Typologia ładu społecznego wg Ossowskiego - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM)
olly_87
olly_87

Typologia ładu społecznego wg Ossowskiego - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM)

1 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: typologia ładu społecznego według Ossowskiego; 4 rodzaje ładu społecznego;
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Typologia ładu społecznego wg Ossowskiego:

Ossowski wytypował 4 rodzaje ładu społecznego poprzez skrzyżowanie

następujących kategorii działań:

- koordynacji lub jej braku

- podejmowania działań w ramach systemu pod wpływem ingerencji

innych ośrodków lub jej braku a) ład przedstawień zbiorowych

- zachowania ludzi wyznaczane są przez wspólne warunki, wzory

oraz normy

- powinność człowieka jest tożsama z jego bytem - pozycja społeczna każdego człowieka wyznaczana jest raz na

zawsze, usankcjonowana kryteriami przez niego samego

wyznawanymi

- może istnieć niezależnie od tego czy istnieje jakiś wspólny środek decyzyjny

- np.: społeczeństwa pierwotne

- obiekt badań etnologii albo antropologii

b) ład monocentryczny

- istnieje 1 wyraźny ośrodek decyzyjny - jednostki traktowane są przedmiotowo i instrumentalnie

- występuje w państwach autorytarnych i mniejszych strukturach

(organizacjach totalnych)

- społeczeństwa oparte na ładzie monocentrycznym powinny być badane przez cybernetykę społeczną (naukę o sterowaniu)

c) ład policentryczny

- wynik wzajemnego oddziaływania różnych ośrodków decyzyjnych

- istnieje wiele ośrodków decyzyjnych i brak jest koordynacji (np.: społeczeństwo liberalne)

- końcowy rezultat działań podejmowanych przez elementy takiego

ładu jest nieprzewidywalny, dopóki dane zdarzenie się nie

zakończy

d) ład czwarty (postmonocentryczny) - mimo istnienia wielu ośrodków decyzyjnych działania w jego

obrębie są skoordynowane

- polega na zorganizowanym współdziałaniu

- obiekt badań współczesnej socjologii

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument