Rynek kapitałowy i pieniężny - Notatki - Finanse i rachunkowość - Część 1, Notatki'z Regulacje Rynków Kapitałowych. University of Wroclaw
Krzysztof
Krzysztof

Rynek kapitałowy i pieniężny - Notatki - Finanse i rachunkowość - Część 1, Notatki'z Regulacje Rynków Kapitałowych. University of Wroclaw

PDF (329 KB)
6 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Definicje i zagadnienia dotyczące rynku kapitałowego i pieniężnego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument

1

RYNEK KAPITAŁOWY I PIENIĘŻNY

Zlecenie PCR  Składane wyłącznie w systemie notowań ciągłych z wyjątkiem fazy równoważenia

rynku, realizowane natychmiast po wprowadzeniu po cenie najlepszego, oczekującego zlecenia przeciwnego

 W przypadku realizacji częściowej, niezrealizowana część staje się zleceniem z limitem równym ostatniej transakcji

KUPNO SPRZEDAŻ ilość cena cena ilość 10 100 102 30 10 99 103 25 25 97 104 22

Wpływa zlecenie zakupu 60 Akcji po cenie rynkowej

KUPNO SPRZEDAŻ ilość cena cena ilość 60 PCR 102 30 10 100 103 25 10 99 104 22 25 97

Zakupiono 30 akcji po 102 , z pozycji sprzedaż znika 30 akcji po 102

Zlecenie PCR po wykonaniu transakcji

KUPNO SPRZEDAŻ ilość cena cena ilość 30 102 103 25 10 100 104 22 10 99 25 97

Zlecenie rozbieżne

 Nie da się wykonać transakcji, bo zlecenia są rozbieżne  Sytuacja w której najwyższy limit w zleceniach kupna jest i tak najniższy od

najniższego limitu w zleceniach sprzedaży  Jeżeli terminy ważności zleceń na to pozwalają należy poczekać, aż wpłynie zlecenie

umożliwiające wykonanie transakcji.

Zlecenie PCRO  Składanie wyłącznie w fazie przed otwarciem/zamknięciem, równoważenia rynku w

systemie notowań ciągłych i w systemie notowań jednolitych oprócz fazy dogrywki.

docsity.com

2

 Realizowane odpowiednio po kursie otwarcia,zamknięcia, jednolitym lub określonym w wyniku równoważenia rynku

 Niezrealizowana część staje się zleceniem z limitem jak wyżej.

Zlecenie PKC  Składane we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych i jednolitych z

wyjątkiem dogrywki  Wykonywane w całości natychmiast po złożeniu  Realizowane po kursie ustalonym dla fazy w której zostało złożone  W fazie notowań ciągłych realizowane po cenie najlepszych niezrealizowanych zleceń

przeciwstawnych

Zlecenie PKC – sytuacja wyjściowa

KUPNO SPRZEDAŻ ilość cena cena ilość 29 70 72 40 2 69 74 15 16 68 75 25

Nie da się wykonać zlecenia

Wpływa zlecenie zakupu ,kupna 50 Akcji PKC

KUPNO SPRZEDAŻ

ilość cena cena ilość 50 PKC 72 40 29 70 74 15 2 69 75 25 16 68

Kupujemy 40 akcji po 72 i 10 po 74

Zlecenie PKC po wykonaniu transakcji

KUPNO SPRZEDAŻ

ilość cena cena ilość 29 70 74 5 2 69 75 25 16 68

Zlecenie Wmin

 Określa liczbę papierów, poniżej której inwestor nie zgadza się na realizację zlecenia  Realizowane wyłącznie w fazie dogrywki i w systemie notowań ciągłych z wyjątkiem

fazy równoważenia rynku  Odrzucana, gdy nie można zrealizować minimalnej ilości podanej w warunku

docsity.com

3

 Przy realizacji częściowej , niezrealizowana część pozostaje w arkuszu jako zlecenie bez warunku

KUPNO SPRZEDAŻ

ilość cena cena ilość 100(5) 101 100 10

Wpływa zlecenie kupna 100 akcji z ilością minimalną 5 sztuk

Zlecenie po wykonaniu transakcji

KUPNO SPRZEDAŻ ilość cena cena ilość 90 101

Zlecenie Wnj  Określa wielkość części (liczbę papierów) ujawnioną jednorazowo  Realizowane stopniowo aż do całkowiego wyczerpania zlecenia (realizacji całości)

Realizowane we wszystkich fazach w systemie ciągłym i jednolitym z wyjątkiem fazy interwencji

Zlecenie kupna 1000 Akcji z limitem 100 i warunkiem ujawnienia 100 KUPNO SPRZEDAŻ

ilość cena cena ilość 100(1000) 100

Wpływa zlecenie sprzedaży 100 Akcji po kursie 98

KUPNO SPRZEDAŻ ilość cena cena ilość 100 100 98 100

Kupujemy 100 akcji po kursie100

realizacja

docsity.com

4

KUPNO SPRZEDAŻ

ilość cena cena ilość 100(900) 100

Termin ważności

Zlecenie WIN – do pierwszego wykonania

 Przekazywane we wszystkich fazach w sytemie kursu jednolitego i ciągłego  Ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji  Może być wykonane częściowo  Pozostała po wykonaniu część zlecenia traci ważność  Wykonywane tylko w przypadku, gdy w arkuszu jest przynajmniej jedno zlecenie

przeciwstawne z limitem umożliwiającym zawarcie transakcji Zlecenie WIN złożone na otwarcie sytuacja na rynku

KUPNO SPRZEDAŻ ilość cena cena ilość 40 101 101 60(Win) 10 100 105 40 40 99

Kupujemy 40 akcji po kursie 101

KUPNO SPRZEDAŻ

ilość cena cena ilość 10 100 105 40 40 99

20 Akcji przepada

ZLECENIE WnA

 Przekazywane wyłącznie w fazie dogrywki oraz w systemie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku

 Realizowane natychmiast w całości lub nie realizowane w ogóle  Traci ważność, gdy brak przeciwnego zlecenia z limitem umożliwiającym

wykonanie transakcji

docsity.com

5

Zlecenie WnA – sytuacja na rynku

KUPNO SPRZEDAŻ ilość cena cena ilość 30 100 101 37 21 98 102 23

103 11

Wpływa WnA 50 Akcji z limitem 102

KUPNO SPRZEDAŻ

ilość cena cena ilość 50(WnA) 102 101 37

30 100 102 23 21 98 103 11

Kupujemy 37 Akcji po 101 i 13 po 102

Zlecenie po wykonaniu transakcji

KUPNO SPRZEDAŻ

ilość cena cena ilość 30 100 102 10 21 98 103 11

Wariant 2 napływa zlecenie WnA na kupno 100Akcji z limitem 102

KUPNO SPRZEDAŻ ilość cena cena ilość

100 (WnA) 102 102 10 30 100 103 11 21 98

Nie da się wykonać powyższej operacji ponieważ nie da się go wykonać w całości

Zlecenie LimAkt  Nie pojawia się od razu w arkuszu, ale dopiero wówczas, gdy teoretyczny kurs

otwarcia lub kurs ostatniej transakcji w notowaniach ciągłych osiągną poziom określony przez inwestora

 Muszą zawierać oprócz limitu, przy którym stają się aktywne,również limit realizacji (zlecenie stop limit) lub dyspozycję PKC (zlecenie stop loss)

 Realizowane we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych i jednolitych z wyjątkiem interwencji i dogrywki

docsity.com

6

Limit aktywacji musi być dla zleceń

 Kupna LR > = LimAkt > KOT

↨ ↨ ↨ Limit realizacji Limit aktywacji Kurs ostatniej transakcji Np. wartość np. wartość np. wartość 97.00 pln 98.00 pln 100.00 pln

 Sprzedaży LR = < LimAkt < KOT

Limitem realizacji może być PKC ( zlecenie stop loss)

Priorytet realizacji zleceń LimAkt  Zlecenia PKC z warunkiem limitu aktywacji realizowane są jako ostatnie wśród

tych zleceń  Zlecenia z limitem ceny i limitem aktywacji realizowane są jako ostatnie wśród

zleceń z danym limitem ceny

Stop limit- sytuacja wyjściowa  Złożono zlecenia kupna 100 akcji z limitem aktywacji 101 i limitem realizacji 103  Kurs ostatniej transakcji 100  Złożone zlecenie czeka na uaktywnienie  Po pewnym czasie zawarto transakcje po kursie 101

Zlecenie zostało uaktywnione i umieszczone w arkuszu

Stop limit – sytuacja po uaktywnieniu

KUPNO SPRZEDAŻ

ilość cena cena ilość 100 103 102 25 17 101 103 31 89 100 104 70

Stop limit realizacja

KUPNO SPRZEDAŻ ilość cena cena ilość 44 103 104 70 17 101 89 100

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument