Zadanie - Notatki - Informatyka, Notatki'z Informatyka. University of Szczecin
mila_dziewczyna
mila_dziewczyna

Zadanie - Notatki - Informatyka, Notatki'z Informatyka. University of Szczecin

PDF (40 KB)
2 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki i zadania z zakresu informatyki.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

W skoroszycie przedstawiono informacje dotyczące opłat abonamentowych za kor

Arkusz Lista_Lokatorów zawiera dane o typie abonamentów TV, jakie posiadaj W Arkuszu Wpłaty są zapisywane bieżące wpłaty wnoszone przez lokatorów. Arkusz Cennik Opłat określa sposób naliczania opłat w 1998 roku. Zakładamy, że opłata dokonywana w danym miesiącu dotyczy tego miesiąca

0 W bieżącym arkuszu w komórce B1 wpisz swoje Imię i Nazwisko. 1 Na arkuszu Wpłaty określ wysokość opłat dla każdego lokatora. 2 Uzupełnij kolumnę Łączne wpłaty lokatorów w tabelce na arkuszu Lista_Lokatoró 3 Przedstaw na wykresie udział poszczególnych wpłat lokatorów w łącznych wpłatac

dokonanych przez lokatorów 1998.roku. 4 Sporządź listę osób posiadających abonament PTK i wpłacających w maju. 5 Zapisz plik we własnym wcześniej założonym katalogu, pod nazwą TV.XLS

Dla przejrzystości i ułatwienia obliczeń można wstawić dodatkowe kolumny i

rzystanie z TV.

ją lokatorzy..

ów. h

i arkusze

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument