Zestaw 2 Makroekonomia, Ćwiczenia'z Mikroekonomia
biurocp
biurocp

Zestaw 2 Makroekonomia, Ćwiczenia'z Mikroekonomia

DOCX (24 KB)
1 str.
416Liczba odwiedzin
Opis
Zadania z makroekonomii
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

ZESTAW PYTAŃ Z MAKROEKONOMII

Model popytowy – prosty (bez państwa i handlu zagranicznego).

1. Niech funkcja konsumpcji ma postać: C = A + cY, gdzie A 0, zaś 0 c 1. Pokazać na rysunku obszar dodatnich i ujemnych oszczędności. Zakładając, że a = 0 i C = cY, jaki będzie wykres konsumpcji ? Czy pojawi się strefa, gdzie S 0 ? Jeśli nie, to dlaczego?

2. Jaka jest różnica między przeciętną a krańcową skłonnością do konsumpcji? Załóżmy, że funkcja konsumpcji C = cY, gdzie 0 c 1. Wyznaczyć wartość przeciętnej (cśr) i krańcowej (c) skłonności do konsumpcji. Jakie byłoby c i cśr, gdyby funkcja konsumpcji miała postać C = A + cY, gdzie A 0 i 0 c 1?

Brak komentarzy
Pobierz dokument