Transformacja systemu medialnego RP - Notatki - Polski System Medialny, Notatki'z Komunikacja masowa. Uniwersytet Warszawski
Karolina_90
Karolina_90

Transformacja systemu medialnego RP - Notatki - Polski System Medialny, Notatki'z Komunikacja masowa. Uniwersytet Warszawski

2 str.
12Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
Do końca lat 80. państwo miało monopol na media, decydowało o kształcie systemu medialnego. Legalnie w eterze nie mogły istnieć inne media elektroniczne niż radio i telewizja państwowa. Opisana została wolna transformacj...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument
24

24. Transformacja systemu medialnego RP – założenia, kierunki, formy, tempo, następstwa.

Do końca lat 80. państwo miało monopol na media, decydowało o kształcie systemu

medialnego. Radiofonię i telewizję obejmował monopol de iure (dla przypomnienia prasę

obejmował monopol de facto). Ogół stosunków państwo-media elektroniczne ujęty był w Ustawie o

Komitecie do spraw Radiofonii i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” z 2 grudnia 1960 r. Legalnie

w eterze nie mogły istnieć inne media elektroniczne niż radio i telewizja państwowa. Radiokomitet

miał status centralnego organu administracji państwowej, a więc pracowali tam urzędnicy.

Przewodniczący odpowiadał bezpośrednio przed premierem.

Po objęciu stanowiska premiera przez Tadeusza Mazowieckiego zaczęto się zastanawiać nad

zmianą tej sytuacji prawnej. Wśród rządzących ujawniły się dwa stanowiska:

- Jedni uważali, że państwo powinno wprowadzić system rejestracyjny (analogicznie do prasy) -

każdy ma mieć szansę wejścia na rynek mediów elektronicznych.

- Zwolennicy drugiej opcji twierdzili, że taki stan jest nie do przyjęcia, bowiem silniejsi nadawcy

przeszkadzaliby w działalności słabszym, a także służbom państwowym (policja, wojsko itd.).

Państwo powinno zatem ustanowić osobną instytucję władną stworzyć nowy ład w polskim eterze i

ponosić odpowiedzialność za przyszłość polskich mediów.

Pod koniec 1991 r. zwyciężyła ta druga opcja. 15 października 1992 r. Sejm znowelizował

konstytucję (tzw. Mała Konstytucja), zgodnie z którą miała powstać KRRiTV, niezależna od rządu i

stojąca na straży ładu publiczno – prawnego.

29 grudnia 1992 r. Sejm przyjął Ustawę o Radiofonii i Telewizji, weszła ona w życie 1

marca 1993 r. Ustawa ta stanowiła podstawę prawną do działania KRRiTV. Wprowadzała ona

następujące ustalenia:

1. Jeden z rozdziałów ustawy mówił o strukturze, zakresie powoływania i działalności KRRiTV.

2. Dawała nadawcom komercyjnym możliwość legalnej działalności. 3. Radiofonia i telewizja państwowa zostały przekształcone w media publiczne. Powstało 19

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa działających na mocy Kodeksu Handlowego i

niezwiązanych z władzą wykonawczą.

KRRiTV oprócz tego, że otrzymała szczególny status, uzyskała szczególny charakter sposobu

tworzenia, formy i zakresu działalności. Spośród 9 osób wchodzących w skład KRRiTV 4

delegowanych jest przez Sejm (mogą to być posłowie), 2 przez Senat (mogą być senatorowie) i 3

przez Prezydenta (mogą być urzędnicy Kancelarii Prezydenta). Pierwszy skład wybrano

następująco: 3 osoby na 6 lat, 3 osoby na 4 lata i 3 na 2 lata. Co 2 lata 3 członków Rady się zmienia.

Są to osoby praktycznie nieodwoływalne. Istnieją 3 przypadki możliwości odwołania przez

podmiot powołujący członka KRRiTV:

1. zrzeczenie się z funkcji 2. sytuacja, kiedy sprawowanie funkcji członka KRRiTV jest niemożliwe ze względu na zły

stan zdrowia utrzymujący się długotrwałe

3. naruszenie przez członka KRRiTV przepisów ustawy i skazanie jego prawomocnym wyrokiem

Zakres kompetencji KRRiTV jest bardzo szeroki (niektóre z nich wydają się Sonczykowi

Wiesławowi nierealne, jak np. to że Rada ma współuczestniczyć w kształtowaniu strategii

programowych nadawców komercyjnych). Podstawowym zadaniem i decydującym jeśli chodzi o

wpływ na kształt rynku mediów elektronicznych jest przydzielanie koncesji nadawcom

komercyjnym. Dotychczas odbyły się 2 procesy koncesyjne:

1. Lata 1993-1994. Radiofonia: koncesję ogólnopolska otrzymały: Radio Zet, RMF FM i Radio Maryja. Przyznano też koncesję 132 nadawcom na działalność o zasięgu lokalnym i

regionalnym. Telewizja: koncesję ogólnopolską otrzymał Polsat (wtedy miał siedzibę we

Wrocławiu), na działalność o zasięgu ponadregionalnym Telewizja Wisła, a o zasięgu

lokalnym 11 nadawców (m.in. TV Bryza, Telewizja Dolnośląska).

docsity.com

2. Koniec 1996 r. Radiofonia: koncesję ponadregionalną otrzymało 2 nadawców Inforadio (dziś TOK FM, drugiego Sonczyk nie pamięta, więc my też nie musimy), a 38 otzrymało

koncesję na działalność o zasięgu lokalnym. Telewizja: 2 koncesje o zasięgu

ponadregionalnym: TVN i spółka Media S.A. – wydawca Naszej Telewizji (dziś TV 4).

Późniejsza działalność KRRiTV polegała na uzupełnianiu i modyfikowaniu przyznanych

wcześniej koncesji.

Koncesje radiowe przyznawane są na okres 3-7 lat (wszyscy nadawcy otrzymali 7 lat),

natomiast telewizyjne na okres 3-10 lat (również wszyscy dostali max.)

KRRiTV zobowiązana jest co rok do końca marca przedstawiać szczegółowe sprawozdanie ze

swojej działalności Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi. Dodatkowo przedstawia szczegółowe

informacje o sytuacji w dziedzinie radiofonii i telewizji za dany rok. Sejm i Senat podejmują

uchwałę w sprawie przyjęcia lub odrzucenia tego sprawozdania. Jeżeli Sejm, Senat, a także

Prezydent nie przyjmą sprawozdania, to w ciągu 14 dni od podjęcia ostatniej uchwały (Sejmu lub

Senatu) automatycznie wygasa kadencja obecnego składu KRRiTV.

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument