Rodzaje ryzyk - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. Uniwersytet Wrocławski
pasozyt
pasozyt

Rodzaje ryzyk - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. Uniwersytet Wrocławski

1 str.
567Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: rodzaje ryzyk;
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

RODZAJE RYZYK Ponoszone są przez uczestników wymiany Wartości majątkowe podlegają ryzyku:

- towary, środki transportu - oczekiwanie korzyści finansowych - dodatkowe koszty lub potrzeby majątkowe dotyczą składowania, atestacji itp. Są 2 kryteria tego ryzyka: a.) Towarowe – jest związane ze stanem towarów. b.) Handlowe – związane jest z sytuacją na rynku zbytu. Są to kryteria przedmiotowe (związane ze stanem towarów) Dla polisy najważniejszym dokumentem jest kontrakt eksportu i importu.

Kryterium przyczyn ryzyka: a.) siły przyrody b.) działania ludzkie c.) natury polityczne Rośnie wymiana towarowa i wielkość środków transportu, jak i ładunków. Są też inne przyczyny nasilenia ryzyka np. nasilenie ruchu, rośnie wymiana turystyczna, rośnie ryzyko osobowe. Ograniczenie ryzyka jest istotnym elementem jest właściwy dobór partnera w handlu międzynarodowym. Odpowiedzialność uściślają klauzule instytutowe skonstruowana zasada zapłaty. Trzeba ustalić czyje prawo będzie obowiązywać po zaistnieniu określonego zdarzenia. Eksporter zawsze chce sprzedać swój towar. Musi więc zaproponować odpowiednie warunki, musi być konkurencyjny na rynku zarówno pod względem cenowym, sposobem i i czasem zapłaty. Jednym z elementów jest sprzedaż na kredyt. Jeśli jest to sprzedaż na terenie kraju to łatwiej sprawdzić potencjalnego

klienta. Zabezpieczeniem może być ubezpieczenie kredytu (wzrost popularności po II wojnie światowej)

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument