Stawy K. górnej, anatomia, konczyny, konczyna gorna, Egzaminy'z Anatomia
hrzan1
hrzan1

Stawy K. górnej, anatomia, konczyny, konczyna gorna, Egzaminy'z Anatomia

3 str.
1Liczba pobrań
95Liczba odwiedzin
Opis
Stawy kończyny, konczyna gorna, gorna, anatomia, kolokwium, zdamy
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

STAWY KOŃCZYNY GÓRNEJ

1. Staw mostkowo-obojczykowy Powierzchnie stawowe

• Koniec mostkowy obojczyka

• Wcięcie obojczykowe mostka + przylegające części chrząstki żebra I

Torebka stawowa: luźna, bardzo gruba i odporna na rozerwanie, przyczepia się do brzegów powierzchni stawowych. W jamie stawowej pojawia się krążek stawowy, który dzieli jamę na dwie części: górno-boczną i dolno-przyśrodkową.

Więzadła

• więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne – biegną z przedniej i tylnej powierzchni rękojeści mostka aż do przedniego i tylnego brzegu końca mostkowego obojczyka

• więzadło międzyobojczykowe – rozpięte jest między dwoma obojczykami, biegnie poprzecznie przez wcięcie szyjne mostka

• więzadło żebrowo-obojczykowe – przyczepia się do górnej powierzchni pierwszej chrząstki żebrowej i do wycisku więzadła żebrowo-obojczykowego na obojczyku

2. Staw barkowo-obojczykowy Powierzchnie stawowe

• Koniec barkowy obojczyka

• Brzeg przyśrodkowy wyrostka barkowego łopatki

Torebka stawowa: luźna, z przodu grubsza niż z tyłu, przyczepia się wzdłuż powierzchni stawowych. Występuje krążek stawowy.

Więzadła

• Więzadło barkowo-obojczykowe – rozpięte między powierzchnią górną końca barkowego obojczyka a wyrostkiem barkowym łopatki

• Więzadło kruczo-obojczykowe – biegnie od guzka stożkowatego obojczyka aż do powierzchni górnej wyrostka kruczego łopatki. Składa się z dwóch pasm: czworobocznego (odchodzi od kresy czworobocznej obojczyka) i stożkowatego (odchodzi od guzka stożkowatego)

3. Staw ramienny Powierzchnie stawowe

• Głowa kości ramiennej

• Wydrążenie stawowe łopatki

• Obrąbek stawowy (zwiększa powierzchnie stawową

Torebka stawowa:

• Błona włóknista: przyczepia się do szyjki anatomicznej kości ramiennej powyżej bruzdy międzyguzkowej oraz do zewnętrznej brzeg obrąbka stawowego

• Błona maziowe: przyczepia się jak błona włóknista tylko na wyrostku kruczym otacza guzek nadpanewkowy

Więzadła

• Więzadło kruczo-ramienne – czworoboczne, silne pasmo, które zaczyna się na podstawie i brzegu wyrostka kruczego pod w.kruczo-barkowym i kończy na guzku większym i mniejszym kości ramiennej

• Więzadła obrąbkowo-ramienne (górne, środkowe i dolne) – przyczepia się do szyjki anatomicznej kości ramiennej i do brzegu obrąbka stawowego panewki

Ruchy stawu:

• Zginanie i prostowanie

• Odwodzenie i przywodzenie

• Obrót na zewnątrz i do wewnątrz

• Obwodzenie

4. Staw łokciowy

Powierzchnie stawowe:

A. Staw ramienno-łokciowy

• Bloczek kości ramiennej

• Wcięcie bloczkowe kości łokciowej

B. Staw ramienno-promieniowy

• Główka kości ramiennej

• Dołek kości promieniowej

Więzadła

• Więzadło poboczne łokciowe – trójkątne pasmo więzadłowe biegnące od nadkłykcia przyśrodkowego do brzegu łokciowego wcięcia bloczkowego

• Więzadło poboczne promieniowe – rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym a kończy się na kości łokciowej i częściowo na wcięciu promieniowym

Zakres ruchów

• zgięcie i prostowanie

• ruchy obrotowe

5. Staw promieniowo-łokciowy bliższy Powierzchnie stawowe

• Obwód stawowy głowy kości promieniowej

• Wcięcie promieniowe koście łokciowej

• Więzadło pierścieniowate

Więzadła

• Więzadło pierścieniowate kości promieniowej – uzupełnia panewkę kostną, przyczepia się do przedniego i tylnego wcięcia promieniowego kości łokciowej

• Więzadło czworokątne – łączy obie kości przedramienia w stawie promieniowo- łokciowym bliższym, rozpięte między brzegiem wcięcia promieniowego kości łokciowej a szyjką kości promieniowej

6. Staw promieniowo-łokciowy dalszy Powierzchnie stawowe

• Głowa kości łokciowej

• Wcięcie łokciowe kości promieniowej

Torebka stawowa: luźna, najgrubsza na stronie tylnej kości promieniowej, przyczep biegnie wzdłuż chrząstki stawowej

7. Staw promieniowo-nadgarstkowy

Powierzchnie stawowe

• W ¾ przez powierzchnię nadgarstkową kości promieniowej

• W ¼ przez krążek stawowy

• Wszystkie kości szeregu bliższego nadgarstka: kość łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta.

Torebka stawowa: obszerna i luźna, przyczepia się do brzegów powierzchni stawowych kości promieniowej, krążka stawowego i kości nadgarstka

Brak komentarzy
Pobierz dokument