Publikacja'z Agronomia dla studentów i uczniów szkól srednich