Zasady nauczania - Notatki - Literatura, Notatki'z Literatura. Uniwersytet Warszawski
Warsawa
Warsawa

Zasady nauczania - Notatki - Literatura, Notatki'z Literatura. Uniwersytet Warszawski

PDF (197 KB)
3 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Literatura: notatki z zakresu literatury opisujące zasady nauczania.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

● ZASADY NAUCZANIA

to ogólne normy, kanony, reguły postępowania dydaktycznego, których stosowanie umożliwia nauczycielowi zaznajamianie uczących się z usystematyzowanymi treściami nauczania, oraz kształtowanie postaw zawodowych, a także pozwoli na wdrożenie ich do samokształcenia.

● zasada systemowości

● zasada poglądowości

● zasada samodzielności

● zasada związku teorii z praktyką

● zasada efektywności

● zasada przystępności

● zasada indywidualizacji i uspołecznienia.

● ZASADA SYSTEMOWOŚCI

Skuteczność procesu kształcenia zależy:

● od stopnia uporządkowania materiału

dydaktycznego.

● od jego planowego ujęcia według pewnych

właściwych dlań założeń.

● od racjonalnego podzielenia materiału na

sensowne fragmenty i kolejnego ich

opanowywania w ciągłym nawiązaniu do

całości.

● od tego czy podążając naprzód , uczeń

opanował dobrze materiał poprzedni,

niezbędny do zrozumienia i opanowania

materiału nowego.

● od tego wreszcie, czy nabywaniu wiedzy

systematycznie towarzyszy rozwijanie i

doskonalenie odpowiednich sprawności

● ZASADA POGLĄDOWOŚCI

Określana jako zespół norm, które wywodzą

się z prawidłowości procesu kształcenia,

dotyczących poznawania rzeczywistości

● na podstawie obserwacji, myślenia i praktyki

● na drodze od konkretu do abstrakcji i od

abstrakcji do konkretu.

Takie poznanie jest warunkiem

głębszego rozumienia

rzeczywistości, a tym samym

skuteczniejszego na nią

oddziaływania.

● ZASADA SAMODZIELNOŚCI

Ważnym zadaniem szkoły jest stopniowe wdrażanie uczniów do samodzielnego działania i myślenia, poprzez tworzenie warunków do ujawniania, rozwijania samodzielności w trakcie planowania działalności, podczas wykonywania, kontrolowania i oceny jej efektów.

Nauczyciel kształtuje u uczniów myślenie

samodzielne wtedy, gdy:

● wdraża ich do formułowania problemów,

● uczy ich samodzielnego rozwiązywania,

● przyzwyczaja młodzież do sprawdzania

uzyskanych odpowiedzi.

ZASADA ZWIĄZKU TEORII Z PRAKTYKĄ

Z zasady tej wynikają następujące postulaty:

● działania praktyczne uczniów winny być

poprzedzone przekazaniem im określonej porcji

wiadomości

● reguły, zasady, definicje i prawa leżące u

podstaw uczniowskich działań powinny być

produktem własnej aktywności uczniów

● operacje praktyczne uczniów powinny być

kształcące

● powiązanie działań uczniów z efektywnym

przekształceniem rzeczywistości powinno mieć

miejsce wszędzie tam, gdzie istnieją warunki ku

temu.

ZASADA PRZYSTĘPNOŚCI

czyli pokonywania trudności uczniów

w poznawaniu i przekształcaniu rzeczywistości.

Dotyczy potrzeby poszukiwania takich sposobów nawiązania przez nauczyciela kontaktu z każdym uczniem, jak również doboru takich metod pracy i środków, aby w stopniu maksymalnym uruchomić te siły i możliwości ogółu uczniów, jakie odpowiadają danej fazie ich rozwoju umysłowego, społeczno-moralnego

i fizycznego.

ZASADA INDYWIDUALIZACJI I USPOŁECZNIENIA

czyli związku interesów jednostki i zbiorowości.

Zasada ta wymaga uspołecznienia postaw

i zachowań młodzieży, rozwinięcia umiejętności współdziałania w pracy zespołowej, ukształtowania społecznych postaw i motywacji młodych ludzi.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument