Systemy medialne na świecie - Notatki - Dziennikarstwo, Notatki'z Dziennikarstwo prasowe. Uniwersytet Warszawski
Karolina_90
Karolina_90

Systemy medialne na świecie - Notatki - Dziennikarstwo, Notatki'z Dziennikarstwo prasowe. Uniwersytet Warszawski

9 str.
20Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
Dziennikarstwo: notatki z zakresu dziennikarstwa opisujące systemy medialne na świecie.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 9
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument

Systemy medialne na świecie

Systemy medialne na świecieNowe podejście systemowe: D. Hallin, P. Mancini: Rozwój systemów medialnych ze szczególny uwzględnieniem stopnia rozwoju prasy. Stopień i charakter powiązań między mediami a partiami politycznymi. Profesjonalizm Stopień i charakter interwencji państwa w system medialny. Modele systemów medialnych: 1. Model liberalny 2. Demokratyczny korporacjonizm 3. Spolaryzowany pluralizm Model liberalny: Państwa o długich tradycjach demokratycznych Mechanizmy czysto, które dyktują sposób rozwoju mediów Umiarkowany pluralizm polityczny (np. dwupartyjność)nie ma rozproszenia uwagi mediów Wskaźnik rozwoju prasy osadzony w 18 w. jest przejawem rozwoju wartości liberalnych i idei wolnościowych szybki rozwój prasy masowej. Najwyższy pluralizm polityczny prasa opiera się o zyski, a nie o współpracę z partiami. Wysoki profesjonalizm w zarządzaniu mediami publicznymi, w związku z tym wysoki profesjonalizm dziennikarski(ograniczony dostęp do zawodu) Niski interwencjonizm państwowy opiera się na ustalaniu ogólnych granic działania. Model demokratycznego korporacjonizmu Państwa wysokorozwinięte, zaawansowane technologicznie Mały wskaźnik zaludnienia Długie tradycje demokratyczne, dobrze rozwinięta sfera publiczna i socjalna Umiarkowany pluralizm polityczny Wysoki wskaźnik czytelnictwa (750 egz na 1000 osób) prasa pełniła funkcje wspomagające społeczeństwo integrowała je. Kultura czytania Duże powiązania mediów z państwami, teraz słabnie. Dziennikarstwo pozostało sferą autonomiczną, wysoki poziom profesjonalizmu, regulacje w dostępie do zawodu Powszechne subsydia dla prasy Regulacje państwa -> mocna ingerencja w funkcjonowanie mediów Spolaryzowany pluralizm Prasa nie ma dużej roli w historii państwa Zróżnicowanie ideologiczne dużo małych partii Dopiero w latach 70 te państwa weszły na drogę demokracji Wysoki paralelizm polityczny Dziennikarstwo zorientowane nie wokół newsów, tylko.. Niski profesjonalizm zawodu Silny interwencjonizm państwowy (Grecja, Włochy)

Niskie wskaźniki czytelnictwa USA Prasa: 1789 1 dziennik Evening post 1833 The New York Sun 1853 The New York Hevala ( ) sensacyjny

1851 The New York Daily Times dziś NY Times Koniec XIX wieku Yellow Papers bulwarówka Brak prasy centralnej Radio:1920 1 stacje radiowe1926 powstaje NBC National Broadcasting Company -> 1 sieć radiowa -> dziś są tylko stacje regionalne1927 powstaje CBS Columbia Broadcasting SystemLata 40-te ABC American Broadcasting Company1934 powołanie FCC Federal Communication Commission instytucji reglamentacyjnej, organu niezależnego. Telewizja:1927 1 audycja TV a) Największe stacje telewizyjne: ABC CBS NBC Fox b) Telewizja kablowa: CNN Fox News MS NBC c) Najwięksi nadawcy telewizyjni: Viacom sieć CBS, MTV, VH1 itd. NBC Universal sieć NBC Walt Disney Corp. sieć ABC News Corporation Fox, National Geographic itd. d) Nadawca publiczny PBC Public Broadcasting System ( zrzeszenie kilkudziesięciu nadawców prywatnych Wielka Brytania Prasa: 1600 1 tytuły prasowe 1785 the Times do dziś niewiele się zmienił 1855 1 penny paers The Daily Telegraph a) Gazety codzienne: Poważne The Times , Daily Telegraph (konserwatywny), The Independent , The Guardian (lewicowy), Financial Times . Popularne ( typu Middle press i tabloidy) the Sun , The Daily Mail , The Daily mirror b) Prasa niedzielna Poważne The Sunday times , Independent on Sunday, The Observer. Lekkie news of the world(od 1843), The Sunday mirror, The mail on Sunday. c) Tygodniki The economist. Radio: 1920 1 emisje radiowe BBC British Broadcasting Company przekształcone w 1926 roku w nadawcę publicznego British Broadcasting Corporation (John Reith idea mediów publicznych informować, edukować, bawić abonament) 1933 I program TV 1 w Europie, 2 na Swiecie. Lata 80-te 3 koncesje Classic FM, Capital Radio, Virgin. Telewizja:1954 powstanie Independent Television Authority (ITV) finansowana komercyjnie, 1 kanał ogólnokrajowy 1962/3 powstaje BBC 2 - kanał rozrywkowy1982 Channel 4 publiczny Norwegia 3 największe koncerny medialne: Schibsted (26 % rynku) właściciel 4 największych gazet w Norwegii udziały w wielu gazetach regionalnych inwestycje w telewizję, wydawnictwo książkowe, produkcję i dystrybucję filmów. Od pokoleń spółka rodzinna, 1992 przekształcona w

SA. A-Preesen (16 % rynku) powstała w wyniku współpracy kilku gazet będących organami związków robotniczych -> później SA Orkla/Hecom Europe od lat 80 inwestuje w prasę, 2006 kupiony przez Hecom (fundusz inwestycyjny), zmienił nazwę na Edda Media Prasa:217 gazet 3 największe gazety: UE 343 tysięcy egz. Affenposten 252 tys. egz. Dagbladet 162 tys. egz. Współczynnik czytelnictwa: 0.16 4 x więcej niż u nas.Radio:1933 powstaje NRK ogólnokrajowa korporacja radiowaNadawcy publiczni: NRK (3 stacje ogólnokrajowe: P1 NRK, NRK Stafinget, NRK Autih nynefer ( )Nadawcy komercyhniLP4(najpopularniejsza), Kanal 24 (ze zobowiązaniami nadawcy publicznego) Telewizja1960 król Norwegii oficjalnie ogłasza powstanie TV. Do 1992 brak reklam. Nadawcy publiczni: NRK (2 kanały ogólnokrajowe NRK 1 i NRK 2)Nadawcy komercyjni ze zobowiązaniami nadawców publicznych TV 2 (od 1993)Nadawcy komercyjni: TVB, TV Norge, TV Zebra. Niemcy Prasa:1590 1 tytuły prasowe, wydawane stosunkowo długo XIX w wiosna ludów prasa nie była bardzo elitarna. -//- ustawa prasowa wolność słowa itp. 1876 tzw. Ustawa Stulecia w niezmienionym kształcie przetrwała 100 lat. XIX wiek nowe tytuły prasowe rozwój taniej prasy, do 4.5 tys. tytułów prasowych. 1934 ograniczenie liczby tytułów do ok. 1 tys., pod wpływem NSDAP, 20 % prasy to prasa polityczna. Zrzeszenia wydawców prasy długoletnia tradycja.1930 - podporządkowanie prasy interesom propagandy (Goebbels)1944 przywrócenie wolności słowa (ale w obecności propagandy)4 strefy okupacyjne: Amerykańska 3 kategorie licencji wydawniczych (A, B i C) A- wpływy USA, C-niezależność. Rozwój prasy lokalnej. Brytyjska ostrożne przyznawanie licencji (tylko 35 tytułów) Francuska selekcja prasy, system stopniowania licencji(200 tytułów) Radziecka w niej pierwszej zmniejszono (rzekomo) cenzurę, największy system kontroli. 1949 alianci wprowadzili ustawy prasowe (w ramach ustawy federalnej) wolność słowa, poszczególne landy musiały samodzielnie rządzić prasą. 1950 ok. 300 tys. tytułów prasowych Lata 60-te proces koncentracji kapitału. Powołanie specjalnych komisji do walki z koncentracją kap. I do kontroli majątku. Lata 70/80 telewizja, prasa własność prywatna, radio i TV własność publiczna. Strefa radziecka centralizacja mediów, własność partii do dziś został tylko Junge Welt . Rynek limitowany odgórnie (limity papieru). Kontrola treści, ostra cenzura.1990 zmiany i szczególnie w części wschodniej znikają tytuły partyjne, zalew prasy

zachodnioniemieckiej (ARD, Axel Springer, Bauer itd.)Dziś wolność słowa, cenzura nie istnieje dosłowny zapis. Radio i TV:Alianci dbali o rozwój mediów elektronicznych, na początku głównie prywatnie.Powołanie ARD zniesienie nadawców lokalnych, wspólne nadawanie radia i TV.Dziś ARD tworzy 9 spółek lokalnych reprezentujących interes wielu podmiotów. 1 kanał ogólnokrajowy dziś. 1961 powołanie ZDF.ARD i ZDF utrzymują się z abonamentu (ZDF 30 % abonamentu, ARD 70%), mają też swoje programy radiowe. Kontrola mediów niemieckich na czele stoją Rada Radiowo-Telewizyjna z Radą Administracyjną. Lata 80-te powstaje wiele stacji komercyjnych.Grupy medialne:Leo Kirch PRO 7 Sat (Prosieben Sat 1)Butelsmamn Prasa: Axel Springer Dziś 400 tytułów gazet codziennychBild największa gazeta, bulwarówka, założona w 1952 roku w Hamburgu, nakład 3,8 mln egzemplarzy. Suddeutsche Zeitug, Fraukfuter Hlgneire Zeitug, Dieweit, Die Zeit -> od 1946 pisze dużo o Polsce. Prosieben Sat -> N24, Pro7RTL group należy do Bertelsmana, RTL itd. Austria Prowizoryczna ustawa prasowa cesarz 184820 lat później ustawa gwarancją wolności słowa 1922 ustawa, która reguluje funkcjonowanie wydawców prasy. Po 2 wojnie światowej prasa partyjna(mimo działań aliantów), duży rozwój prasy brukowej, brak prasy opiniotwórczej.Lata 60- te telewizja, funkcja opiniotwórcza. Połowa lat 70-tych właściwy rozwój prasy, tendencje koncentracyjne. Dziś 7 tytułów ogólnokrajowych, największe Newe Kronen Zeitung, Keiner, Toguck Alles. 90 % wpływów prasy prasa regionalna/lokalnaStruktura własności 3 główne wydawnictwa, m.in. Kuner AG. 1977 ORF publiczny nadawca radiowo-telewizyjny Od 1974 mogły pojawiać się nadawcy prywatni, ale dopiero w 1993 r. powstał pierwszy z nich. System reglamentacyjny Rada Prasowa, Federalny Senat Komunikacji. Rynek nie jest zbyt duży, więc nie ma za bardzo czego nadzorować Szwajcaria Kraj wielojęzyczny, wielonarodowościowy, bogaty. Języki: niemiecki, Francuski, włoski i szwajcarski.Prasa:Wielojęzyczna duża różnorodność w każdym kantonie inny tytuł. Dzienniki: a) niemieckojęzyczne Blick Touges-Auzerger Neue Zuricker Zeitug

Beuer Zeitug b) Francuskojęzyczne 24-heures Tribue de geneve Matin c) Włoskojęzyczne Correve del Ticivo La regione Ticino Ringen firma dominująca na rynku szwajcarskim. Od 2000 roku popularny dziennik bezpłatny 20 minut. Szwajcarska organizacja radiowo-TV (od 1931) SRG-SSPr1958 nadaje 4 programy w 4 językach.Obecnie 2000-2001 SRG-SSPr ->reorganizacja

Reglamentacja wolność prasy, radia i TV zagwarantowana jest w konstytucji. Francja 1791 Deklaracja praw gwarancją wolności słowa.1881 ustawa o prasie2 wojna światowa podporządkowanie prasy wpływom niemieckim, zamknięcie większości tytułów, działały tylko gazety partyjne.Prasa drugiego obiegu: powstały wtedy działające do dziś: L. Humanite, Liberation od 1940 ruch oporu 7 egz., koniec wojny 50 tys. egzemplarzy. Narodowa rada prasowa regulowała prasę podziemną, koordynowała kolportaż, wymianę informacji itp. 1944 gen. De Gaulle rozwój prasy podziemnej. 1945 zniesienie cenzury, ale nie autoryzacji tekstów ograniczenie wolności publikacji. Ustawa propozycja walki z prasą kolaboracyjną likwidacja tytułów, możliwość wpływania rządu na prasę. 1946 ustawa, która zabroniła funkcjonowania prasy kolaboracyjnej brutalne posunięcie zamknięto masę tytułów, które czasem były apolityczne. Gen. De Gaulle nie wspierał prasy informacyjnej, tylko polityczną. 1947 nie ma de Gaulle a zniesienie autoryzacji rozkwit prasy; odrodzenie tytułów sprzed 2 wojny światowej, np. Le Figano, nowe tytuły, np. Le Made. Ale prasa nadal była kontrolowana przez mało liberalne ustawy wymuszenie pewnych pozycji politycznych. Bezrobocie zniszczenie wojenne brak społecznego zainteresowania prasą. 1951 trudna sytuacja prasy strajk dziennikarzy Le Monde powstało 1 stowarzyszenie dziennikarzy, które miało wspierać niezależność dziennikarzy. Powstało Le Press, dziennikarze byli właścicielami Le Monde. Po 2 wojnie światowej monopol na nadawanie radiowe i TV 1945 1 państwowa instytucja nadawcza RTF.1 korporacja publiczna dysponowała ogromnym budżetem, ale nie mogła im zarządzać robiło to ministerstwo i tylko nadawała sprzęt też do niej nie należał. -> duża ingerencja państwa. Rząd Francji wspierał nadawców Francuskich(prywatnych) nadających z-za granicy.Lata 60-te powrót De Gaulle a do polityki. Konstytucja wolność słowa, gwarantuje prezydentowi możliwość zamykania tytułów prasowych w sytuacjach zagrożenia państwa. Próby łagodzenie spięć na linii rząd prasa, ale brak reform. 1967 De Gaulle odchodzi z życia politycznego na dobre próby reform. RTF zarządzanie własnymi finansami z dobrym zapleczem technologicznymPocz. lat 70 RTF 2 kanały ogólnokrajowe: France 1, France 2nadawane w kolorze. Radio: Fance Juter, France Kultura, itp.1972 ustawa -> polityka nadawcy RTF otwarta polityka pluralizmu politycznego i zróżnicowanej opinii publicznej. Odpolitycznienie i demonopolizacja RTF TV1982

demokratyzacja mediów, powołanie Rady Narodowej Komunikacji Wizualnej, ORTF podzielony na stowarzyszenia niezależnych nadawców publicznych. Dywersyfikacja źródeł finansowania nadawców publicznych abonament, reklamy ewentualnie, państwo. 1983 1 ustawa reglamentacyjna HACA (hasa) w 1988 r. w jej miejsce powstaje nowa instytucja reglamentacyjna CSA komisja nadzwyczajna do spraw audiowizualnych (składała się z 9 członków). Powstał demokratyczny system medialny, podobny dziś do niemieckiego. Dziś: Francuskie koncerny prasowe: Harlette-Filipachi (1826) Robert Hersant (1950) Dzienniki/gazety: Le Figaro wydawany od 1826 r. nakład 321 500 egz. Dziennik prawicowy, kompetentna publicystyka, różnorodna tematyka, opiniotwórczy. L Humanite od 1904 r. nakład 52 800, finansowany przez partię komunistyczną, dziennik. Liberation od 1940, nakład 134 800, dziennik Le Monde od 1944, nakład 314 000, właściciel Le Monde SA, dziennik. Wydaje też miesięcznik Le Made Diplomatione (od 1954) Le Journal De Paris od 1777 sprawy Paryża. Inne: Les Echos, La Groix, La Tribune.Ponad 100 czasopism sportowych.Czasopisma:L Expres, Le noyvel observateur, Le PointMedia elektroniczne:1700 nadawców radiowych dużo mniejszości, stacje tematyczne. Radio France nadawca publiczny, 3 programy, 60 % słuchaczy. Reszta lokalne i regionalne stacje prywatne.TVLata 80 Canal - 1 nadawca komercyjny.France 2, France 3, France 1 sprywatyzowana do 2000 r., nazywa się TF1Poza tym, N6, 5. Włochy Prasa:Nakład gazet bezpłatnych stanowi 48 % całkowitego nakładu wszystkich gazet. Zaś 67 % Włochów czyta gazety płatne. Radio i TV: RAI - Radio Audizioni Italia od 1944. Ustawa z 1974 r. o działalności nadawczej działalnością publiczną. Podział kanałów RAI 1 - chrześcijańscy demokraci, RAI 2 socjaliści, RAI 3 partia komunistyczna. Aktualnie system charakteryzowany jest jako mieszany, nadawca publiczny musi onkurować z prywatnym. Organ reglamentujący Gwaranta ds. Radia, Telewizji i Wydawnictw, kadencja 3 letnia, powołuje prezydent.Obecnie media są zdominowane przez Berlusconiego, właściciela 3 kanałów TV(MEDIASET) z oglądalnością 45 %, oraz największego we Włoszech wydawnictwa prasowego Mondadori. Hiszpania Duży podział na regiony i różnorodność językowa. Prasa:Rynek słabo rozwinięty, dzienny nakład o zaledwie nieco ponad 4 mln. Model trójgłowy prasa narodowa, regionalna i lokalna. 1661 Gazeta Madrycka raz w miesiącu

1732 Dziennik Historyczny (ale nie codziennie) 1093 1 wydanie dziennika ABC (do dziś) 1966 dziennik Madryt. Najważniejsze dzienniki o zasięgu krajowym, to: Fi Pais od 1976, 450 tyś. egz., właściciel Grupo Prisa. El Mundo od 1989, 310 tys. egz., Grupo Unidada Editorial. ABC od 1903, 275 tys. egz., Grupo Vocento La Razon od 1990, właściciel La Razon. Dzienniki regionalne, ale o zasięgu krajowym: La Vanguardia El Periodico de Catalunya Dzienniki sportowe, np. Marca Dzienniki regionalne Katalonia, kraj Basków, itd.Prasa bezpłatna 20 minutos Grupy medialne: Vocento największa Grupo Recoletos G. Priso G. Dodo Pensa Iberica G. Zeta G. Unidad Editorial Tygodniki Iterviu (G. Zeta) Tempo de Hoy Rynek mediów elektronicznych dominacja nad prasą. Model Dualny, nadawca publiczny i prywatny. Brak instytucji regulującej działanie mediów, częściowo tym się zajmuje komisja Rynku Telekomunikacyjnego (od 1996) oraz Główny sekretariat ds. Telekomunikacji, działający w ramach Ministerstwa Przemysłu, Turystyki i Handlu. 1978 konstytucja 1980 statut RTVE1988 prawo telewizji prywatnej 1992 prawo telewizji satelitarnej 1995 prawo telewizji lokalnej i kablowej 1997 prawo telewizji cyfrowej1-szy nadawca TVE (Television Espanola) część RTVE(Radiotelevision Espanola) Stacje prywatne Antena 3, Telecinco, Canal Plus.TVE 1 i TVE 2 stacje publiczne, ogólnokrajowe. Stacje regionalne ETB, TV3 Radio: 1924 powstaje Radio Barcelona. Obecnie Radio1, Radio Calssica, Radio3, Radio4, Radio Exterior, Radio5. Ukraina Czasy komunizmu brak mediów niezależnych, przymusowe prenumeraty prasy partyjnej. 1990 Rada Najwyższa ZSRR znosi Ustawę o Prasie zniesienie cenzury, wzrost zainteresowania mediami. Powstają nowe tytuły Uriadowyj Kurijer (rządowy), Kijewskije wiedomosti, Wsieukrainskije Wiedomosti, Finansowa Ukraina, Nowosti, Zierkadło Niedeli. Konstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 r. gwarantem wolności słowa, myśli, poglądów i przekonań itd., itp. 1992 ustawy o informacji oraz o drukowanych środkach masowego przekazu

1993 ustawa o telewizji i radiofonii oraz o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1995 ustawa o agencjach informacyjnych 1997 ustawa o ochronie socjalnej dziennikarzy. Ustawa o informacji: Określa podmioty działalności informacyjnej, oraz ogólne zasady pozyskiwania, przechowywania i rozprzestrzeniania informacji. Wyznacza politykę informacyjną państwa Zakłada dostęp obywateli do informacji Utworzenie narodowego systemu sieci informacyjnych Wzmocnienie bazy materialno-technicznie, finansowej, organizacyjnej i prawnej działalności informacyjnej Utworzenie systemu ochrony informacji Międzynarodowa współpraca w dziedzinie wymiany informacji Gwarancje informacyjnej suwerenności UkrainyMedia elektroniczne3 kanały TV o zasięgu krajowym, 1 rozgłośnia radiowaRegionalne: 7 kanałów, 7 rozgłośni, 2 firmy radiowo- TV.TV:Państwowe: UT-1 Narodowa Kompania Telewizyjna UkrainyPrywatne: UT-2 firma, studio 1 1; UT-3 Juter udział kapitału rosyjskiego (69%)W strefach przygranicznych kanały rosyjskie: ORT, RTR i NTVRadio:Państwowe: UR1 Narodowa Kompania Radiofonii Ukrainy; UR2 -//-; Radiomus - -//- kultura.Prywatne: Kijów radio UTAR, Lwów Radio Luks, Odessa Prosto Radio o. Gala Radio i 101 FM; rosyjskie Russkoje Radio, Europa Plus. Czechy 1991 ustawa o działalności radiowej i telewizyjnej, komercjalizacja mediów. 1989-1990 uchylenie cenzury, okres entuzjazmu, szybkiego rozwoju prasy 1991-1992 uchwalenie federalnej ustawy medialnej, powstanie instytucji regulujących. 1993 koncesja dla TV Nova 1 prywatna ogólnokrajowa stacja 1994-95 nowelizacja ustawodawstwa medialnego 95-97 wewnętrzne reformy w telewizji państwowej, problemy itp. 98-00 konflikty wokół TV Nova i Telewizji Czeskiej (wpływy polityczne i kwestie pluralizmu) 2001- - strajki dziennikarzy, zmiany ustawy o telewizji Prasa: 1990, 28.03. nowelizacja prawa masowego z 1966 zakaz cenzury, otwarcie rynku dla prywatnej własności 1990 1100 gazet i czasopism, łączny nakład 32 mln. egz. 1991 już 2500 tytułów boom prasowy, wprowadzenie 22% podatku na prasę ograniczenie rozwoju. Dzienniki: Hospodarskie Noviny Dnes Denik Metio Prosto ( )Zagraniczne koncerny w Czechach: Ringier (Szwajcarja) Blesk od

1992, nakł. pocz. 500 000 Socpresse(Francja) Mlada Fronta Dnes, Respekt (tyg. opiniotw.) Media elektroniczne:System dualny, ale państwo ma możliwość wpływania na media za pomocą instytucji regulacyjnych (władza dysponuje posadami w tych instytucjach) 30.11. 1991 ustawa o podstawie działań mediów elektronicznych: Koniec monopolu państwa, wprowadzenie systemu dualistycznego równoległe funkcjonowanie mediów publicznych i prywatnych, wprowadzenie Federalnej Rady Radiofonii i Telewizji, odpowiedzialnej za licencjonowanie radia i telewizji oraz nadzorującej działalnoś nadawczą.Koncesje: podmioty ubiegające się muszą mieć siedzibę na terenie kraju, stacje radiowe otrzymują ją na 6 lat i muszą zacząć nadawanie w ciągu 180 dni od jej uzyskania, stacje telewizyjne 12 lat i 360 dni (pod groźbą utraty). 1992 ustawa powołująca Czeską Radę Radiowo-Telewizyjną, która decyduje o polityce medialnej. Czas reklamowy w TV prywatnych 10%, radio 20%; w publicznych TV 3%, radio 5% dziennego czasu nadawania. 1.01.1992 formalne powstanie czeskiej telewizji publicznej jej celem było oferowanie zróżnicowanej i wyważonej informacji ważnej dla procesu tworzenia się wolnej opinii, wspieranie narodowej tożsamości narodu czeskiego itp. Dziś TV czeska utrzymuje się z abonamentu i działalności produkcyjnej. Brak państwowego finansowania.Stacje:TV Nova, Premiera, Galaxie ->TV3Najwięcej stacji regionalnych jest w Pradze. 2001- nowa ustawa o Telewizji Czeskiej, ale brak żądanych zmian. Słowacja 1989 demokratyzacja kraju 1993 kontynuacja zmian w Republice Słowackiej To be continued

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument