Методи управління трудовим колективом  - конспект -  Менеджмент, undefined из Менеджмент
pauk_86
pauk_8628 May 2013

Методи управління трудовим колективом - конспект - Менеджмент, undefined из Менеджмент

DOC (137 KB)
27 страница
325количество посещений
Описание
Конспект лекций по дисциплине Менеджмент. На тему Методи управління трудовим колективом. Управління — складний і динамічний процес, керова¬ний і здійснюваний людьми для досягнення поставленої мети. Після того як встанов...
20очки
пункты необходимо загрузить
этот документ
скачать документ
предварительный показ3 страница / 27
это только предварительный показ
3 shown on 27 pages
скачать документ
это только предварительный показ
3 shown on 27 pages
скачать документ
это только предварительный показ
3 shown on 27 pages
скачать документ
это только предварительный показ
3 shown on 27 pages
скачать документ

Методи управління трудовим колективом

0 0 1 FУправління — складний і динамічний процес, керова ний і здійснюваний

людьми для досягнення поставленої мети. Після того як встановлено цілі 0 0 1 Fуправління, необ хідно знайти найбільш ефективні шляхи та методи

0 0 1 Fдосяг нення їх. Інакше кажучи, якщо при визначенні цілей потрібно відповісти

0 0 1 Fна запитання «чого потрібно досяг ти?», то слідом за цим виникає запитання:

«як найбільш раціонально досягти мети?». Отже, виникає потреба у 0 0 1 Fзастосуванні арсеналу засобів, що забезпечують досяг нення цілей управління,

тобто методів управління.

Методом називається захід або сукупність заходів у будь-якій людській

діяльності, спосіб досягнення мети, шлях вирішення певного завдання. 0 0 1 FЗасоби цілеспрямованого впливу на трудовий колек тив або на окремих

його членів називають методами управління. Методи являють собою важливий 0 0 1 Fелемент процесу управління (Наявність прогресивних методів уп равління та

0 0 1 Fвміле використання їх є передумовою ефек тивності управління і

господарських процесів).

Методи управління покликані забезпечити високу ефективність 0 0 1 Fдіяльності колективів, їх злагоджену ро боту,