Pytanie - egzamin z finansów, Egzaminy'z Mikrofinanse
kuba-hornik
kuba-hornik

Pytanie - egzamin z finansów, Egzaminy'z Mikrofinanse

DOCX (15 KB)
2 str.
7Liczba pobrań
209Liczba odwiedzin
Opis
prof. Ostaszewski - pytania do esejów
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

FINANSE – pytania :D

1. Homo oeconomicus vs. człowiek realny

2. Sprawiedliwość i racjonalność podatków na przykładzie podatku pośredniego

3. Oceń najnowszą reformę OFE

4. Opisz teorię trzech soczewek

5. Czy Polska jest państwem opiekuńczym?

6. Wskaźnikowe metody oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa

7. Repartycyjny, a kapitałowy system ubezpieczeń społecznych

8. Metody oddziaływania banku centralnego na rynek pieniężny

9. Fiskalizm w Polsce na tle innych państw unijnych / Ekspozycja fiskalna Polski

10. Finanse są grą obietnic / Finanse to handel obietnicami

11. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej

12. Dlaczego Polska radziła sobie tak dobrze w pierwszej fazie kryzysu?

13. Oceń system emerytalny w Polsce

14. Narzędzia Banku Centralnego

15. SRI – Inwestowanie Społecznie Odpowiedzialne

16. Recepta na uzdrowienie polskiego systemu podatkowego

17. Czy polskie środki publiczne są dobrze wydatkowane i co zrobić, aby były wydatkowane jeszcze bardziej efektywnie?

18. W jakie obszary i dyscypliny powinna się zagłębiać współczesna teoria finansów?

19. Homo economicus w finansach, przyszłość finansów

20. Rolnictwo-problem opodatkowania

21. Porównanie budżet klasyczny a zadaniowy

22. Polska w Eurolandzie z perspektywy NBP (korzyści i zagrożenia)

23. Wejście do strefy Euro – za i przeciw

24. Czy miliardy pompowane w gospodarki państw przez rządy i instytucje publiczne mogą przynieść długookresowe korzyści ?

25. Dokonaj analizy SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia) budżetu zadaniowego.

26. Jak uzyskać godziwą wartość emerytury przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansowej FUS ?

27. Twoje rekomendacje dla przedsiębiorstwa dotyczące strategii finansowej.

28. Efekt predyspozycji i teoria perspektywy

29. Podatki bezpośrednie, a pośrednie – oceń ich racjonalność

30. Recepta na uzdrowienie służby zdrowia w Polsce

31. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa – główne grupy wskaźników

32. Euroland – korzyści i zagrożenia

33. Polska w Unii Gospodarczo Walutowej, derogacja

34. Wpływ podatków i parapodatków na tempo wzrostu PKB na świecie

35. Anomalie zachowań inwestorów na przykładzie wybranych efektów – finanse behawioralne

36. Zlikwidowanie podatku dochodowego – szansa czy zagrożenie?

37. Źródła finansowania ubezpieczeń społecznych

38. Oceń efektywność systemu ubezpieczeń w Polsce

39. Budżet zadaniowy vs procentowy (?)

40. Opisz ważne Twoim zdaniem wydarzenie końca XX wieku (dot. finansów oczywiście)

41. Czy budżet zadaniowy może zwiększyć efektywność alokacji środków publicznych?

Brak komentarzy
Pobierz dokument