Wielka wojna a sprawa polska, Ćwiczenia i Zadania'z Historia Europy. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)
Kseniula2015
Kseniula2015

Wielka wojna a sprawa polska, Ćwiczenia i Zadania'z Historia Europy. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)

DOCX (16 KB)
1 str.
1Liczba pobrań
319Liczba odwiedzin
Opis
sytuacja Polski podczas Wielkiej Wojny
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Wileka Wojna a sprawa polska Napisane przez: Ksenia Romańczyk ( poniedziałek, 18 kwiecień 2016, 17:19 ) Do wybuchu Wielkiej Wojny państwa zaborcze nie miały konkretnych planów w stosunku do Polski. W Austrii pojawiła się koncepcja uczynienia z Galicji trzeciego „królestwa” monarchii, a tym samym pogłębienia autonomii ale dopiero w czasie konfliktu problem ten pojawił się i to od razu bardzo wyraziście. Niemcy swoje cele wojenne sprecyzowały dopiero w „programie wrześniowym” kanclerza Bethmann- Hollwega. Według tego memoriału w Europie Środkowej obiecywano stworzyć „Mitteleuropę”, tworzoną przez państwa formalnie niepodległe, ale faktycznie podporządkowane Rzeszy. Polska miała grać rolę małego państwa buforowego, poddanego stopniowej germanizacji. Rosja nie pozostała w tyle za resztą zaborców:14 sierpnia 1914 ukazała się odezwa, podpisana przez Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza, równie ogólnikowa jak te z drugiej strony frontu: Dokument, w którym wspomniano o połączeniu w przyszłości ziem polskich pod berłem cara w zamian za poparcie przez naród polski rosyjskiego wysiłku zbrojnego.

Rok 1916 przyniósł, obok zmian na frontach i w sytuacji międzynarodowej, także poważne zmiany w sytuacji narodu polskiego. Sytuacja na frontach ostatecznie przekreśliła nadzieje Niemiec na szybkie zwycięstwo. W zaistniałej sytuacji prędzej czy później musiało dojść do umiędzynarodowienia sprawy polskiej. Przedstawiciele władz okupacyjnych uwierzyli, że z ziem polskich można wybrać jeszcze co najmniej milion żołnierzy. W tej sytuacji doszło do ogłoszenia tzw. aktu 5 listopada - proklamacji dwóch cesarzy, mówiącej o powstaniu „samodzielnego państwa” z ziem „panowaniu rosyjskiemu wydartych” z dziedziczną monarchią i ustrojem konstytucyjnym. O granicach, własnej armii, polityce zagranicznej mowy w dokumencie nie było. Umiędzynarodowienie sprawy polskiej stało się faktem. Akt 5 listopada był jak „piorun z jasnego nieba” dla zupełnie nieprzygotowanych państw Ententy. W podjęciu decyzji pomocni byli przebywający na Zachodzie Polacy z Dmowskim na czele. Nie obyło się także bez emigracji i Polonii tak w Europie, jak i w Ameryce. Działacze tej miary, co Henryk Sienkiewicz czy Ignacy Paderewski, posiadali odpowiednie wpływy i umieli oddziaływać na opinię publiczną Zachodu. 8 stycznia 1918 r. prezydent Stanów Zjednoczonych, Wilson, wygłosił swe słynne przemówienie w Kongresie, zawierając w czternastu punktach warunki zakończenia wojny, z których trzynasty wnosił postulat budowy silnej, niepodległej Polski, z dostępem do Bałtyku.

W nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. powstał historycznie pierwszy Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej w Lublinie z Ignacym Daszyńskim na czele. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi, a 14 listopada przejął on władzę cywilną. Rada Regencyjna uległa rozwiązaniu. 18 listopada powołany został rząd Jędrzeja Moraczewskiego. Dwa dni wcześniej - 16 listopada - Piłsudski wystosował depeszę do państw Ententy, w której informował o powstaniu niepodległego państwa polskiego obejmującego wszystkie wyzwolone ziemie Polski. Polska zaistniała na arenie międzynarodowej.

Brak komentarzy
Pobierz dokument