Znajomość nośników reklamy - Notatki - Reklama, Notatki'z Reklama i promocja. Uniwersytet Warszawski
Quidam00
Quidam00

Znajomość nośników reklamy - Notatki - Reklama, Notatki'z Reklama i promocja. Uniwersytet Warszawski

RTF (38 KB)
2 str.
792Liczba odwiedzin
Opis
Reklama: notatki z zakresu reklamy opisujące znajomość nośników reklamy; ulotka, plakat, reklamy, sponsoring itd.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Wykorzystując znajomość nośników reklamy przedstaw rolę

Bez względu na treść i formę przekazu, reklama jest zjawiskiem wielowymiarowym, mającym związki z ekonomią, psychologią, socjologią, a także estetyką czy moralnością. Jako zjawisko społeczne ma swoich zwolenników i przeciwników. Reklama jest podstawową formą komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Stanowi ona masową, odpłatną i bezosobową formę prezentowania oferty sprzedaży przez określonego nabywcę. Funkcje, jakie pełni reklama, oceniane są różnie. Wśród polskich konsumentów występuje stosunkowo wyraźna akceptacja dla twierdzeń o tym, że reklamy są źródłem użytecznych informacji i że korzystnie wpływają na gospodarkę. Słabo akceptowane są poglądy na temat tego, że reklamy dostarczają odbiorcom wzorów konsumpcji i przyjemności płynącej z ich oglądania. Jednocześnie stosunkowo wyraźnie akceptowane są poglądy, że reklama kształtuje materialistyczne podejście do życia oraz, że służy dezinformacji. Polscy konsumenci rzadziej cenią informacyjną funkcję reklamy, a także rzadziej wyrażają przekonanie o korzystnym wpływie reklamy na gospodarkę i interes klientów. Częściej natomiast postrzegają zagrożenie negatywnymi wartościami, których nośnikiem jest reklama. Ogólna postawa wobec reklamy jest tym bardziej pozytywna, im wyraźniej dostrzega się korzystny wpływ reklamy na gospodarkę, im bardziej docenia się jej funkcję informacyjną, im większa przyjemność czerpie się z jej oglądania oraz im rzadziej dostrzega się zagrożenie propagowaniem przez nią negatywnych społecznych wartości. Dobra reklama powinna spełniać cztery funkcje: Informującą, spełniona poprzez informacje konsumentów o danym produkcie wprowadzonym na rynek, Nakłaniająca, polega na przekonaniu konsumentów, że dany produkt najlepiej zaspokoi ich potrzeby, Utrwalająca, polega na wyrobieniu pożądanej liczby konsumentów i utrwala ich w przekonaniu, że nasz produkt jest lepszy niż konkurencji, Edukacyjna, adresaci reklamy mogą dowiedzieć się o istniejących produktach na rynku i sposobach zaspokojenia ich potrzeb.Zadaniem reklamy jest wywrzeć wpływ na konsumenta oraz zachęcić go do zakupu. Aby zareklamować produkt można zastosować następujące formy reklamy: 1). Ulotka jest najtańszą i najbardziej rozpowszechnioną formą drukowanej reklamy. Aby odnieść zamierzony skutek, ulotka powinna zawierać tylko najbardziej istotne informacje, takie jak: logo firmy, slogan, atrakcyjny produkt lub promocje i informacje adresowe. 2). Plakat jest stosunkowo tanim, wygodnym i efektywnym środkiem przekazu wizualnego. Dobry plakat powinien być czytelny, komunikatywny i estetyczny. 3). Konkursy czyli przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym mające określony program. Ten rodzaj reklamy

zwykle wyróżnia uczestników nagrodami przez co reklamuje swoje produkty. 4). Sponsoring to finansowanie czegoś, często w zamian za reklamowanie własnej działalności. 5). Reklama w prasie podstawa dobrej reklamy jest fakt, że zwraca ona uwagę odbiorców. Można wpłynąć na jej atrakcyjność dla publiczności m.in. przez zamieszczenie ciekawego nagłówka, intrygującego stwierdzenia, niebanalnego zdjęcia, grafiki. Istnieją dwie zasady reklamy w prasie, które wpływają na odbiór reklamy prasowej przez czytelników. Pierwsza z nich nazywa się zasada prawej strony . Zgodnie z nią reklama zamieszczana na prawym arkuszu gazety jest częściej zauważana przez odbiorców niż ta zamieszczona na stronie lewej. Druga zasada jest prawo litery Z , zgodnie z którym oglądający stronę gazety wodzi po niej wzrokiem wykonując ruch zbliżony do litery Z. Sam tekst reklamy powinien mieć charakter narracyjny. 6). Reklama telewizyjna. Ma niezwykłą siłę ekspresji, zdolną do tworzenia określonego image firmy lub produktu. Nadawana w porach największej oglądalności, może stanowić bardzo skuteczny środek reklamy. Ogólnie można stwierdzić, że większość Polaków jest zdanie, iż we współczesnym społeczeństwie reklama jest czymś niezbędnym. Nie zmienia to jednak faktu, że równie często wyrażają opinie, iż reklamy telewizyjne to denerwujące przerwy w programie, a blisko połowa badanych twierdzi, że reklama nie ma dla nich znaczenia. Duża część polskich konsumentów uważa, że większość reklam nie docenia inteligencji przeciętnych klientów. Polacy niechętnie przyznają się do tego, że reklama wpływa na ich zachowania konsumenckie.

Brak komentarzy
Pobierz dokument