Wartości preferowane przez młodzież i ich wzajemne związki - Notatki - Psychologia rozwojowa osobowości, Notatki'z Psychologia Osobowości. Uniwersytet Warszawski
Polanski_R
Polanski_R

Wartości preferowane przez młodzież i ich wzajemne związki - Notatki - Psychologia rozwojowa osobowości, Notatki'z Psychologia Osobowości. Uniwersytet Warszawski

3 str.
969Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do badań postawy młodzieży wobec wartości.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument
Szymański ”wartości preferowane przez młodzież i ich wzajemne związki”-Młodzież wobec wartości „

Szymański ”wartości preferowane przez młodzież i ich wzajemne związki”-Młodzież

wobec wartości „

Czym są hierarchie wartości?

Kiedy mówimy o hierarchii wartości mamy na myśli ich zróżnicowanie, co prowadzi do

powstania układu nadrzędności-podrzednośi w jednym ze znaczeń?

*relacja przedmiotowa(klasy przedmiotów, wartości w danym systemie)

*relacja aksjologiczna (stopień wartości w systemie wartości·)

*relacja ilościowa(hierarchiczny porządek wartości)

1. Co to jest hierarchia wartości?

Zespół wartości uporządkowany według stopnia ważności. Do którego ujawnienia dochodzi

najczęściej w sytuacji konfliktu.

Można je podzielić na:

*hierarchia jako „drabina lub schody nie prowadzi do pełnego uporządkowania wartości

*hierarchia jako preferencja określonych wartości –nieskończenie wiele sposobów

systematyzacji

Wg. Borowicza możliwa jest hierarchizacja niezależnie od tego czy SA one-wartości w

konflikcie, czy nie.

Wartości tworzą powiązania:

*pionowe (układ liniowy, jedne dominują nad drugimi,)

*poziome (układ szeregowy, brak nadrzędności)

*mieszane(występowanie, obu powiązań razem)

W warunkach ·zmian, przełomów, transformacji, system wartości bywa zachwiany.Dlatego

dziś mówimy o mieszanym systemie wartości młodzieży(pionowe i poziome relacje)Rzadko,

świadomość moralna młodych ma charakter doktrynalny, jednostronny.Brak sztywnego

podziału na to, co białe i czarne, relatywizm opinii.Młodziez nie sięga już do ideologii,

dominuje podejście pragmatyczne i racjonalne.

Badania uwarunkowań postaw młodzieży wobec wartości:

Wartości uznawane i odczuwane jako integralny składnik tożsamości kazdegoka.Żeby w pełni

poznać system wartości młodzieży należy oprócz studium nad ta grupą zbadać zmienne

kontekstowe(wpływ na świadomość społeczną, tj.,. wiek, pleć, pochodzenie.)

Grupa badanych: młodzież ze szkół średnich zawodowych

3 badania:wartości a pleć, wartości a pochodzenie społeczne, wartości a miejsce zamieszkania

Zmienna w badaniu:

Grupa 10 wartości:

1 allocentryczne(koleżeństwo, przyjzn)

docsity.com

2 prospołeczne

2. Przyjemnościowe 3. Edukacyjne 4. Związane z pracą 5. Władza 6. Kultura 7. Rodzina 8. Obywatelstwo 9. Zasoby materialne

W grupie młodzieży szkolnej, chłopcy jak i dziewczęta na 1 miejscu zawsze stawiają

wartości allocentryczne,na drugim dziewczęta prospołeczne a chłopcy przyjemnościowe.

Wnioski:

Władza-kojarzona z przyjemnscia, szacunkiem, siłą, pieniędzmi, sława, a nie ciężka

praca, odowiedzialnościa.

Wartości prospołeczne:związek z zasobami materialnymi, pieniędzmi, - wolontariat nie

jest uważany za ważny, nie jest forma pracy. Młodzi nie kojarzą ich z empatia, pomocna,

solidarnością.

Praca- chłopcy i dziewczęta trakcja przedmiotowo. To środek do celu przyjemnościowego,

Nie stanowi drogi do samorealizacji, kojarzony z „harówka’’, monotonia,nuda, brakiem

satysfakcji.

Kultura:- brak powiązań z wertosciami przyjemnościowymi, uważane za

nude.Spowodowane zbyt skąpą oferta, niewiedzą.

Swoich badaniach Szymanski posiłkował się kwestionariuszem pytań, badających

szczegółowo każda z wartośći.Np. dotycząca ·············edukacji”Szkoła podobna jest do

koszar a nawet wiezienia”- z czym zgodziło się 60% chłopców i około 50 %

dziewcząt.Podobne „kontrowersyjne „wg autora zdania dotyczyły:

Bogactwa, rodziny, muzyki poważnej, władzy, nadmiaru przyjemności, sukcesów,

sukcesów przyjaźni.

Drugie zróżnicowanie , otyło pochodzenia społecznego młodzieży.Pytania również

dotyczyły wartości priorytetowych, dla danych grup.

.Wśród 4 grup społecznych :pochodzenia chłopskiego, robotniczego, inteligenckiego,

jedynie grupa’innych” (dzieci kupców, emerytów, rzemiesliników)stawia wartości

przyjemnościowe po allocentrycznych przed prospołecznosciowymi.

Najbardziej zaskakujące okazały się odp. Na pytania dotyczące wychowania dzieci.

„Najważniejsze jest by dzieci miały miłe wspomnienia z dzieciństwa , dlatego nie morzna

arzucac ich obowiązkami”

Ze zdaniem tym zgadza się , najwięcej , bo 50% młodzieży z rodzin inteligenckich.Może

to świadczyć o wadach ychowania bezstresowego, zauważanych przez zieci we władnych

domach.

docsity.com

Równie zastanawiający jest poglad na temat wartości kulturowych.Na pytanie „Czy warto

ezygnowac z innych zajęc na rzecz ciekawego filmu w telewizji,?”Od swoich zajec

odeszłoby 23% młodzieży chłopskiej, a tylko 15% inteligenckiej.może to być dowód na

różnice w dostępie do mediów, lub przesy nimi(TV)w odczuciu młodzieży inteligenckiej.

Trzecie badanie dotyczyło stosunku wartości do miejsca zamieszkania.Wyrózniono 4

kategorie:

1. miasta ponad 100tys 2. miasta 30-100tys 3. miasta poniżej 30 tys 4. wsie

Tu wszyscy zgodnie na 1 miejscu stawiaja wartości allocentryczne.Jedynie powyżej 100tys.na

drugim miejscu po allocentrycznych stawiaja , wartości przyjemnościowe zamiast

prospołecznych.

W podsumowaniu 3go badania autor nie podaje żadnych korelacji wyników, uzasadnień ani

wniosków, pozostawia je bez komentarza.

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument