Test z rozwiązaniami z Pascala - Notatki - Programowanie, Notatki'z Wprowadzenie do programowania komputerów. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)
Norbert_88
Norbert_88

Test z rozwiązaniami z Pascala - Notatki - Programowanie, Notatki'z Wprowadzenie do programowania komputerów. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)

RTF (44 KB)
2 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki z programowania przedstawiające test z rozwiązaniami z Pascala (z rozwiązaniami).
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Sciąga z Pascalu + test z rozwiązaniami Gotowa do druku książeczka w formacie A5. Zawiera teorię, zadania i test z rozwiązaniami. Oto przykład testu: 1.Która z poniższych konstrukcji jest niepoprawna, przy założeniu, że zmienna jest_zero jest typu boolean a) if jest_zero then... b) if jest_zero=true then... c) if jest_zero=1 then...- - bo zmiennej logicznej nie można porównać z liczbą; natomiast obie wersje a) i b) są poprawne i znaczą to samo. 2. Gdzie należy wpisać dane do programu: a) W oknie, które się otworzy, gdy program zacznie się wykonywać. b) Na końcu programu, za słowem end z kropką. c) Po słowie const znajdującym się na początku programu.- dane wpisujemy przecież dopiero, gdy program się uruchomi, nigdy zaś w tekście programu!!! Stałe wpisywane w programie nie są danymi. Dane to coś, co wczytujemy instrukcją read lub readln. 3. Jak sprawdzić, czy x jest zawarte w przedziale : a) if a10 wczytywanymi z klawiatury, pomijając pozostałe. Która konstrukcja jest niepoprawna a) for I:=1 to n do begin readln(x); if x>10 then A I :=x end; b) for I:=1 to n do repeat readln(A I ) until A I >10; c) I:=1; repeat readln(x); if x>10 then begin A I :=x; I:=I+1 end; until I>n;- w takim przypadku niektóre miejsca w tablicy pozostałyby niewypełnione!!!; trzeba zastosować tu konstrukcję b) lub c). 8. Co można wczytać z pliku tekstowego: a) tylko teksty (napisy), czyli kolejne wiersze pliku b) liczby, znaki lub teksty to zależy od instrukcji wczytywania. c) tylko znaki b) oczywiście można wczytać różne dane, typ zmiennej wczytywanej określa, co wczytujemy. 9. Który nagłówek funkcji jest prawidłowy : a) function wynik(A,B:Tab; nazwa:string); b) function wynik(A,B:Tab; nazwa:string): integer; c) function wynik(A,B:Tab, nazwa:string): integer; b) w nagłówku a) brak typu wyniku funkcji, zaś w nagłówku c) jest przecinek zamiast średnika. 10. Co możemy powiedzieć o instrukcji readln(pwe, a, b, c); a) wczytuje cztery zmienne pwe,a,b,c z klawiatury. b) wczytuje zmienne a,b,c z pliku określonego przez zmienną plikową pwe. c) nic takiego nie możemy powiedzieć, jeśli nie wiemy, jakiego typu jest zmienna pwe.- jeśli pwe jest zmienną plikową, to znaczy, że czytamy z

pliku pwe, a jeśli pwe nie jest zmienną plikową, to znaczy, że z klawiatury wczytujemy cztery zmienne(nazwy nie są istotne). 11. Co oznacza poniższe odwołanie: (zmienna glowa jest początkiem listy, pole a elementu listy jest wektorem 1..10 ):glowa^.a 3 a) Adres trzeciego elementu listy. b) Trzeci element wektora a znajdującego się w pierwszym elemencie listy. c) Odwołanie to jest nieprawidłowe. b) pod adresem glowa (czyli w pierwszym elemencie listy) jest rekord, którego polem jest wektor a, zaś a 3 oznacza trzeci element tego wektora (o ile oczywiście jest on indeksowany od 1). 12. Które odwołanie się do pola rekordu znajdującego się w tablicy A (o deklaracji jak niżej) jest prawidłowe:type Tosoba = record imie: string; end; var A: array 1..20 of Tosoba; a) A 5 .imie := Halina; b) A 5 .imie := Halina ; c) A.imie 5 := Halina ; b) indeks musi stać przy nazwie tablicy (czyli przy A), zaś łańcuch musi być napisany w apostrofach. 13. Co się stanie, jeśli w treści funkcji nie będzie podstawienia wyniku pod nazwę funkcji: d) Program z tak zadeklarowaną funkcją się nie skompiluje. e) Program się skompiluje, ale nie da się wykonać. f) Program da się wykonać, ale funkcja nie będzie zwracała wyniku przez swoją nazwę.- aby funkcja przekazywała (zwracała) wynik poprzez nazwę, w treści funkcji musi być podstawienie wyniku pod nazwę funkcji; brak takiego podstawienia jest wyłącznie błędem logicznym. 14. Która deklaracja podprogramu nie pozwoli zwrócić (przekazać wyniku) sumy elementów wektora A typu Twekt a) procedure (A: Twekt; suma: real); b) procedure (A: Twekt; var suma: real); c) function suma (A: Twekt): real;- parametr suma nie jest tu przekazywany przez zmienną, więc nie dostaniemy wyniku za pomocą tego parametru. Natomiast rozwiązania b) i c) są poprawne, można zastosować jedno z nich. 15. Czy da się uruchomić taki program, w którym procedura Proszę wywołuje funkcję F, a funkcja F wywołuje procedurę Proszę: a) Taki program się nie skompiluje. b) Taki program da się uruchomić, ale jeśli nie będzie warunku końca, będzie chodził w kółko aż do przepełnienia. c) Taki program się skompiluje, ale nie da się uruchomić. b) to jest przykład rekurencji pośredniej; program będzie działał, ale procedura powinna mieć warunek końca.

Brak komentarzy
Pobierz dokument