Wzgż ekonomia kopia, Ćwiczenia i Zadania'z Łacina
R9141061
R9141061

Wzgż ekonomia kopia, Ćwiczenia i Zadania'z Łacina

XLSX (19 KB)
1 str.
577Liczba odwiedzin
Opis
wycena zasobow w dospodarce zywosciowej
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Cechy podlegające ocenie Nieruchomość Nr 1 Nr 2 Nr 3

Rodzaj nieruchomości Grunt orny Grunt orny Grunt orny Grunt orny Adres x x x x Pow. w m2 1300 930 1050 1200

57000 48000 52500 Cena sprzedaży na 1 m2 61,290322581 45,71428571 43,75 Lokalizacja Lo 2 (-2) L o 2 (-2) G o 5 (+5) Media G 3 (+3) G 3 (+3) L 2 (-2) Sąsiedztwo O L o 2 (-2) L o 3 (-3) Podaż W o 3 (+3) O M o 1 (-1) Popyt M o 6 (+6) O W o 3 (-3) Suma v (%) 0,1 -0,01 -0,04 Σ |v| 0,14 0,07 0,14 Współczynnik korekcyjny 1,1111111111 0,99009901 0,961538462

Współczynnik wagowy 7,1428571429 14,28571429 7,142857143

Cena po korekcie 63333,33 47524,75 50480,77 Cena po korekcie 1 m2 68,100358423 45,26166902 42,06730769

50,74 Średnia cena ważona 50,17

65956,14 65224,58

Nieruchomoś ć

Nieruchomoś ć

Nieruchomoś ćwyceniana -

0

Cena działek sprzedanych w zł

Średnia cena arytmetyczna za m2

X1=

X2= 1.       Obliczona wartość działki w oparciu o średnią arytmetyczną X1 wynosi:

2.       Obliczona wartość działki w oparciu o średnią ważoną X2 wynosi:

 V1 1

IVI 1

Brak komentarzy
Pobierz dokument