Teoria lokalizacji (asia gronek), Ćwiczenia'z Analiza gospodarki
asia_93
asia_93

Teoria lokalizacji (asia gronek), Ćwiczenia'z Analiza gospodarki

DOCX (19 KB)
5 str.
416Liczba odwiedzin
Opis
teoria lokalizacji
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 5
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument

Gronek Joanna Turystyka i rekreacja, rok 3

Przedmiot: Teoria lokalizacji w turystyce.

Temat: Opis zamierzania budowy gospodarstwa agroturystycznego.

1. Nazwa własna: Agroturystyka - biskupizna ze smakiem.

2. Uzasadnienie. Uważam, że wybudowanie takowego gospodarstwa ma wiele zalet, a jedną z nich jest zwiększenie ruchu turystycznego gminy Krobia, które słynie z mikroregionu folklorystycznego - Biskupizny. Na terenie znajdować się będzie m.in. stadnina dla koni, gdzie w przyszłości mogłyby odbywać się turnieje jeździeckie oraz warsztaty stolarskie i rękodzieła. Moim zdaniem zwiększyłoby to ruch turystyczny ze względu na to, że byłby to jedyny taki ośrodek w najbliższym otoczeniu.

3. Cel:

Stopniowy wzrost liczby turystów co najmniej o 30% w miesiącach od września do kwietnia

Wzrost obrotów okolicznych baz gastronomicznych i miejsc rozrywek .

Zachęcenie potencjalnych turystów do przyjazdu w malownicze tereny biskupiańskie.

4. Terminologia. Gospodarstwo agroturystyczne – gospodarstwo rolne, które oferuje formę wypoczynku zbliżoną do warunków wiejskich. Goście mają możliwość mieszkania wraz z rodziną wiejską, poznania jej obyczajów i codziennych zajęć, bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami i produkcją rolną. Gospodarstwo dostarcza zdrowej i

świeżej żywności. Mieszkając w nim można poznać życie wiejskie. Każda wieś ma swój odrębny charakter - społeczność, własne sklepy, kościół, rozrywki i obyczaje, a turyści mają możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą, kontaktu z mieszkańcami, doświadczenia przestrzeni, swobody i świeżego powietrza. Zapewnione są tu często rozrywki typu jazda konna lub prace polowe. W niektórych gospodarstwach agroturystycznych wypoczynek może być połączony z pracą na rzecz gospodarza, jako zapłatą za nocleg. W zależności od lokalizacji, występują możliwości uprawiania sportów letnich lub zimowych, zbierania runa leśnego, łowienia ryb, fotografowania przyrody, itp. (źródło: Hanna Borne: Organizacja turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998)

5. Podstawy prawa. Podczas realizacji projektu jak i po ukończeniu , w skład regulacji prawnych wchodzą takie prawa jak :

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Prawo budowlane - Prawo wodne - Prawo geodezyjne i kartograficzne - Ustawa o działalności gospodarczej - Ustawa o prawie autorskim - Ustawa o ochronie środowiska - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Kodeks pracy

6. Opis projektu. Chciałabym, aby mój plan wybudowania gospodarstwa agroturystycznego był zrealizowany w Domachowie. Gospodarstwo będzie dostosowane do każdego, tak aby każdy był zadowolony, począwszy od

dzieci w wieku szkolnym, którzy przyjeżdżają na wycieczki poznawcze, a kończywszy na seniorach, którzy przyjeżdżają by odpocząć. Każdy będzie mógł skosztować tradycyjnych biskupiańskich dań a także spróbować swoich sił w nauce tańców folklorystycznych np. wiwata. Jest możliwość sprawdzenia i zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów. Swój projekt chciałabym zacząć realizować na początku wiosny 2017 roku. Uwarunkowaniami ekonomicznym, które będą wchodzić w skład finansowania to: wkład własny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich " Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw".

7. Sposób realizacji. (harmonogram) Podczas realizowania takiego projektu jest potrzebny szczegółowy plan działania. Przy budowie gospodarstwa agroturystycznego, uważam że powinien on tak wyglądać : a) Badania marketingowe b) Wykup działki c) Projekt budowlany d) Znalezienie firmy budowlanej z bardzo dużym doświadczeniem e) Wprowadzenie sieci elektrycznej i wodno- kanalizacyjnej f) Budowa budynków g) Roboty wykończeniowe h) Oddanie do użytku

8. Przykład dobrej praktyki. W okolicy jest kilka dobrze prosperujących baz noclegowych, lecz nie są związane z agroturystyką. Jednak moim zdaniem jednym z lepiej prosperujących gospodarstw agroturystycznych w Polsce jest:

- Gospodarstwo Agroturystyczne Janczary - Gospodarstwo agroturystyczne położone jest wśród pięknych lasów nad malowniczym jeziorem Wadąg, 10km od Olsztyna, w miejscowości Barczewko. Sąsiedztwo lasów, jezior i rybnych stawów zapewnia czyste powietrze, spotkania ze zwierzyną leśna, niecodzienny wypoczynek na łonie natury. Na co dzień jest to miejsce aktywnego wypoczynku dla wielu entuzjastów jazdy konnej, wędkarstwa i sezonowych grzybobrań.

(źródło: http://janczary.pl/)

9. Ocena SWOT

Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia • Duża

powierzchnia terenu

• Brak przemysłu uciążliwego.

• Zabytki architektury sakralnej i świeckiej.

• Folklor • zaprzyjaźnione

inne działalności biskupiańskie

• Dożynki.

1. Brak oczyszczalni ścieków wiejskich. 2. Słaba promocja walorów przyrodniczych i kulturowych. 3. Słaby rozwój sieci transportowej (pks) .

1. Rozwój turystyki i rekreacji. 2. Możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki 3. Poprawa ładu i porządku publicznego. 4. Zajęcia w ramach czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 5. Działania promujące miejscowość i jej Gminę w kraju jak i zagranicą . 6. Brak konkurencji

• Zanieczyszczenie wód gruntowych.

• Pogorszenie się sytuacji w rolnictwie.

• Niż demograficzny.

• Słaba komunikacja pomiędzy władzą gminy, a mieszkańcami.

• Możliwość włamania na tereny publiczne.

10. Komentarz autorski. (wnioski) Moim zdaniem stworzenie takiego gospodarstwa

zwiększy atrakcyjność wsi i pobliskich miejscowości przez co więcej ludzi o nich usłyszy i zwiększy się ruch turystyczny. Uważam, że gospodarstwo agroturystyczne w tym miejscu jest dobrym pomysłem ze względu na brak konkurencji a także na to, że będzie to pierwsza taka działalność w tym regionie o takim temacie. Dzięki niej ludzie nie tylko dowiedzą się więcej o Biskupiźnie, ale też ją polubią.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument