Zamówienie środków transportu - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz

Zamówienie środków transportu - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (60 KB)
1 str.
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki dotyczące zamówienia środków transportu.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Impreza nr................

ZAMÓWIENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Prosimy o podstawienie autokaru marki ................................., posiadającego ............... miejsc, do odbycia wycieczki z ....................................................do ....................................................... dla ...................... osób z (instytucja - organizacja) ..................................................................... ...................................................................................................................................................... Adres ........................................................................... telefon .................................................... Data podstawienia (dzień) ................................................... godz. .............................................. Miejsce podstawienia ................................................................................................................... Trasa imprezy i czas praw kierowcy:

Data Przebieg trasy w każdym dniu imprezy Odległość

w km Godziny pracy

kierowcy od - do Czas pracy w

godzinach Razem: Razem:

Do udzielenia zleceń kierowcy w czasie trwania imprezy upoważnia się Panią / Pana Grupa jest ubezpieczona w .............................................................. Program imprezy otrzyma kierowca na ............ dni przed terminem wyjazdu. Uwagi i specjalne żądania zamawiającego: ................................................................................. ....................................................................................................................................................... _______________________________ _________________________________ podpis przyjmującego zamówienie pieczęć i podpis zamawiającego

Brak komentarzy
Pobierz dokument