Pasozyt
University M

Tablica

pasozyt nie ma jeszcze postów na swojej ścianie

Notatki

Zawarcie Umowy Ubezpieczenia, tryby zawarcia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko

Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: zawarcie Umowy Ubezpieczenia, tryby zawarcia.
pasozyt
0
Zarządzanie kredytem i ryzykiem
Zarządzanie

Zawarcie umowy ubezpieczenia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko

Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: zawarcie umowy ubezpieczenia; agent, polisa ubezpieczeniowa.
pasozyt
0
Zarządzanie kredytem i ryzykiem
Zarządzanie

Zakład ubezpieczeniowy ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko

Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: ZU ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; inwestycja i zasay inwestowania.
pasozyt
0
Zarządzanie kredytem i ryzykiem
Zarządzanie

Wygasanie umowy ubezpieczenia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko

Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: wygasanie lub rozwiązanie umowy ubezpieczenia, zobowiązania ubezpieczonego / ubezpieczającego.
pasozyt
0
Zarządzanie kredytem i ryzykiem
Zarządzanie

Warunki zdarzenia, aby były uznane za nieszczęśliwy wypadek - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko

Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: warunki zdarzenia, aby były uznane za nieszczęśliwy wypadek; zasada uposożonego, reasekuracja.
pasozyt
0
Zarządzanie kredytem i ryzykiem
Zarządzanie

Fundusze celowe - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko

Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: fundusze celowe; klasa ryzyka.
pasozyt
0
Zarządzanie kredytem i ryzykiem
Zarządzanie

Umowa ubezpieczenia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko

Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: umowa ubezpieczenia; cechy i strony umowy ubezpieczenia.
pasozyt
0
Zarządzanie kredytem i ryzykiem
Zarządzanie

Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny – UFG - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko

Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny; funkcja ubezpieczeń gospodarczych.
pasozyt
1
Zarządzanie kredytem i ryzykiem
Zarządzanie

Umowa agencji - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko

Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: umowa agencji i umowa zlecenie, makler ubezpieczeniowy- broker.
pasozyt
0
Zarządzanie kredytem i ryzykiem
Zarządzanie

Ubezpieczenie kredytu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko

Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: ubezpieczenie kredytu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.
pasozyt
0
Zarządzanie kredytem i ryzykiem
Zarządzanie
Załaduj inne

Wideo

Jeszcze niedostępne w kraju pasozyt

Posty na blogu

Jeszcze niedostępne w kraju Pasozyt

Pytania

Jeszcze niedostępne w kraju Pasozyt