Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - конспект -  Менеджмент, undefined из Менеджмент
pauk_86
pauk_8628 May 2013

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - конспект - Менеджмент, undefined из Менеджмент

DOC (456 KB)
62 страница
388количество посещений
Описание
Конспект лекций по дисциплине Менеджмент. На тему Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств. Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла ...
20очки
пункты необходимо загрузить
этот документ
скачать документ
предварительный показ3 страница / 62
это только предварительный показ
3 shown on 62 pages
скачать документ
это только предварительный показ
3 shown on 62 pages
скачать документ
это только предварительный показ
3 shown on 62 pages
скачать документ
это только предварительный показ
3 shown on 62 pages
скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА МЕНЕДЖМЕНТУ

студента факультету Економіки та Управління спеціальності менеджмент у виробничій сфері

Васильківського Владислава Сергійовича /прізвище, ініціали, підпис/

Тема: Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

Науковий керівник Щербина О. В. Робота допущена до захисту Завідувач кафедри канд.екон.наук, доцент Соболь С.М.

КИЇВ-1999

Вступ Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх

державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання. Підприємства знаходились в прямому підпорядкуванні відповідних міністерств і відомств. В порядку наказу підприємства одержували контрольні цифри для укладання своїх планів по випуску продукції, собівартості продукції, використання фінансів. Керівництво підприємства чітко знало, які види продукції та в якому обсязі будуть випускатися найближчим часом. Аналогічно здійснювалося і матеріально-технічне забезпечення та збут продукції. Заздалегідь були відомі постачальники сировини і матеріалів, споживачі готової продукції.

Актуальність даного дослідження визначається тим, що в умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є одним їз засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства.

В нинішній час, в умовах ринкової економіки, підприємства отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти. Однією з основних задач є формування товарного асортименту продукції. Підприємство повинно мати перелік певних номенклатурних позицій продукції, що користуються потенційним попитом на ринку і забезпечать виживання підприємства в довгостроковому періоді.

Мету даного дослідження полягає в розгляді методологічних основ та практичних аспектів побудови товарного асортименту підприємства..

Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання: • розгляд понять номенклатури та асортименту; • характеристика видів асортименту; • розгляд поняття перспективного товарного асортименту як складової частини економічної стратегії підприємства;

• визначення методів формування товарного асортименту та засобів його розширення, на основі даних, отриманих на підприємстві-об’єкті дослідження;

• здійснення оцінки базового товарного асортименту підприємства та внесення пропозицій щодо формування перспективного товарного асортименту.

В якості об’єкту дослідження виступає київське Відкрите Акціонерне Товариство “Електроприлад”. В результаті політичних і економічних змін в державі підприємство отримало господарську

самостійність і розпочало формування свого портфеля замовлень на випуск продукції на власний розсуд.

Теоретико-методологічною основою даного дослідження є положення сучасної економічної теорії, що відноситься до формування перспективного товарного асортименту підприємства. В ході дослідження вивчено та узагальнено вітчизняні та закордонні літературні джерела з питань, що стосуються методів формування перспективного товарного асортименту та засобів його розширення, а також данні статистичної звітності підприємства-об’єкта дослідження.

Структура роботи складаєтьс