Tytuły pracy licencjackiej na kierunku Praca socjalna , Poradnik'z Socjologia. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)
ewelina-kanty
ewelina-kanty

Tytuły pracy licencjackiej na kierunku Praca socjalna , Poradnik'z Socjologia. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)

1 str.
40Liczba odwiedzin
Opis
Tematy pracy licencjackiej na kierunku praca socjalna, socjologia
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

1. Wpływ struktury rodziny/gospodarstwa domowego na jakość życia.

2. Styl życia osób bezrobotnych.

3. Przyczyny i skutki społeczne długotrwałego bezrobocia.

4. Zdrowy styl życia i formy aktywności fizycznej wśród ludzi młodych i osób starszych.

5. Komunikacja interpersonalna i grupowa w różnych typach rodzin/gospodarstw domowych.

6. Zaburzenia i bariery komunikacyjne w rodzinie/gospodarstwie domowym pod wpływem zmian technologicznych.

7. Struktura konsumpcji w rodzinach/gospodarstwach domowych w zależności od poziomu dochodów.

8. Polityka społeczna i strategie rozwiązywania problemów społecznych

9. Funkcjonowanie rynku pracy w społeczeństwach późnego kapitalizmu

10. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność systemu pomocy społecznej.

11. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia wśród ludzi młodych.

Brak komentarzy
Pobierz dokument