Stawy K. górnej, anatomia, konczyny, konczyna gorna, Egzaminy'z Anatomia. Academy of Agrobusiness in Lomza
hrzan1
hrzan1

Stawy K. górnej, anatomia, konczyny, konczyna gorna, Egzaminy'z Anatomia. Academy of Agrobusiness in Lomza

DOCX (21 KB)
3 str.
28Liczba odwiedzin
Opis
Stawy kończyny, konczyna gorna, gorna, anatomia, kolokwium, zdamy
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

STAWY KOŃCZYNY GÓRNEJ

1. Staw mostkowo-obojczykowy Powierzchnie stawowe

• Koniec mostkowy obojczyka

• Wcięcie obojczykowe mostka + przylegające części chrząstki żebra I

Torebka stawowa: luźna, bardzo gruba i odporna na rozerwanie, przyczepia się do brzegów powierzchni stawowych. W jamie stawowej pojawia się krążek stawowy, który dzieli jamę na dwie części: górno-boczną i dolno-przyśrodkową.

Więzadła

• więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne – biegną z przedniej i tylnej powierzchni rękojeści mostka aż do przedniego i tylnego brzegu końca mostkowego obojczyka

• więzadło międzyobojczykowe – rozpięte jest między dwoma obojczykami, biegnie poprzecznie przez wcięcie szyjne mostka

• więzadło żebrowo-obojczykowe – przyczepia się do górnej powierzchni pierwszej chrząstki żebrowej i do wycisku więzadła żebrowo-obojczykowego na obojczyku

2. Staw barkowo-obojczykowy Powierzchnie stawowe

• Koniec barkowy obojczyka

• Brzeg przyśrodkowy wyrostka barkowego łopatki

Torebka stawowa: luźna, z przodu grubsza niż z tyłu, przyczepia się wzdłuż powierzchni stawowych. Występuje krążek stawowy.

Więzadła

• Więzadło barkowo-obojczykowe – rozpięte między powierzchnią górną końca barkowego obojczyka a wyrostkiem barkowym łopatki

• Więzadło kruczo-obojczykowe – biegnie od guzka stożkowatego obojczyka aż do powierzchni górnej wyrostka kruczego łopatki. Składa się z dwóch pasm: czworobocznego (odchodzi od kresy czworobocznej obojczyka) i stożkowatego (odchodzi od guzka stożkowatego)

3. Staw ramienny Powierzchnie stawowe

• Głowa kości ramiennej

• Wydrążenie stawowe łopatki

• Obrąbek stawowy (zwiększa powierzchnie stawową

Torebka stawowa:

• Błona włóknista: przyczepia się do szyjki anatomicznej kości ramiennej powyżej bruzdy międzyguzkowej oraz do zewnętrznej brzeg obrąbka stawowego

• Błona maziowe: przyczepia się jak błona włóknista tylko na wyrostku kruczym otacza guzek nadpanewkowy

Więzadła

• Więzadło kruczo-ramienne – czworoboczne, silne pasmo, które zaczyna się na podstawie i brzegu wyrostka kruczego pod w.kruczo-barkowym i kończy na guzku większym i mniejszym kości ramiennej

• Więzadła obrąbkowo-ramienne (górne, środkowe i dolne) – przyczepia się do szyjki anatomicznej kości ramiennej i do brzegu obrąbka stawowego panewki

Ruchy stawu:

• Zginanie i prostowanie

• Odwodzenie i przywodzenie

• Obrót na zewnątrz i do wewnątrz

• Obwodzenie

4. Staw łokciowy

Powierzchnie stawowe:

A. Staw ramienno-łokciowy

• Bloczek kości ramiennej

• Wcięcie bloczkowe kości łokciowej

B. Staw ramienno-promieniowy

• Główka kości ramiennej

• Dołek kości promieniowej

Więzadła

• Więzadło poboczne łokciowe – trójkątne pasmo więzadłowe biegnące od nadkłykcia przyśrodkowego do brzegu łokciowego wcięcia bloczkowego

• Więzadło poboczne promieniowe – rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym a kończy się na kości łokciowej i częściowo na wcięciu promieniowym

Zakres ruchów

• zgięcie i prostowanie

• ruchy obrotowe

5. Staw promieniowo-łokciowy bliższy Powierzchnie stawowe

• Obwód stawowy głowy kości promieniowej

• Wcięcie promieniowe koście łokciowej

• Więzadło pierścieniowate

Więzadła

• Więzadło pierścieniowate kości promieniowej – uzupełnia panewkę kostną, przyczepia się do przedniego i tylnego wcięcia promieniowego kości łokciowej

• Więzadło czworokątne – łączy obie kości przedramienia w stawie promieniowo- łokciowym bliższym, rozpięte między brzegiem wcięcia promieniowego kości łokciowej a szyjką kości promieniowej

6. Staw promieniowo-łokciowy dalszy Powierzchnie stawowe

• Głowa kości łokciowej

• Wcięcie łokciowe kości promieniowej

Torebka stawowa: luźna, najgrubsza na stronie tylnej kości promieniowej, przyczep biegnie wzdłuż chrząstki stawowej

7. Staw promieniowo-nadgarstkowy

Powierzchnie stawowe

• W ¾ przez powierzchnię nadgarstkową kości promieniowej

• W ¼ przez krążek stawowy

• Wszystkie kości szeregu bliższego nadgarstka: kość łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta.

Torebka stawowa: obszerna i luźna, przyczepia się do brzegów powierzchni stawowych kości promieniowej, krążka stawowego i kości nadgarstka

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument