Slogany reklamowe. Ich rodzaje i opis., Slajdy'z Reklama i promocja. Uniwersytet Szczeciński
klaudia-burchart
klaudia-burchart

Slogany reklamowe. Ich rodzaje i opis., Slajdy'z Reklama i promocja. Uniwersytet Szczeciński

PDF (4 MB)
20 str.
10Liczba pobrań
262Liczba odwiedzin
100%na 3Liczba głosów
Opis
Prezentacja o sloganach reklamowych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 20
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 20 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 20 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 20 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 20 str.
Pobierz dokument

SLOGANY REKLAMOWE

SLOGAN

▪ Z irlandzkiego i szkockiego SLUAGH – GHAIRM (zawołanie bojowe)

▪ W reklamie jest to krótka, sugestywna forma słowna mająca na celu skierowanie uwagi reklamobiorcy na dany produkt

Dobry slogan powinny cechować :

1. PROSTOTA 2. ORYGINALNOŚĆ 3. SPÓJNOŚĆ 4. WIARYGODNOŚĆ 5. PODKREŚLENIE KLUCZOWEJ CECHY

Dobry slogan powinny cechować : 1. PROSTOTA

• Składnia sloganów reklamowych powinna być bardzo oszczędna w słowach , liczba wyrazów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum (zazwyczaj 3-5 )

2. ORYGINALNOŚĆ • Dobry slogan powinien kojarzyć się tylko z daną marką / produktem. Powinien być tak skonstruowany aby nie

można było dopasować repliki

3. SPÓJNOŚĆ • Slogan powinien być spójny z produktem, marką oraz grupą docelową

4. WIARYGODNOŚĆ • Niech konsumenci uwierzą w dany produkt. Prowadząc małą firmę nie powinno się obiecywać gruszek na wierzbie

5. PODKREŚLENIE KLUCZOWEJ CECHY • Podkreślenie cechy która wyróżnia produkt na tle konkurencji

„Slogan jest skuteczną bronią w walce o miejsce w pamięci konsumentów; dzięki swej zwięzłości, ładunkowi emocjonalnemu i oryginalności błyskawicznie zostaje zapamiętany. W pamięci konsumentów do sloganu przyklejają się towarzyszące mu informacje np. o marce lub produkcie.”

B. Kwarciak

Celem sloganu jest wzbudzenie u konsumenta poczucia potrzeby posiadania danego produktu lub skorzystania z oferty reklamodawcy.

Slogan wyklucza dialog! Należy go zapamiętać a nie dyskutować i zastanawiać się nad jego prawdziwością.

RODZAJE DEKLARATYWNY

ma postać zdania oznajmującego

HUMORYSTYCZNY humor zwiększa szansę na zapamiętanie

§ PYTAJĄCY pytanie zmusza konsumenta do zastanowienia się nad problemem

ROZKAZUJĄCY zdanie w wołaczu, wskazuje konsumentowi pożądane zachowanie. Ryzykowne

WZBUDZAJĄCY CIEKAWOŚĆ Zwykle jest wstępem do dalszego tekstu który wyjaśnia sprawę

INFORMUJĄCY O NOWOŚCIACH stosowany w odniesieniu do nowych produktów

§ ODDZIAŁUJĄCY NA EMOCJE powinien być stosowany do promocji produktów na zakup których emocje mają duży wpływ

PRESTIŻOWY dąży się do kojarzenia produktu z odpowiednim stylem życia

ALOGICZNY połączenie wyrazów znaczeniowo odbiegających od tradycyjnej logiki. Zmusza do myślenia

IDENTYFIKUJĄCY TOWAR jego rolą jest identyfikacja towaru ze znakiem towarowym

DWUZNACZNY prezentuje dwuznaczne skojarzenia wspierające korzyść klienta z zakupu

PORÓWNAWCZY porównuje produkt z produktem konkurencyjnym

PODKREŚLAJĄCY KORZYSTNĄ CENĘ stosowany w stosunku do klientów kierujących się głównie ceną przy zakupie

Slogan samodzielny zawiera nazwę firmy lub produktu , może zawierać zdjęcie

Slogan niesamodzielny slogan pozbawiony nazwy firmy / produktu, bez zdjęcia

FUNKCJE SLOGANÓW

1. FUNKCJE WOBEC ODBIORCY

2. FUNKCJE WOBEC PRZEKAZU

3. FUNKCJE WOBEC NADAWCY

1. FUNKCJE WOBEC ODBIORCY

Wyróżniająca – zwrócenie uwagi odbiorcy na przekaz

Zachęcająca – skłonienie odbiorcy do zainteresowania się przekazem

Kontaktowo więziotwórcza – nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z odbiorcą

Perlokucyjna – wywołanie u odbiorcy oczekiwanej postawy

2. FUNKCJE WOBEC PRZEKAZU

Informacyjno podsumowująca - przekazanie najważniejszego elementu przekazu

Dopowiadająca – rozszerzenie i uzupełnienie informacji niesionej przez inne elementy przekazu (np. zdjęcie )

Memoryzacja – przekazanie przesłania w sposób ułatwiający zapamiętanie go

3. FUNKCJE WOBEC NADAWCY

Prezentacyjna – korzystne przedstawienie nadawcy, uwiarygodnienie firmy poprzez wskazanie konkretnych cech

Intertekstualna – zagłuszenie innych konkurencyjnych przekazów

Zastosowanie sloganu w reklamie

1. HEADLINE Górna część przekazu, nagłówek. Związek głównie z obrazem . Zaczepka mająca na celu wciągnięcie odbiorcy.

2. SLOGAN WŁAŚCIWY Podsumowanie, wyrażenie głównej myśli. Związek z tekstem przekazu.

3. SLOGO Slogan + logo. Występuje w sąsiedztwie logotypu / nazwy firmy. Informuje o globalnym przekazie firmy.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 20 str.
Pobierz dokument