Współczesne Systemy Polityczne- opracowane pytania, Egzaminy'z Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Uniwersytet Warszawski
monika-szacilowska
monika-szacilowska

Współczesne Systemy Polityczne- opracowane pytania, Egzaminy'z Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Uniwersytet Warszawski

2 str.
1Liczba pobrań
135Liczba odwiedzin
Opis
Współczesne Systemy Polityczne- opracowane pytania
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Pytania na Współczesne Systemy Polityczne

1. Najstarsza pisana konstytucja dziś obowiązująca? (USA) 2. Sukcesja tronu w GBR? (zasady sukcesji z ustawy z 1701r) 3. Na czym polega system D Hondta i St. Lague? (trzeba umieć rozwiązać

zadanie) 4. Ilu jest elektorów w USA? (538) 5. Na czym polega konstruktywne wotum nieufności w GER? ( musi zarazem

większością głosów wybrać jego następcę.) 6. Która z izb ma najkrótszą kadencje? (USA) – Izba Reprezentantów 7. Kto wybiera skład do Rady Konstytucyjnej we FRA? ( 3 prezydent, 3

przewodniczący senatu, 3 przewodniczący ZN) 8. Na czym polega pluralizm polityczny? ( wielość opcji politycznych) 9. Rodzaje referendum w SUI (obligatoryjne, opcjonalne, nadzwyczajne) 10. Której izby niższej nie można odwołać? (Izby Reprezentantów) 11. Ile art. ma konstytucja USA? (7) 12. Zasada incompatibilas we FRA? (niepołączalność urzędów) 13. Kto wybiera w GER Federalny Trybunał Konstytucyjny? (połowa

Bundestag, połowa rada federalna) 14. Jakie są wybory prezydenckie we FRA? (powszechne, równe, w

głosowaniu tajnym, bezpośrednie, większościowe) 15. Czyja zgoda jest potrzebna do przedłużenia kadencji Izby Gmin? (Izby

Lordów) 16. Ile osób ma inicjatywę w SUI? ( 100 tys.) 17. Ile wynosi kadencja parlamentu w GBR? (max 5 lat, ale w czasie wojny

dwukrotnie przedłużono do 7.) 18. Ilu deputowanych liczył pierwszy Kongres USA? (55) 19. Co robi prezydent gdy kanclerz nie otrzyma wotum zaufania? GER ( jeżeli

nie są w stanie w ustalonym czasie wybrać nowego kanclerza, szef rządu w ciągu 21 dni skład do prezydenta wniosek o rozwiązanie izby.)

20. Gdzie zapisano kompetencje Sądu Najwyższego USA? (art.3 konst) 21. Jak odbywa się odwołanie kanclerza? GER( konstruktywne wotum

nieufności przez Bundestag) 22. Kto zaakceptował konstytucje RFN w 1949r? (Rada Parlamentarna) 23. Kto decyduje o przyjęciu poprawek do Konstytucji USA? (3/4 stanów) 24. Ilu członków liczy Rada Narodowa w SUI? (200) 25. W jakiej sprawie przeprowadza się referendum w GER? (tylko w sprawie

zmiany granic między landami) 26. Kto powołuje Wlk. Trybunał Sprawiedliwości we FRA? (ZN i Senat po 12

sędziów) 27. Ile wynosi kadencja przewodniczącego Rady Związkowej w SUI? ( 1rok) 28. Kadencja sędziów Sądu Najwyższego w USA? (dożywotnio) 29. Jakie to państwo „ Rep niepodzielna, świecka, socjalna”? (FRA a nie GER!

) 30. Czy prezydent ma prawo veta do poprawek do konstytucji w USA? (nie) 31. W którym państwie ministrowie rządu nie są z parlamentu? (SUI, USA,

FRA) 32. Komu prezydent w USA przedkłada kandydature wiceprezydenta do

zaakceptowania? 33. Jakie są wybory do rady Narodu w SUI?(bezpośrednie, proporcjonalne)

34. Kto jest ministrem Korony w GBR? (senior minister, posiada własny resort w odróżnieniu od junior minister)

35. O czym mówi art. 16 konstytucji FRA? (nadzwyczajne możliwości prezydenta w momencie zagrożenia bezpieczeństwa kraju)

36. W którym kraju po 15 dniach po uchwaleniu projektu ustawy przez parlament, prezydent może go cofnąć? (FRA)

37. Ile trwa kadencja Rady Związkowej w SUI? (1 rok) 38. Czego dotyczą 17, 18, 21, 22, 25 poprawka konstytucji USA? (pewnie

trzeba znać wszystkie) XVII – bezpośrednie wybory senatorów XVIII – prohibicja XIX – prawo głosu dla kobiet XXI – uchylenie prohibicji XXII – prezydent tylko dwie kadencje XXV – przejęcie stanowiska prezydenta w sytuacji opróżnienia 39. Kto ma inicjatywę ustawodawczą w GBR? (tylko członkowie

parlamentu) 40. Kto jest głową państwa w SUI? (kolegialna głowa państwa, rada

państwowa) 41. Na czyj wniosek prezydent FRA zarządza referendum? (król i senat 2/3

głosów) 42. Jak prezydent FRA powołuje premiera? 43. Kto wchodzi w skład Bundesratu? GER ( 69 przedstawicieli państw

członkowskich) 44. Ile trzeba by odrzucić veto prezydenckie w USA wobec ustawy? (2/3

członków obu izb) 45. Kto nie ma inicjatywy ustawodawczej we FRA? ( prezydent i rada

ministrów POSIADAJĄ)

Brak komentarzy
Pobierz dokument