Wybrane zagadnienia hodowli odpornościowej na bakteryjną cętkowatość pomidora - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Grzegorz
Grzegorz

Wybrane zagadnienia hodowli odpornościowej na bakteryjną cętkowatość pomidora - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

PDF (152 KB)
3 str.
717Liczba odwiedzin
Opis
Hodowla: Notatki z zakresu hodowli odpornościowej opisujące bakteryjną cętkowatość pomidora.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

Wybrane zagadnienia hodowli odpornościowej na Bakteryjną cętkowatość

pomidora:

-choroba powodowana przez bakterie Pseudomonas syringae pv. Tomato, Young,-wykryta

w latach 30tych ubiegłego stulecia, od końca 70 tych w wielu rejonach świata wytępuje

epidemicznie. W Polsce opisana po raz pierwszy w 80tych latach.-poraza rośliny pomidora

uprawiane w polu i pod osłonami, atakuje rośliny we wszystkich stadiach, -żródłem są

porażone nasiona, nie rozłożone resztki roślinne, -zakażenie przez aparaty szparkowe,

uszkodzone włoski.

Odpornośćo charakterze dominującym, odziedziczona monogenicznie:-gen

warunkujący odporność Pto został zmapowany na chromosomie 5, jest częścią dużego5-7

genowego locus, do którego należy gen Fen warunkujący wrażliwość na toksyczne

działanie fentionu, subst. czynnej insektycydu-Lebagcial 50 EC, - opisano 2 rasy

Pseudomonas syringae pv. Tomato , Rasa 0- rośliny odporne z genem Pto, Rasa 1-

porażona roślina z genem Pto, -gen awirulencji to avr Pto. Źródła odporności to dzikie

gatunki z rodzaju Lycopersicum:wysoki poziom odporności L.peruvianum,

L.pimpinellifalium, L.hirsutum, L.glasratum. dodatkowym źródłem odporności mogą być:

L.glondulosum, L.hirsutum.-ocena podatności linii i odm. L.esculentum wykazała ich

zróżnicowaną podatność i brak całkowitej odporności.-odm.kanadyjska Ontario 7710-

immuna otrzymana klasyczną metodą hodowli, odporność z L.pimpinellifalium została

wprowadzona do tej odm.przez odm.Farthest North.-ze względu na brak w pełni

skutecznych metod zwalczania tej choroby duże perspektywy stwarza hodowla odmian

odpornych.

Metody oceny podatności roślin pomidora na Cętkowatość pomidora.

Najkorzystniejsze jest testowanie roślin w fazie siewek lub kilku liści właściwych.

+zanurzenie liścieni siewek w wodnej zawiesinie bakterii +oprysk zawiesina bakterii roślin

w fazie 4-5 liści właściwych +nanoszenie inokulum na powierzchnię blaszki liściowej po

uprzednim ich uszkodzeniu +iniekcja zawiesiny bakteri do łodygi. Testowanie

oddzielonych liści od roślin nie zmieni istotnie podatności odmian na chorobę.

docsity.com

Markery RAPD dla genu Pto(badania prowadzone w latach 1991-93) – analiza z

izogenicznych linii pomidora, odpornej- Rio Grande-RtoR i wrażliwej- Rio Grande

doprowadziła do znalezienia markerów: S.47, R.110 i R/S.120. –analiza z izogenicznych

lini pomidora: 76R(odporna Pto/Pto) i 76S(wrażliwa pto/pto) doprowadziła do znalezienia 7

markerów (R-S7, r-Q14, R-x6, R-150n, R-151n, R-174).

Niekonwencjonalne metody ochrony pomidora przed bakteryjną cętkowatością:

indukowanie odporności u roślin przez substancje chemiczne o niskiej masie

cząsteczkowej wytworzone na bazie syntetycznych zw.chemicznych.-kwas DL-B-

aminomasłowy(BABA) zwiększa o ok.30% zawartość 12 aminokwasów w pomidorze, -

Bion 50WG aktywator reakcji obronnych rośliny, -Biosept 33 SL-33% ekstrakt z nasion i

miąższu grejpfruta hamuje rozwój fitopatologiczny bakterii, uszkadza ściany kom.i błonę

cytoplazmatyczną mikroorganizmów.

Badania prowadzone w Instytucie warzywnictwa w Skierniewicach, cel badan : -

opracowanie techniki sztucznej inokulacji roślin pomidora bakterią i metody oceny ich

podatności na cętkowatą plamistość, -zbadanie dziedziczenia genetycznej odporności na

bakteryjną cętkowatość i wrażliwość na fitotoksyczne działanie fentionu, -określenie

zróżnicowania genetycznego i patogeniczności szczepów Pseudomonas syringae, -

zidentyfikowanie markerów RAPD dla genu Pto warunkującego odporność na Cętkowatą

plamistość, -określenie przydatności biostymulatorów odporności w ochronie pomidora

przed bakt.cętkowatością.

Materiał roślinny: -uprawne i dzikie gatunki z rodzaju Lycopersicon, -wzorzec

odporności-odm.ontorio 7710, -wzorzec wrażliwości-linia homozygotyczna A100(IW).

Szczepy bakteri Pseudomonas syringae, szczepy rasy 0: Ps+1, Ps+4, Ps+3, Ps+5, -

prowadzono ocenę patogeniczności szczepu bakterii testem nadwrażliwości na rośliny

tytoniu, -określono genetyczne zróżnicowanie szczepów bakterii(izolacja DNA

bakteryjnego, analiza RAPD, konstrukcja dendrogramu ilustrującego podobieństwo między

szczepami).

Metody oceny podatności roślin: a). testy szklarniowe-inokulacja roślin 4 szczepionkami

bakterii-pocieranie górnej powierzchni liścia gazą namoczoną w zawiesinie bakterii, -

docsity.com

oprysk zawiesiną bakterii liści oddzielonych od roślin, -zanurzenie liścieni siewek w

zawiesinie bakterii. Oceniono liczbę plam na pojedynczych liściach lub na wszystkich

liściach rośliny wg.5-cio stopniowej skali.b).ocena polowa porażenia roślin na skutek

naturalnego zakażenia. Obserwacja roślin prowadzona w 3 terminach oceniono %

porażenia powierzchni liści na roślinie wg.6-cio stopniowej skali. Najbardziej skuteczną

metodą testowania okazała się metoda polegająca na oprysku roślin zawiesiną P.s pv.

Tomato w fazie 4-5 liści właściwych. Największe porażenie wystąpiło na 3 liściu

właściwym.

Określenie zależności między podatnością pomidora na bakt.cętkow. a ich

wrażliwością na fention. Badania prowadzono w warunkach szklarniowych, rośliny w

fazie 4-5 liści właściwych opryskiwano insektycydem Labogcid 50 EC, po 7 dniach

oceniono obecność lub brak nekrotycznych plam na lisciach.

Poszukiwanie markerów RAPD: *izolacja DNA z roślin rodzicielskich i roślin pokolenia

F1 *ocena polimorfizmu DNA komponentów rodzicielskich *wyselekcjonowanie starterów

*sprawdzenie jego przydatności w odmianach, liniach, mieszańcach odpornych i

wrażliwych na bakt.cętkowatość.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument