Zgromadzenia - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne. University of Bialystok
Filip_B
Filip_B

Zgromadzenia - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne. University of Bialystok

PDF (88 KB)
1 str.
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego opisujące zgromadzenia.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

a) Zgromadzenia. Każdy może korzystać z pokojowego zgromadzania się, co najmniej 15 osób w celu

wspólnych obrad lub wyrażania stanowiska. Każde zgromadzenie powinno mieć

przewodniczącego. Wszystkie zgromadzenia publiczne mogą być organizowane beż

żadnego zezwolenia władz. Wyjątek, gdy właściwa władza wyda zakaz urządzenia

zgromadzenia. Konkretny powód – dlaczego zakazuje się, przyczyny, faktyczne

zagrożenia. Zakaz wydaje wójt, burmistrz, prezydent, etc. Istnieje możliwość odwołania

się od takiej decyzji.

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń: a) organizowanych przez organy pań lub samorządu terytorialnego, b) odbywanych w ramach działalności kościołów, c) związanych z wyborami władz pań i samorządowych. Organizatorami zgromadzeń mogą być osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, inne organizacje, a także grupy osób.

Zgromadzeniem publicznym jest zgromadzenie organizowane na otwartej

przestrzeni dostępnej dla nie określonych imiennie osób. Funkcje

nadzorcze dotyczące zgromadzeń należą do gminy. Zorganizowanie

zgromadzenia publicznego wymaga uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze wzg na miejsce zgromadzenia. Zawiadomienie to

organ powinien otrzymać nie później niż trzy dni, a najwcześniej 30 dni

przed datą. Organ gminy ma obowiązek zakazać odbycia zgromadzenia

jeżeli: 1) jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie lub naruszają

przepisy ustaw karnych, 2) odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Od decyzji

zakazującej przysługuje odwołanie do wojewody. Zgromadzenie publiczne

powinno mieć swojego przewodniczącego, który nie tylko odpowiada za

sprawny przebieg zgromadzenia. Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy może mieć miejsce wówczas, gdy jego

przebieg zagraża życiu lub zdrowiu albo mieniu, albo gdy narusza przepisy

ustawy bądź przepisy ustaw karnych.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument