Pytania do egzaminu z informatyki - Notatki - Algorytmy, Notatki'z Algorytmy i Programowanie Aplikacji. Uniwersytet Rzeszowski
Andrzej_Ku
Andrzej_Ku

Pytania do egzaminu z informatyki - Notatki - Algorytmy, Notatki'z Algorytmy i Programowanie Aplikacji. Uniwersytet Rzeszowski

2 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Matematyka: notatki z zakresu algorytmów przedstawiające pytania do egzaminu z informatyki.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

WYKŁAD 1 (19.11.2010)

1. Sieć działań to graficzna ilustracja algorytmu. 2. Relacyjna baza danych jest największym osiągnięciem współczesnej informatyki. 3. Są 3 rodzaje sieci zadań: algorytm liniowy, z rozgałęzieniem i z pętelką. 4. Jak nazywa się reprezentacja informacji? DANE 5. B-Bajt b-bit, IP=4Bajty=32bity 6. Występują dwa standardy kodowania: ASCII 1 bajt, 8 bitów UNICODE 2 bajty, 16 bitów 7. Każdy system informatyczny jest systemem informacyjnym, ale nie każdy

informacyjny jest informatycznym. 8. Sys. Komputerowy składa się ze sprzętu i oprogramowania. 9. 2 podstawowych producentów procesorów: INTEL, AMD 10. INTEL=złożyny, skomplikowany, rozbudowany układ konstrukcji

AMD= RISC prymitywny, zredukowana architektura liczby rozkazów 11. pamięć stała (ROM) tylko do odczytu, pamięć dynamiczna RAM swobodnego

dostępu oraz CASHE-videoram (3x szybsza od ddr) droga, podręczna, którą wykorzystuje i przenosi dane z zewnętrznych nośników

WYKŁAD 2 (17.12.2010)

12. &-ampersand, operator konkatenacji (scalenie), łączenie tekstu, @-at, małpa 13. klawisze specjalne F1- najczęściej pomoc, standardowa pomoc aplikacji 14. SHIFT+F1=w trakcie równań, pomoc aktywnego obiektu, pomoc kontekstowa 15. Grupy oprogramowań: systemowe, narzędziowe, uzytkowe

STRUKTURA OPROGRAMOWANIA: F 0 6 EGrupy oprogramowania (ze względu na cel wykorzystania):

F 0 6 Coprogramowanie systemowe, F 0 6 Coprogramowanie narzędziowe, F 0 6 Coprogramowanie użytkowe (aplikacyjne).

Oprogramowanie systemowe: F 0 6 EOprogramowanie systemowe grupa programów, które bezpośrednio nie wspomagają użytkownika w realizowaniu jego zadań, ale

umożliwiają, ułatwiają bądź organizują pracę systemu komputerowego. F 0 6 CSystem operacyjny - oprogramowanie, które jest niezbędne do uruchomienia i działania systemu komputerowego; jest to zespół programów

i procedur zarządzających pracą komputera; system steruje podstawowymi zasobami komputera i udostępnia je aplikacjom użytkowym. F 0 6 COprogramowanie układów wielodostępnych i sieci - podstawowym zadaniem jest zapewnienie i synchronizacja równoległej pracy wielu

użytkowników. Oprogramowanie narzędziowe: F 0 6 EOprogramowanie narzędziowe - służy do przygotowania, obsługi programów, diagnostyki, konfiguracji i napraw systemu. F 0 6 CŚrodowiska programistyczne - do tworzenia nowego oprogramowania; składają się z języka programowania (zbiór symboli i reguł

służących do definiowania algorytmów) oraz kompilatora (translatora) tłumaczącego kod programisty na kod maszynowy np. Visual Studio. F 0 6 CSystemy diagnostyki sprzętu komputerowego – niezbędne wyposażenie w trakcie eksploatacji; zależą od konstrukcyjnej i technologicznej

złożoności systemu komputerowego np. Symantec Norton Utilities. F 0 6 CProgramy pomocnicze i pakiety usługowe - tworzone w celu wspomagania użytkowników w złożonych operacjach np. manipulacje danymi

i zbiorami itp. OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE: F 0 6 EOprogramowanie użytkowe - zbiór programów, których celem jest realizowanie określonych zadań i wspomaganie użytkownika w różnych

pracach; m.in. edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, systemy zarządzania bazą danych, pakiety graficzne etc. F 0 6 Cdedykowane - wykonane na potrzeby konkretnego użytkownika, F 0 6 Cogólnego przeznaczenia np. pakiet biurowy

MS Office Std, StarOffice. 16. UPDATE-uaktualnienie aplikacji, oprogramowania, UPGRADE- zastąpienie starej

wersji oprogramowania nową, np. z ?win 95 na 98 (mając prawo do uaktualnienia) 17. PODZIAŁ SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

: Pod względem architektury*

Monolityczne - o najprostszej strukturze, jednozadaniowe. System może jednocześnie wykonywać tylko jedno zadanie np. MS DOS* Warstwowe- o hierarchicznej strukturze poleceń systemowych, system może wykonywać w tym samym czasie kilka zadań, np. MS Windows’9x, Linux* Klient-serwer- o bardzo rozbudowanej strukturze. *Serwer jest to systemem komputerowy, który umożliwia dostęp do pewnych usług innym komputerom lub programom zwanymi klientami, np. MS Windows XP, Unix.

18. KOLEJKOWANIE FIFO - First In First Out. KOLEJKOWANIE LIFO - Last In First Out. FIFO-pierwszy na stosie pierwszy ze stosu, LIFO-pierwszy na stosie ostatni ze stosu

19. Trzeba znać trzy rodzaje rozszerzeń: DOC.->dokument tekstowy, XLS.-> zeszyt excela EXE.->plik egzekucyjny

20. Znaki globalne, trzeba znać dwa: ?-pojedynczy znak nazwy, *-segment nazwy. Wyszukując grupę plików, możemy sobie ułatwić pracę zastępując jedną literę/znać bądź całą sekwencję znaków przy jednej operacji systemowej

21. skrętka telefoniczna 22. hub- rozgałęźnik 23. Podział sieci komputerowych ze względu na zasięg działania:*lokalne (LAN -

Local Area Network) - obejmują obszar jednego budynku, organizacji, przedsiębiorstwa itp.*miejskie (MAN - Metropolitan Area Network) - budowane w dużych aglomeracjach miejskich; mają za zadanie łączenie różnych sieci LAN*rozległe (WAN - Wide Area Network) - umożliwiają połączenie między komputerami zlokalizowanymi w dużej odległości od siebie.

Brak komentarzy
Pobierz dokument