Zarządzanie - Notatki - Ekonomia - Część 4, Notatki'z Ekonomia. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)
Misio_88
Misio_88

Zarządzanie - Notatki - Ekonomia - Część 4, Notatki'z Ekonomia. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)

PDF (245 KB)
2 str.
934Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu ekonomii: teoria wzmocnienia i wyznaczania celów,
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

37

6. Ustalić, jakie nagrody są cenione przez każdego z podwładnych.

7. Wyznaczyć pożądany poziom efektywności.

8. Zapewnić realność ustalonego poziomu efektywności.

9. Powiązać nagrody z wynikami pracy.

10. Analizować czynniki, które mogłyby przeciwdziałać skuteczności nagrody.

11. Zapewniać odpowiedni poziom nagród.

TEORIA WZMOCNIENIA

Teoria wzmocnienia przedstawia, w jaki sposób w cyklicznym procesie uczenia się skutki

poprzednich zachowań wpływają na postępowanie w przyszłości.

Bodziec – Reakcja – Skutki – Reakcja

w przyszłości

Modyfikacja zachowań stosuje teorię wzmocnienia do zmiany zachowań ludzkich. Istnieją

cztery techniki modyfikacji zachowań:

 wzmocnienie pozytywne – wykorzystanie pozytywnych skutków w celu zachęcenia do pożądanych zachowań,

 uczenie się unikania – ludzie zmieniają swoje zachowania, aby uniknąć nieprzyjemnych okoliczności,

 wygaszanie – brak wzmocnienia niepożądanych zachowań,

 karanie.

Reguły W.C. Hamnera dotyczące technik posługiwania się modyfikacją zachowań

7. Nie nagradzaj wszystkich jednakowo (dostosowanie nagród do efektywności).

8. Pamiętaj, że także brak reakcji może modyfikować zachowania.

9. Nie zapomnij powiedzieć podwładnym, od czego zależy nagroda.

10. Mów podwładnym co robią źle.

11. Nie udzielaj kary w obecności innych.

docsity.com

38

12. Bądź sprawiedliwy.

TEORIA WYZNACZANIA CELÓW

Teoria wyznaczania celów skupia uwagę na procesie wyznaczania samych celów.

Człowiek ma motywację, kiedy postępuje

w sposób prowadzący go do osiągnięcia wyraźnego celu, który został przez niego

zaakceptowany i uznany za możliwy do osiągnięcia.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument