wzór pracy dyplomowej, Završni rad'z Pisanie dziennikarskie
keensiak95
keensiak95

wzór pracy dyplomowej, Završni rad'z Pisanie dziennikarskie

6 str.
2Liczba pobrań
201Liczba odwiedzin
Opis
praca dyplomowa wzór jak napisać pracę dyplomową
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny

Instytut Elektrotechniki i Informatyki Zakład Maszyn Elektrycznych

i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie (czcionka 20 pt, do środka)

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (czcionka 24 pt, wersaliki, do środka)

Tytuł Pracy dyplomowej (czcionka 20 pt, do środka)

Title of the Master’s Thesis in English

AUTOR PRACY: PROMOTOR: Imię i Nazwisko tyt. nauk. Imię i Nazwisko (czcionka 14 pt) (czcionka 14 pt)

Gliwice, miesiąc Rok (czcionka 14 pt, do środka)

- 2 -

SPIS TREŚCI

1.TYTUŁ ROZDZIAŁU.……………………………………………………………….….5 1.1. Rozdziały dwustopniowe……..………………………………………………………….5

1.1.1. Tabele.…………………………..…………………………….……………………5 2. WZORY.…………………………………………………………………………………….6

2.1. Rysunki.………………………...…………………………………….…………………..6 3. LITERATURA.……………………………………………………………….……………7

Tworząc spis treści należy stosować ustawienia takie jak w całej pracy czyli:

odstęp między wierszami tekstu interlinia- wielokrotne 1,3 Tytuły rozdziałów czcionka Times Roman 14, Bold Tytuły podrozdziałów czcionka Times Roman 12, Bold Tytuły podrozdziałów 2-go stopnia czcionka Times Roman 12, Kursywa

- 3 -

1. TYTUŁ ROZDZIAŁU (czcionka Times New Roman,14p, : WERSALIKI, bold)

Każdy rozdział pracy powinien się zaczynać od nowej strony, tytuł rozdziału wyrównany do lewej krawędzi, tekst rozdziału (12p, wcięcie pierwszego wiersza 1 cm, odstęp interlinia- wielokrotne co 1,3). Podane odległości między tytułami rozdziałów i tekstem należy ustawiać w okienku „Akapit”. Przy zachowaniu podanych w instrukcji ustawień pierwsza linia tekstu powinna się zaczynać 1 cm poniżej kreski oddzielającej napis w nagłówku.

Zaleca się zastosowani następujących ustawień: • czcionka Times New Roman CE, • wielkość 12 pt, • odstęp między wierszami tekstu interlinia- wielokrotne 1,3, • odstępy między tytułami rozdziałów i podrozdziałów takie, jakie zostały

podane w instrukcji, • wzięcie pierwszej lini tekstu 1 cm, • wyrównanie tekstu do obu marginesów (tekst wyjustowany), •

wymiary nagłówków według wzoru

1..

Rozdziały dwustopniowe (czcionka Times New Roman,12p, bold) Dalsze zalecenia:

Wymiary powierzchni zadrukowanej (standardowo wg. ustawień), marginesy powinny więc wynosić

• Górny 1,5 cm • Dolny 2 cm • Lewy 2,5 cm • Prawy 2 cm • Odległość nagłówka od krawędzi 2 cm •

Odległość stopki od krawędzi 1 cm

1.1.1. Tabele (czcionka Times New Roman, 12p, kursywa) Tabela 1 (Times New Roman 12p, do prawego marginesu)

Tytuł tabeli (Times New Roman 11p, wyśrodkowany)

Nagłówek kol. 1 (Times New Roman 11p)

Nagłówek kol. 2 (Times New Roman 11p)

Nagłówek kol. 3 (Times New Roman 11p)

Dane (Times New Roman 11p) Dane (Times New Roman 11p) Dane (Times New Roman 11p)

Dane (Times New Roman 11p) Dane (Times New Roman 11p) Dane (Times New Roman 11p)

(Poniżej tablicy zostawić odstęp równy 1 linii)

- 4 -

2. WZORY (czcionka Times New Roman, 14p, : WERSALIKI, bold) Wzory wyśrodkowane, numeracja wzorów (w nawiasach okrągłych – do prawego

marginesu). Numeracja wzorów powinna być odrębna w każdym rozdziale, np. w rozdziale 1: 1.1, 1.2, … 1.35 …, w rozdziale 5: 5.1, 5.2, …, 5.40 itp. W podobny sposób powinny być numerowane rysunki.

. (2.1)

Styl wzorów

Styl Czcionka Pogrubienie Kursywa Tekst Times New Roman

Funkcja Times New Roman Zmienna Times New Roman + Greka - małe Symbol +

Greka - wielkie Symbol Symbol Symbol

Macierz – Wektor Times New Roman + Liczba Times New Roman

Rozmiar wzorów

Normalny 13

Indeks górny/dolny 8 Indeks górny/dolny podrzędny 7 Symbol 16

Podsymbol 10

Po wzorach pisanych w nowym wierszu i numerowanych należy stosować znaki interpunkcyjne.

Wzory powinny być wstawione w tekst przy zachowaniu odstępów przed i po 6 pkt.

2.1. Rysunki (czcionka Times New Roman ,12p, bold) Rysunki powinny być wstawiane do środka strony, odstępy przed i po rysunkach powinny

być równe 1 linii. a) b)

- 5 -

Rys. 1. Pomiędzy rysunkiem i podpisem należy zachować odstęp 10 pkt: a) tekst wyjustowany, zaczynać w odległości 1 cm od lewego marginesu; zastosować twardą spację, b) podpisy pod rysunkami piszemy czcionką 11 pt z pojedynczym odstępem miedzy wierszami.

Zasady numerowania rysunków są takie same jak wzorów.

LITERATURA (czcionka Times New Roman ,14p, : WERSALIKI, bold)

Kolejne pozycje literatury ułożone alfabetycznie, numeracja ciągła bez nawiasów, Times New Roman, 11 pt, tekst wyjustowany. 1. Nazwisko I.: Tytuł artykułu, Wydawca, rok, numer , strony od-do. 2. Nazwisko I.: Tytuł książki, Wydawnictwo, miejsce i rok wydania.

- 6 -

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument