Synod Missouri, Slajdy'z Kultura. Uniwersytet Jagielloński (UJ)
mala1109
mala1109

Synod Missouri, Slajdy'z Kultura. Uniwersytet Jagielloński (UJ)

PPTX (2 MB)
17 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Synod Missouri, historia, rozwój i zadania w społeczeństwie amerykańskim
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 17
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument

Missouri Synod

Statystyka 2 co do wielkości Kościół

Luterański w USA 2,34 mln ochrzczonych członków

2700 szkół podstawowych 100 high schools

10 Colleges/Universities

Historia • 1838 – opuszczenie Królestwa Saksonii przez pastora Martina Stephana oraz ok.

1100 Lutheran. (uciekli w obawie przed połączeniem z kościołem Reformacji) • Większość imigrantów osiedla się w Missouri, ich liderem zostaje C.F.W. Walther

(M. Stephan został wyrzucony ze względu na oskarżenia o korupcję) • 26.04.1847 – 12 pastorów (German Lutheran) na spotkaniu w Chicago utworzyło

German Evangelical Lutheran Synod of Missouri, Ohio and Other States. Walther został pierwszym prezydentem kościoła.

• 1872 – Synod łączy się z Wisconsin Evangelical Lutheran Synod i The Norwegian Synod, (dwoma konserwatywnymi luterańskimi kościołami) formując the Evangelical Lutheran Synodical Conference of North America.

• 1947 – nazwa zostaje skrócona do the Lutheran Church–Missouri Synod

Początkowe założenia Synodu • Sprzeciwiał się synkretyzmowi

religijnemu • Zalecał praktykowanie tylko ze

zgromadzeniami i Synodami tych Luteranów, którzy byli całkowicie zgodni z doktryną Synodu Missouri

• Pomagano niemieckim imigrantom; szukano im domów, budowano kościoły i szkoły parafialne, zatrudniano nauczycieli i pastorów.

Pierwsze zmiany • W czasie I wojny światowej młodsze pokolenie zaczęło

„amerykanizować” Synod w efekcie czego w ciągu kolejnego 50-lecia liczba członków Synodu podwoiła się.

• Od 1950r. LCMS stawał się coraz bardziej otwarty na liberalnych Luteran. Doprowadziło to do rozłamu Synodical Conference w 1963r.

• 1969 - LCMS utworzyło Lutheran Council in the United States of America (LCUSA) z kilkoma średnio do bardzo liberalnymi oddziałami.

• Po 1970r. Rozpoczął się zwrot w kierunku bardziej konserwatywnym.

Wierzenia • Sola scriptura - Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary

chrześcijańskiej, a w konsekwencji – jedynym autorytetem Kościoła rozstrzygającym w kwestiach wiary i praktyki.

• Księga zgody (Book of Concord) - zbiór ksiąg wyznaniowych Kościoła luterańskiego

• Biblical inerrancy – przekonanie, że Biblia była pisana pod boskim natchnieniem i nie może posiadać błędów. Z tego też powodu MS odrzuca współczesną liberalną teologię.

• Uważają, że zbawienie można osiągnąć tylko przez Chrystusa • Uważają, że ci, którzy uczą przeciwnie do Chrystusa są AntyChrystami • Kreacjonizm

Praktyki • Zamknięta komunia – udziela się komunii tylko tym, którzy są

ochrzczeni i należą do kościoła. • Pastorzy muszą posiadać dyplom na poziomie magistra z teologii. • Święcenie kobiet jest niezgodne z Pismem Świętym • Kościół Synodu Missouri uznaje naukę o „prezbiterskiej sukcesji

apostolskiej” i odrzuca znaczenie EPISKOPALNEJ „sukcesji apostolskiej” w rozumieniu Kościołów episkopalnych. (nie posiada urzędu biskupa, lecz prezydenta Kościoła)

Struktura kościoła • Autonomiczne lokalne zbory - Parafie mają dużą

samodzielność (ustrój kongregacjonalistyczny) • Duchowni • LCMS jest prowadzone przez wybieranego Synodical

President - Prezydent Kościoła

Dystrykty • 35 dystryktów („Diecezji”) na czele z Prezydentem Dystryktu

(„biskupem diecezjalnym”)

6 Mission Priorities 1. Zakładać, podtrzymywać i rewitalizować luterańskie kościoły. 2. Wspierać i szerzyć edukację teologiczną. 3. Nieść pomoc humanitarną zgodnie ze Słowem i Sakramentami. 4. Współpracować z członkami Synodu dla poprawienia efektywności misji. 5. Wspomagać pastorów, misjonarzy oraz pracowników Kościoła w

promowaniu duchowego, emocjonalnego i fizycznego dobrobytu. 6. Ulepszać edukację elementarną oraz Youth Ministry.

Lutheran Services of America (LSA) • Zrzesza ok. 300 ministerstw,

• jedna z największych i najbardziej efektywnych organizacji humanitarnych w USA,

• zatrudnia ok. 250 000 osób,

• prawie 150 000 wolontariuszy.

Lutheran Hour Ministries • Tworzy chrześcijańskie radio i

programy TV, • „The Lutheran Hour” - KFUO • „This is the life”- drama on

television (teatr telewizji)

Lutheran Women in Mission • Bible Study in the Cloud with Donna

Pyle • Prayer Service - Po co zostaliśmy

ochrzczeni? • aby pracować i służyć w miłosierdziu

i wspierać głoszenie Dobrej Nowiny • aby prosić o siłę i łaskę żeby móc to

robić.

Konwenty

„Przez szczodra miłość Chrystusa i błogosławieństwo Słowa i Sakramentów, jestem napełniony Duchem Swiętym, aby pracować na polu mego Ojca”

Uczestnik konwentu będzie: 1. Nakarmiony przez Słowo i Sakrament. 2. Wspomożony przez uwielbienie i wspólnotę. 3. Wyposażony, aby siać, pielęgnować i zbierać na polu Ojca.

Concordia University System (CUS)

• składa się z 10. college’ów i uniwersytetów wspierających LCMS, • zlokalizowane w całych Stanach, • oferują szeroką gamę programów edukacyjnych dla studentów, • edukacja w duchu luterańskim, • gł. cel - wychowanie nowych liderów dla programów edukacyjnych dla

studentów, • edukacja w duchu luteranskim, • gł. cel - wychowanie nowych liderów dla koscioła, społeczenstwa i swiata.

LCMS National Youth Gathering

• Tworzone co 3 lata od 1980r., LCMS Youth Gathering (Gathering) podczas Zebrań (odpowiednik chrześcijańskich Dni Młodzieży) młodzi i starsi mają okazję uczyć się o Chrystusie, wierze oraz ich Luterańskiej tożsamości.

„During the five days of the Gathering, youth spend time together in God’s word, worship, service and fellowship with others from across the synod. This event is organized by LCMS Youth Ministry in Saint Louis, MO.”

Seminary Education • Concordia Seminary - St. Louis • Concordia Theological Seminary - Ft. Wayne • Cel: „Teaching the faithful, reaching the lost and caring for all”

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument