Relacja równoliczności - Ćwiczenia - Matematyka dyskretna, Notatki'z Matematyka dyskretna. Uniwersytet w Białymstoku (UwB)
panna_ania
panna_ania

Relacja równoliczności - Ćwiczenia - Matematyka dyskretna, Notatki'z Matematyka dyskretna. Uniwersytet w Białymstoku (UwB)

1 str.
807Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu matematyki dyskretnej: relacja równoliczności.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Matematyka dyskretna

Lista 3

Zadanie 1. Wykazać, że relacja równoliczości zbiorów jest równoważnością.

Zadanie 2. Czy następujące zbiory są równoliczne?

(a) A = {a, b, 1, 2}, B = {α, β, γ, δ}, (b) A = {x ∈ R : x2 2x+ 1 = 0}, B = , (c) A = N, B = {n ∈ N : n = 3k dla pewnego k ∈ N}, (d) A = {n ∈ N : 10 < n}, B = N, (e) A = N, B = Z,

(f) A = (0, 1), B = (1,∞), (g) A = (−∞, 0], B = [0,∞), (h) A = (0,∞), B = (a,∞), (i) A = (0, 1), B = R,

Zadanie 3. Wykazać równoliczność zbioru punktów we wnętrzu i brzegu kwadratu ze zbio- rem punktów na jednym z jego boków.

Zadanie 4. Wykazać równoliczność zbiorów punktów dwóch okręgów.

Zadanie 5. Czy zbiór, którego każdy podzbiór właściwy jest przeliczalny, jest zbiorem przeliczalnym?

Zadanie 6. Zbadać moc zbioru wszystkich okręgów na płaszczyźnie o środku w punkcie (0, 0) i promieniu będącym całkowitą wielokrotnością

2.

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument