Systemy Komputerowe- pojęcia na egzamin, Egzaminy'z Systemy Komputerowe, Sieci i Telekomunikacja
siuchtex
siuchtex

Systemy Komputerowe- pojęcia na egzamin, Egzaminy'z Systemy Komputerowe, Sieci i Telekomunikacja

DOCX (5 KB)
2 str.
19Liczba odwiedzin
Opis
Sk egzamin końcowy, wyjasnione pojecia
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

SK-układ współdziałania elementów tworzących infrastrukturę teleinformatyczną. SK składa się z czterech części: sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego, programów użytkowych, użytkowników Algorytmem nazywamy zestaw kroków dla programu, aby wykonał zadanie. Metoda ta jest powszechna na każdym kroku, aby program mógł zadziałać potrzebne są mu zadania ustalone w poprawnej kolejności. Algorytm można przedstawić w trzech zapisach: słowny, lista kroków, schemat blokowy ENIAC- pierwszy komputer elektroniczny, skonstruowany w latach 1943–1945 przez J.P. Eckerta i J.W. Mauchly’ego na Uniwersytecie Pensylwanii w USA. Maszyna używana była głównie do obliczeń związanych z balistyką, wytwarzaniem broni jądrowej, prognozowaniem pogody, projektowaniem tuneli aerodynamicznych i badaniem promieniowania kosmicznego. prawo Mooere’a- ilość tranzystorów znajdujących się na takiej samej powierzchni układu scalonego podwaja się co dwa lata (kłotnia Intel, martwe prawo) Naturalny kod binarny (NKB) -BCN(ang. binary code for natural numbers)- bity= tylko liczby naturalne, brak możli8wości zakodowania za pomocą liczby ujemnej (od tego jest kod U2) Liczby naturalne zapisujemy za pomocą systemu dwójkowego orz dziesiętnego. Ułamki zapisuje się za pomocą systemu zmiennoprzecinkowego (?). Wyróżnia się też system ósemkowy oraz szesnastkowy. Dane alfaumaryczne: dane zlozone wylacznie z liter albo cyfr dziesietnych. reprezentacja dzwiekow- analogowy system dzwiękowy zamieniony na system cyfrowy. Dokonano tego za pomocą modulacji kodowo-impulsowe (próbkowanie sygnału), a z tego na ciąg liczb = binarne obraz (reprezentacja) w podstawowej formie jest to lista pikseli. piksel to najmniejsza jednostka obrazu (ekranu). teraz każdy piksel może być zapisany na 8 16 24 lub 32 bitach. im więcej bitów tym lepsze informacje o kolorze Grafika rastrowa – prezentacja obrazu za pomocą pionowo- poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym Grafika wektorowa (grafika geometryczna) jest to obraz zapisany elektronicznie w postaci figur geometrycznych opisanych wzorami matematycznymi. Jednostka cetralna CPU- obudowa- składa się z: płyty głównej, procesora, pamięci stałej ROM,pamięci operacyjnej RAM, dysku twardego, karty graficznej, karty muzycznej,karty sieciowej, czytnika CD-ROM, stacji dyskietek, zasilacza, przewodów zasilających i logicznych.- to samo w strukturze komputera Magistrala komunikacyjna, magistrala – zespół linii przenoszących sygnały oraz układów wejścia-wyjścia służących

do przesyłania sygnałów między połączonymi urządzeniami w systemach mikroprocesorowych. RAM (od ang. random-access memory), pamięć o dostępie swobodnym. W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. SRAM- Słowo "statyczna" oznacza, że pamięć SRAM przechowuje dane tak długo, jak długo włączone jest zasilanie, w odróżnieniu od pamięci typu DRAM, która wymaga okresowego odświeżania. ROM (od ang. read-only memory)- Pamięć tylko do odczytu. W tego typu pamięciach przechowywane są dane, które muszą być zachowane po odłączeniu urządzenia od zasilania. Rodzaje ROMu: MROM(czyli ROM), PROM, EPROM, EEPROM RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks, Nadmiarowa macierz niezależnych dysków) – polega na współpracy dwóch lub więcej dysków twardych w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe możliwości, nieosiągalne przy użyciu jednego dysku jak i kilku dysków podłączonych indywidualnie. CD- Używa się ich do zapisu muzyki, filmów, programów komputerowych, itp, laser czerwony (W DVD też DVD (ang. Digital Video Disk). Ścieżki na dysku DVD są mniejsze w porównaniu z dyskiem CD i mieszczą więcej informacji. Dyski DVD opracowano z myślą o cyfrowym zapisie obrazu TV. Standardowa pojemność jednej strony dysku DVD wynosi około 4,7 GB, co pozwala na zapis 2 godzin filmu w formacie MPEG-2 (telewizyjny format cyfrowy). Blu-ray. Dzięki niej można zapisywać materiały w wysokiej jakości (MPEG-2TS) i transferować dane na poziomie 36 MB/s. Laser niebieski

Brak komentarzy
Pobierz dokument