystosowania do srodowiska jest występowanie sprastwa -

czł chce być przekonany, że skutki tego co robi zależą od niego samego – jeśli nie 

bezradnosc

docsity.com

5

Decyzja o dzialaniu – zalezy od tego czy jd. Uwaza ze jest w stanie osiagnac zamierzony cel,

(subiektywne)/.

Blad w dzialaniu może być wynikiem

- zlej oceny prawdopodobienstawa - złego „nastawienia” – sposobu realizacji

nastawienie – preferowany sposób realizjacji potrzeb  wybor metody do osiągniecia

cenionych w pracy wartosci

Ocena stopnia prawdopodobienstwa –subiektywna

Charakter DYMESJI ma ocena szans na sukces. Jeden biegun – os. Przekonane o tymm ze

wszystko musi się udać. Drugi biegun – os. Z niska samooceną

Często uwarunkowane wczesniejszymi doswiadczeniami

2 TYPY STRATEGII PRZYDZIAŁU ZADAŃ WOBEC DWOCH GRUP MLODYCH

PRACOWNIKOW

- strategi 1 – nowy pracownik (pewny siebie) osiąga sukces  należy przydzielic mu trudniejsze zadanie – tak by przezyl porażke „drobna kleskę” i był pozniej

ostrozniejszy.

- Strategi 2 – nowy pracownik niepewny siebie – latwiejsze zadanie na poczatku tak by w siebie uwierzył.

Srodowisko – wzmocnienie pozytywne/negatywne o charakterze społecznym/ materialnym

Oczekiwania a wzmocnienia  satysfakcja z zycia – wytwarza się wiez z przedsiebiorstwem

Pracownicy potrzebuja mozliwosci samorealizjaci i rozwoju a nie tylko pieniędzy.

Satysfakcja - gdy pracownik poprzez prace uzyskuje cenione wartosci  poczucie

samorealizacji  emocjonalny stan zadowolenia

Zadowolenie – np. z warunków pracy, z kontaktów koleżeńskich,

Wzmocnienia < oczekiwania  niezadowolenie

Fluktacja – wynika z braku satysfakcji z pracy

Brak przystosowania zawodowego:

- niesdostosowanie stanowiące kontinuum ogólnego, niezadowalającego społecznego dostosowania jd. W zyciu  proba zmiany stanu w szerszym kontekscie caloksztaltu

kontaktow jd. Z otoczeniem

- niedostosowanie ragmentaryczne, pzewaznie odwracalne, okreslona sytuacja w śr. Pracy zawodowej.  analiza sytuacji zawodowej pracownika

4 gł formy przystosowania zawodowego

- pelne przystosowanie zawodowe – pracownik przydatny w pracy i czerpie z niej satysfakcje

- przystosowanie zawodowe wew. – pracownik przydatny ale brak satysfakcji

docsity.com

6

- pzystosowanie wew. Pracownik nie może sporostac wymaganiom , znikoma przydatnośc , ale jest satysfakcja

- brak przystosowania – brak przydatnosci i satysfakcji

Podstawą projektowania wykorzystywania mozliwosci ludzi , warunkiem motywacji do

pracy, będą przede wszystkim oceny pracownikow dotyczace diagnozy stopnia

przystosowania zawodowego oraz prognozy tego przystosowania jako procesu.

Niektóre mechanizmy psychologiczne zachowania czlowieka w oganizacji.

Zachowanie czlowieka

-czynniki zewnetrzne

- wł. Subiektywne

Srodowisko  osrodki aktywnosci czlowieka  zasady i regul danego osrodka (szkola,

miejsce pracy)

Wyznaczniki funkcjonowania człowieka w otoczeniu 3 struktury organizmu :

- fizyczna - psychiczna - spoleczna

opis  trojkat z jednostka która podlega wplywom ale i sama aktywnie dziala przez cale

zycie. Zburzenie ktorejes ze struktur –zaburzenie rownowagi np. choraoba fizyczna – ma

wplyw na sfere psychiczna i spoleczna itp.  zmusza do zmobilizowania sil by powrocic do

stanu rownowagi (jej brak – dezintegracja systemu)

Praca zawodowa wplywa na wszystkie 3 sfery

Samowiedza – wazny czynnik regulujacy relacje ze srodowiskiem.

Zrodla wiedzy o nas samych

My – dowiadczenia, wlasna aktywnosc

Inni – podziw, dezaprobata

Samowiedza, samoocena, samoakceptacja

Wysoka pozycja –brak wiedzy o sobie ponieważ;

- sa zbyt zaapsorbowani praca i soba - ludzie z którymi maja stycznosc albo im schlebiaja albo nie mowia nic.

Osoby podlegajace ocenie i pracujace w warunkach zagrozenia :

- szkoleni we wsprawnym wgladzie w siebie

gromadzenie i wykorzystywanie doświadczeń  duza wiedza o świecie, wiedza o sobie

samym, samoocena.

Spelnienie tych trezch warunków powoduje ze czlowiek jest w stanie odpowienio dobrac

sobie typ pracy do swoich umijejetnosci  najwiekszy sukcs  satysfakcja

docsity.com

7

Samoocena – ma wartosc dymensji – jest wymiarem osobowości o charakterze ciąglym,

zależna od uwarunkowan wew. I zew. Wewnetrzne sa wzrocmi z których jd. Korzystala z

dziecinstwie wg. Reykowskiego

Osoby z wysoka samoakceptacja lubia innych i odrwrotnie.

Brak wiary we wlasne mozliwosci – samospelniajaca się przepowiednia.

Zbyt duza wiara – podejmowanie się zbyt trudnych zadań.

 brak zadowolenia

realny obraz samego siebie zalezy od: wg. M. Wagnera

- poczucia wl. Wartosci - poczucia wl. Mozliwosci i kompetencji - poczucia przynaleznosci , bycia z innymi

SAMOREALIZAJCA

- odpowiednia orientacja zawodowa - styl zycia

Dobry obraz samego siebie  szanse na samorealizacje (potrzeba wg. Maslowa znajduje się

wysoko w hierarchi – potrzeby drugiego rzedu)

Pracownicy samorealizujący się – samosterowni i aktywni

Niski poziom samorealizacji – ludzie nie radzasobie w sytuacjach trudnych i nowych , mniej

tolerancyjni , oporni na zmiany.

Podejmowanie decyzji

Praca zawodowa – maksymalizacja korzysci osobistych kalkulacja proces decyzji

Decyzja – akt wyboru z co najmniej dwoch mozliwosci.

Sytuacje decyzynej:

- pewne  wynik jest znany, wartośc oczekiwanego wyniku D = M x W gdzie M mozliwosc osiagniecia wyniku - sub. W- wartosc wyniku dla

czlowieka (jeśli 1 czynnik iloczynu 0 wynik 0)

- niepewne – najczesciej

czynności podejmowania decyzji ryzykownych składaja się z 3 czynnikow:

- wartosciowania - okreslania subiektywnego prawdopodobienstwa uzyskania wartosci - wyboru dzilania

3 główne rodzaje decyzji

1. decyzje selekcyjne – ukald 1 –0. Wraz z podjeciem decyzji druga alternatywa nika 2. decyzje alokacyjne – kilka mozliwosci podzialow na kilka sposobow np. pieniedzy 3. decyzje hierarchiczne – rankingowe- ocena pracownikow – lista od najlepszego do

najgorszego.

docsity.com

8

Decyzja często zawiera w sobie te 3 typy.

Podejmujac decyzje stosujemy roznie zasady  HEURYSTYKI

Decyzje w pospiechu - wieksze ryzyko

Faworyzacja subiektywna – zachowanie innych bardziej ryzykowne niż nasze –ocena

Im cześciej mielismy doswiadczenia pewneych zdarzen tym bardziej przeceniamy

prawdopodobienstwo ich wystapienia.

Złudzenia poznawcze wg. Kozieleckiego:

- tendencja optymistyczna - zludzenie gracza – po serii niepowodzen musi przyjsc sukces - zludzenie nieuchronnsci – to co się zdarzylo musialo się zdarzyc – poszukiwanie

powodow po zaistnieniu pewnych zdarzeń.  redukcja napiecia, ze się nietrafnie

atycypowało przyszłośc  antycypacja – czynność wyprzedzania – przewidywanie

zanim pojawi się okreslony sygnal.

- Złudzenie walentne – bardziej wartosciowe to co uznawane i mało prawdopodobne.

Rożni ludzielubia rozne poziomy ryzyka, które daje im sadysfakcje

Asekuranci – gromadza nadmiar informacji  niejasny obraz sytuacji , poszukiwanie

wsprarcia u innych, przycisnieci do muru wybieraja czasem pierwsza nasuwająca się

altenatywe. Często zaluja wyboru.

Osoby ambiwalentne – wycofywanie się w ostatniej chwili, zmuszeni do szybkich decyzji

wpadaja w panike, po rozwiazaniu drecza się myslmi co by było gdyby

Wartosc psychologiczna może być rózna od wartosci rzeczywistej.

Zaleznośc pomiedzy decydentem a zachowaniem ryzyka – nastawienie kierownika a jego

decyzje:

- kierownicy nastawieni na utzymanie swojej władzy rzadziej podejmują decyzje ryzykowne

- kierownicy nastawieni na zadania podejmują odważniejsze decyzje - kierownicy akceptowani przez swoich podwładnych są odważniejsi

Dobre decyzje – odoby zdroworozsadkowe

Złe decyzje – ludzie orginalni, twórczy – zbyt malo realistycznie podchodza do zycia.

Podejmowane decyzje – aspekt społeczny

Zyjac w okreslonym srodowisku – uczymy się jego sposobu wartosciowania

W momecie podejmowania decyzji caly system wartosci, norm i ocen srodowiskowych

zaczyna oddzieływać na sposób myślenia i odczuwania decydenta  często podswiadome

Przy podejmowaniu decyzji wpływ maja opinie i dziłania innych ludzi

Decyzja kupna – wazne opinie innych , kupujemy rzeczy które nie sa nam potrzebne

docsity.com

9

Nasza decyzja – korzystana dla innych – wazny czynnik - główny warunek podejmowania

decyzji grupowych.

Łatwiej podejmuj decyzje osoby, które maja poczucie, ze to co się wokół nich dzieje zalezy

od nich samych i ich aktywnosci. Poszukuja informacji zwiekszajacych szanse własciwego

wyboru. Pomysły ryzykowne – badane sa wnikliwie, mniej emocji, wiecej faktów

Sprawność procesów poznawczych ma wpływ na decyzje i sposób kalkulacji.

Najwazniejsze!!! Wykształcenie i nteligencja – wiecej przeslanek się uwzglednia.

Kształcenie um. Podejmowania decyzji – motywacja!

Motywacja zbyt słaa – proces uczenia wolny

Motywacja zbyt silna – trudnosc racjonalnego myslenia

Prawa Yerkesa – Dodsona.

Podstawa normatywnych sytuacji decyzyjnych:

- przed podjeciem ostatecznej decyzji rozwazamy wszystkie „za” i „przeciw” - oceniamy koszty i zyski – racjonalnie

Lęk i stres

Poziom lęku – rekacja na:

- przewidywaną utrate wartoścu - przed neiznana i niepewną sytuacjąm na przykład zmiany organizacji

Lek – charakter przedmiotowy, niezalezny od rzeczywistego niebezpieczenstwa

Poziom  czynniki zewnetrzne, spostrzegane subiektywnue, właściwosci psychiki,

doswiadczenia (nawet z dzieciństwa)

Odzwierciedlenie

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument