Розрахунок раціонів кормів контрольная по ботанике и сельскому хозяйству на украинском языке , Egzaminy из Ботаника
refbank5541
refbank5541

Розрахунок раціонів кормів контрольная по ботанике и сельскому хозяйству на украинском языке , Egzaminy из Ботаника

31 стр-ы.
154Количество просмотров
Описание
Розрахунок раціонів кормів контрольная по ботанике и сельскому хозяйству на украинском языке
20 баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 стр-ы. / 31
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 31 стр.
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 31 стр.
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 31 стр.
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 31 стр.

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ1. Теоретична тема: Теоретичні основи годівлі і склад раціонів при інтенсивному вирощуванні ремонтних телиць

1.1.Норми годівлі і раціони для відгодівлі ремонтного молодняку.

1.2. Годівля телиць в молочний період (до 6-го віку).

1.3. Годівля телиць старшого віку.

ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 2.Технологічна тема: Визначення потреби в кормах, рентабельність виробництва свинини при м’ясній відгодівля свиней від 40-120кг в зимовий період. Середньодобовий приріст 500г поголів’я на 1500.

2.1. Визначення потреби в кормах.

2.2. Визначення рентабельності виробництва свинини при м’ясній відгодівля свиней від 40-120кг в зимовий період

ВИСНОВКИ

Список використаних джерел ЗМІСТ

РОЗДІЛ1. Теоретична тема: Теоретичні основи годівлі і склад раціонів при інтенсивному вирощуванні ремонтних телиць

1.1.Норми годівлі і раціони для відгодівлі ремонтного молодняку.

1.2. Годівля телиць в молочний період (до 6-го віку).

1.3. Годівля телиць старшого віку.

ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 2.Технологічна тема: Визначення потреби в кормах, рентабельність виробництва свинини при м’ясній відгодівля свиней від 40-120кг в зимовий період. Середньодобовий приріст 500г поголів’я на 1500.

2.1. Визначення потреби в кормах.

2.2. Визначення рентабельності виробництва свинини при м’ясній відгодівля свиней від 40-120кг в зимовий період

ВИСНОВКИ

Список використаних джерел

ВСТУП

Вчення про годівлю сільськогосподарських тварин – це найважливіша складова частина, зоотехнічної науки, що розробляє теоретичні основи, методи і технологічні прийоми раціонального харчування тварин забезпечуючи їх нормальний ріст й розвиток, досягнення генетичних обумовлених рівня продуктивності і якості тваринницької продукції, добре здоров`я і високу відтворювальну здатність при економічному використанні кормів.

Годівля сільськогосподарських тварин – наука і практика безпосередньо пов’язані з матеріальним виробництвом.

В умовах виробництва годівля сільськогосподарських тварин можна охарактеризувати як найважливіший комплекс виробничих процесів в тваринництві та рослинництві. Забезпечуючи запрограмоване виробництво кормів і високоефективну переробку їх в тваринницьку продукцію.

Головний зміст вчення про годівлю – це система оцінки поживності кормів і факторів, їх визначаючих, вивчення потреби тварин в енергії поживних і мінеральних речовинах, розробка на цій основі норм і техніки годівлі.

Наукова розробка проблем нормованої годівлі і її практичне здійснення неможливе без визначення поживності кормів і раціонів.

Впровадження нових прогресивних методів виробництва зберігання і використання кормів – один із самих головних резервів збільшення виробництва продукції тваринництва і підвищення її якості.

Поряд з традиційними способами заготівлі кормо засобів великого поширення отримують нові методи основані на штучному обезвожуванні зелених рослин, грануляції та брикетуванні окремих кормів, як складова частина вчення пор годівлю а також розробка правильної організації і техніки годівлі тварин набувають все наростаючого значення.

РОЗДІЛ1. Теоретична тема:

Теоретичні основи годівлі і склад раціонів при інтенсивному вирощуванні ремонтних телиць

1.. Норми годівлі і раціони для відгодівлі ремонтного молодняку.

Раціональна система вирощування молодняку, з урахуванням біологічних особливостей тварин, повинна впливати на нормальний ріст, розвиток формування високої продуктивності і дужої конституції, продовженню строків їх господарського використання.

Важливо, щоб у ремонтних телиць раннього віку була розвинута здатність до вживання і доброго використання рослинних кормів (грубих, соковитих, зелених).

В теперішній час все більшого поширення набувають спеціалізовані ферми по вирощуванню ремонтних телиць для великих молочних комплексів. Схеми вирощування молодняку на великих фермах основані на широкому використанні залишків молока і ранньому привчанні телят до рослинних кормів і підвищити ефективність вирощування ремонтних телиць.

В цих умовах важливо здійснити повноцінну, збалансовану годівлю, що базується на задоволені потреб зростаючих тварин в енергії і біологічно активних речовинах.

При визначені потреби молодняку в енергії і речовинах харчування беруть до уваги особливості обміну речовин в організмі, визначити інтенсивність росту в різні вікові періоди.

В перші дні після народження теля обов’язково повинно отримати молозиво, в якому міститься підвищена (в порівнянні з молоком) кількість білка, жиру, вітамінів, мінеральних речовин. В молозиві містяться також зв`язані з глобуліном антитіла, забезпечуючи новонародженому теляті імунітет проти хвороботворних бактерій, та мікробів.

В молочний період відбувається значна функціональна перебудова органів травлення, виробляється здатність засвоювати поживні речовини рослинних кормів посилюється білковий, мінеральний і водний обмін в організмі. Вказаний період характеризується одночасним інтенсивним ростом організму, органів, і тканин, властивість тварин давати високі прирости. Інтенсивність приросту та росту залежіть в цей період залежіть від прийнятої в господарстві схеми годівлі і мети вирощування молодняку.

Молоді тварини, що ростуть здатні давати прирости при більш економічних витратах енергії і високому використанні протеїну кормів. Цю біологічну особливість молодняку необхідно використовувати, забезпечуючи повноцінною годівлею.

Прирости телят в ранньому віці характеризуються відносно високим вмістом білка, і меншим –жиру.

З віком у молодняку збільшується відкладення жиру, а також мінеральних речовин. Однак на склад приросту великий вплив має рівень годівлі. Дуже насичена годівля сприяє підвищеному відкладанню жиру в тілі.

Рівень годівлі телиць повинен забезпечувати збільшення її живої маси, в порівнянні з масою при народженні, до 12 місяців в 7,5-8 раз і до18 місяців в 11-12 раз

Рекомендаційні плани росту телиць розрізняють по рівню середньодобових приростів в залежності від планової живої маси вирощуваних корів.

Таблиця №1.Плани росту телиць молочний період кг живої маси.

План ова жива маса

При народ женні

В віці місяців

3 6 9 12 15 18 21 24

400-45 0

25-28 78 130 172 215 250 285 317 350

500-55 0

30-33 92 155 206 260 303 345 388 430

600-65 0

35-38 106 175 237 300 353 405 450 495

1.2. Годівля телиць в молочний період (до 6-го віку).

Годівля телиць призначених для ремонту стада. Інтенсивність росту телиць (по масі тіла ) у всі вікові періоди повинна задовольнити вимоги стандарту для класу еліта рекорд, I клас.

Таблиця №2. Інтенсивність росту ремонтних телиць.

Вік місяців Середньодобовий приріст, г

Маса тіла в кінці періоду

До 6місяців 700-750 155-160 6-12 600-650 255-265 12-18 550-600 350-360

Висока інтенсивність росту телиць повинна

забезпечуватись головним чином за рахунок грубих кормів, сінажу, силосу.

При цьому використовують крупних корів з дужим кістяком, доброю м’язовою системою, розвиненою травною системою, здатні давати високі надої, починаючи з першої лактації.

Потреба телиць в поживних речовинах в молочний період достатньо вивчена і на цій основі розроблені норми їх годівлі.

Для крупних по масі представників порід ці норми збільшуються на 10%,для дрібних збільшують на 10%.

Практичні використання цих норм можливе лише при додержуванні рекомендованих схем годівлі (Богданов Г.А.) 1990 року видання.

Для телят молочного періоду випускають спеціальні комбікорми (стартери).

В літній пасовищний період телят з 2-ї декади після народження привчають до поїдання зелених кормів, доводячи добову норму до 2-х місячного віку до 3-4кг, в 4міс.до 10-12,в 6 міс до 18-20 кг. Якщо на пасовищі недостатньо трави, або вона погано поїдається, то необхідно телят забезпечити зеленою підкормкою. Добова норма їх згодовування залежіть від кількості зеленої підкормки і її якості на пасовищі.

При поганому пасовищі і відсутності зеленої маси чи підкормки телятам згодовують доброї якості сіно або силос, збільшують норму концентратів (Калашников А.П.) 1986 рік видання.

Для телят молочного періоду випускаються спеціальні комбікорми (стартери).

В літній пасовищний період телят з 2-ї декади після народження привчають до поїдання зелених кормів, доводячи добову норму до 2-х місячного віку до 3-4кг, в 4 місяці до 10-12 кг, в 6 місяців до 18-20кг. Якщо на пасовищі недостатньо трави, або вона погано поїдається, то необхідно телят забезпечити зеленою підкормкою. Добова норма її згодовування залужить від кількості зеленої підкормки і її якості на пасовищі.

При поганому пасовищі і відсутності достатньої кількості зеленої маси чи підкормки телятам згодовують доброї якості сіно або силос, збільшують норму концентратів (Калашников А.П.) 1986 рік видання.

3.. Годівля телиць старшого віку.

Тип годівлі телиць в віці 5-24 місяців повинен максимально наближатися до того, яким він буде для корів, що лактують.

Набір кормів в раціоні телиць на протязі року може змінюватися в залежності від того, якими кормами володіє господарство. Сіно до весни можна замінити сінажем, частину силосу коренеплодами. При цьому приблизна структура раціонів для телиць та нетелів повинна бути наступною (по поживності), на 40-45% силосу, 28-30% сіна чи сінажу, 25-30% концентратів і 10% коренеплодів.

В літній період основним кормом для телиць служить зелена трава. Приблизні раціони, складені в залежності від віку і планового добового приросту телиць і нетелів. Для балансування таких раціонів по протеїну і мінеральних речовинах рекомендується використовувати комбікорм наступного складу.

6-10%дерть вівсяна, 8-12% дерть вівсяна,9-13% дерть пшенична, 9-13% дерть кукурудзяна,10-14% дерть горохова 12-185висівки пшеничні,12-16 %шроти, 6-10% трав`яна мука,2,5-3,5% обезфторений фосфат,0,5-1,5%

сіль кам`яна кухарська. В 1кг суміші (мішанки) містяться 0,97-1к.од., 150-160 гр. перетравного протеїну, 15-16 гр. кальцію і 9-11 гр. фосфату. Вказану в раціонах кількість кормів згодовують в 2 даванки. Якщо телиць пасуть на достатньо поживних пасовищах, то в літній період вранці роздають комбікорм, а ввечері додатково до пасовища необхідну кількість зеленої маси. При побірному утриманні вранці телицям згодовують добову норму комбікорму і біля половини дозволеної кількості зеленої маси, остачу зеленого корму дають ввечері. В зимовий період роздають комбікорм, сінаж, або буряки, а ввечері – сіно і силос.

Гарні результати отримують при використанні змолотого сіна, змішаного з іншими кормами (сінаж, силос, комбікорм) в однорідну суміш (монораціон). Таку суміш можна роздавати вранці і ввечері. Ремонтні телиці в умовах повноцінної годівлі досягають живої маси 320-340 кг.

Запліднення ремонтних телиць в цьому віці дає можливість отримати перший приплід в 24 місяці. Інтенсивне вирощування ремонтних телиць сприяє збільшенню виробництва молока і підвищенню його рентабельності.

ВИСНОВКИ

Отже, раціональна система вирощування молодняку з урахування біологічних особливостей тварин, повинне сприяти нормальному росту, розвитку, формуванні високої продуктивності і дужої конституції, продовження строків їх господарського використання.

Склад раціонів при інтенсивному використанні ремонтних телиць повинен відповідати нормам годівлі.

Важливо, щоб у ремонтних телиць з раннього віку була розвинута здатність до вживання і доброго використання рослинних кормів (грубих, соковитих, зелених).

Важливо здійснювати повноцінну збалансовану годівлю, що базується на задоволенні потреб тварин, що ростуть, в енергії, поживних і біологічноактивних речовинах.

При інтенсивному вирощуванні ремонтних телиць збільшиться виробництво молока і підвищиться його рентабельність.

РОЗДІЛ 2.Технологічна тема:

Визначення потреби в кормах, рентабельність виробництва свинини при м’ясній відгодівля свиней від 40-120кг в зимовий період.

Середньодобовий приріст 500г поголів’я на 1500.

2.1. Визначення потреби в кормах.

Організована на науковій основі інтенсивна відгодівля свиней дозволяє отримати високоякісну свинину. Сучасному споживачу потрібна беконна і м’ясна свинина з високим вмістом білка і помірною кількістю жиру. Основним факторами, що впливають на успіх м’ясної відгодівлі є:

1. висока концентрація обмінної енергії в сухій речовині раціонів;

2. біологічна цінність раціонів, яка визначається його збалансованістю по протеїну, амінокислотам, мінеральним речовинам і вітамінам;

3. високий генетичний потенціал молодняку, що визначається породою, породністю, рівнем селекційної роботи;

4. фізіологічні умови утримання і мікроклімат в приміщеннях;

5. оптимальний вік і кінцева жива маса підсвинків при забої.

Чим вища енергозабезпеченність раціонів, тим при інших однакових умовах вища енергія росту і відгодівлі молодняку свиней при м’ясній відгодівлі молодняку.

Але оптимально високий рівень енергії в раціонах сам по собі ще не забезпечує успіх відгодівлі. Необхідно збалансувати раціон на активному раціоні і повноцінному протеїні за рахунок незамінних амінокислот, по кальцію фосфору і вітамінам в відповідності з нормами годівлі і в залежності від живої маси тварин та середньодобових приростів, що плануються.

Економічно вигідно вести інтенсивну відгодівлю свиней використовувати норми годівлі, розраховані на отримання максимально високих приростів.

Але не всі господарства мають високоякісні повноцінні корма для отримання приростів на рівні 750-800г, тому в залежності від конкретних можливостей використовують один з трьох варіантів норм для вирощування: відгодівлі свиней, розрахованих

на отримання за весь період вирощування середньодобовий приріст живої ваги на рівні 500-550 г, 600-650 г, 750-800 г. Чим вищий середньодобовий приріст, який заплановано, тим більше в сухій речовині

Раціонів повинна бути концентрація енергії і поживних речовин і менш клітковини.

В зоні чорноземів з великою розораністю земель сприятливі умови для використання свиням на м`ясній відгодівлі цукрового буряка. В степовій зоні відгодівлю ведуть на зерні і ячмені, кукурудзі і пшениці. Використання в оптимальних кількостях соковитих зелених і грубих кормів при м`ясній відгодівлі свиней забезпечує отримання свинини з меншим вмістом жиру в туші.

Завдання:

Визначити потребу в кормах і рентабельність виробництва свинини при м’ясній відгодівлі свиней від 40-120 кг в зимовий період середньодобовий приріст 500 г, поголів’я свине 1500.

Таблиця №3. Календарний план відгодівельних свиноферм

Показники Жовтень

31

Листопад

30

Грудень

31

Січень

31

Лютий

28

Березень

31

Поголів`я 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Середньодобовий приріст 450 500 550 500 500 500

Приріст за місяць 14,0 15,0 17,0 16,0 14,0 16,0

Жива маса свиней кг поч. 4,0 54 69 86 102 116

На кінець місяця 54 69 86 102 116 132

Раціони 1 2 3 4 5 6

Кормодні 46500 45000 46500 46500 42000 46500

На зимовий період відгодівлі свиней потрібно скласти 6 раціонів. Їх складають з урахуванням середньодобових приростів і наявних в господарстві на цей період кормів.

На основі відгодівлі свиней складають раціони

Таблиця №4. Раціон відгодівлі свиней на жовтень місяць (I)

Корма кг Суха

речов.

К.

од.

МДж Пере

трав

ний

проте

їн

лізи

н

Меті

онін,

цисте

їн

клітко

вина

Са Р Кар

от

ин

1,72 2 22,2 18,9 12 7,2 114 14 12 10

Сіно люцерни 0,3 249 0,13 1,9 30,3 2,2 1,65 75,9 5,1 0,66 14,7

Кормові

буряки

3 360 0,36 52 27 1,2 0,6 27 1,2 1,55 0,3

Пшенична

дерть

0,5 425 0,64 68 53 1,5 1,85 27 0,4 1,8 0,5

2,1

Кукурудзяна

дерть

0,3 257 0,4 4,1 21,9 0,6 0,99 8,5 0,2 1,56

Горохова

дерть

0,3 255 0,35 3,9 57,6 4,3 1,65 11,4 0,6 1,29 0,1

Молоко 0,8 72 0,1 1,2 2,8 2,3 0,96 - 1,1 0,8 -

Сіль 0,01

Дикальцій

фосфат

5,3 4,4

Всього 1 1,62 1,98 23,1 218 12,7 7,7 139 13,9 12 17,7

Таблиця №5. Раціон відгодівлі свиней на листопад місяць (ІІ)

Корма кг Сух а речо в.

К. од.

МДж Пере трав ний проте їн

Лізи н

Меті онін, цисте їн

клітко вина

Са Р Кар от ин

1,9 2 24,5 20,9 13,3 8,0 125 16 13 11

Сіно люцерни 0,3 249 0,13 1,9 30,3 2,2 1,65 75,9 5,1 0,66 14,7

Кормові

буряки

2,9 348 0,35 5,1 26,1 1,2 0,58 26,1 1,2 14,5 0,28

Пшенична

дерть

0,7 595 0,9 9,5 74,1 2,1 2,59 11,9 0,6 2,52 0,7

Кукурудзяна

дерть

0,5 428 0,67 6,8 36,45 1,1 2,31 19, 0,3 2,6 3,5

Горохова

дерть

0,7 425 0,59 6,5 96 7,1 2,75 27 1 2,2 0,1

Молоко 0,011 63 0,1 1,1 24,5 2,0 0,84 - 0,98 0,7 -

Сіль 0,021

Дикальцій

фосфат

6,8 3

Всього 21 2,7 30,9 288 15,7 10,7 160 16,0 13 19,3

Таблиця №6. Раціон відгодівлі свиней на грудень місяць (III)

Корма кг Сух а речо в.

К. од.

МДж Пере трав ний проте їн

Лізи н

Меті онін, цисте їн

клітко вина

Са Р Кар от ин

2,38 2,9 32,7 24,5 15,5 9,3 181 19 16 12,4

Сіно люцерни 0,5 415 0,22 3,1 50,5 3,7 2,75 126,5 85 1,1 24,5

Кормові

буряки

4,4 528 0,5 7,7 39,6 1,8 0,88 39,6 1,76 2,2 0,44

Пшенична

дерть

0,6 510 0,77 8,1 63,6 1,8 2,22 10,2 0,48 2,2 0,6

Кукурудзяна

дерть

0,5 428 0,67 6,8 36,5 1,1 1,65 19 0,25 2,6 3,5

Горохова

дерть

0,5 425 0,59 6,5 96 7,1 2,75 27 1 2,2 0,1

Молоко 11 99 0,14 1,7 38,5 3,2 1,32 - 1,5 1,1 -

Сіль 0,014

Дикальцій

фосфат

0,023 6,5 4,6

Всього 2,40 2,9 33,9 325 18,7 11,6 222 19 16 291

Таблиця №7. Раціон відгодівлі свиней на січень місяць (IV)

Корма кг Сух а речо в.

К. од.

МДж Пере трав ний проте їн

Лізи н

Меті онін, цисте їн

клітко вина

Са Р Кар от ин

2,62 3,2 35,6 270 157 9,4 199 21 18 14,0

Сіно люцерни 0,5 415 0,22 3,1 50,5 3,7 2,75 126,5 8,5 1,1 24,5

Кормові

буряки

5,3 636 0,64 9,2 47,7 2,1 1,06 47.7 2,12 2,65 0,53

Пшенична

дерть

0,8 680 1,02 10,9 84,8 2,4 2,96 13,6 0,64 2,88 0,8

Кукурудзяна

дерть

0,5 428 0,67 6,8 36,5 1,1 1,65 19 0,25 2,6 3,5

Горохова

дерть

0,5 425 0,59 6,5 96 7,1 2,75 27 1 2,15 0,1

Трикальційфо

сфат

0,046 - - - - - - - 14,7 6,6 -

Сіль 0,015

Всього 2,58 3,14 36,5 316 16,4 11,2 234 27,2 29 29,4

Таблиця №8. Раціон відгодівлі свиней на лютий місяць (V)

Корма кг Сух а речо в.

К. од.

МДж Пере трав ний проте їн

Лізи н

Меті онін, цисте їн

клітко вина

Са Р Кар от ин

2,79 3,4 37,9 287 16,7 10 212 23 19 24

Сіно люцерни 0,5 415 0,22 3,1 50,5 3,7 2,75 126,5 8,5 1,1 24,5

Кормові

буряки

5,7 684 0,68 9,9 51,3 2,3 1,14 51,3 2,28 2,35 0,57

Пшенична

дерть

0,9 765 1,15 12,2 95,4 2,7 3,33 15,3 0,72 3,24 0,9

Кукурудзяна

дерть

0,8 685 1,1 10,9 58,4 1,7 2,64 30,4 0,4 4,16 5,6

Горохова

дерть

0,2 170 0,24 2,6 38,4 2,8 1,1 10,8 0,4 0,86 0,04

Трикальційфо

сфат

0,047 - - - - - - - 15 6,8 -

Сіль 0,016

Всього 2,72 3,4 38,7 294 13,2 11 234 27 19 31,6

Таблиця №9. Раціон відгодівлі свиней на березень місяць (VI)

Корма кг Сух а речо в.

К. од.

МДж Пере трав ний проте їн

Лізи н

Меті онін, цисте їн

клітко вина

Са Р Кар от ин

3,03 3,7 41,2 312 17,2 10,9 230 25 20 16

Сіно люцерни 0,6 498 0,3 3,75 66 4,4 3,3 152 10,2 1,32 29,4

Кормові

буряки

6,2 744 0,74 10,8 55,8 2,48 1,24 55,8 2,48 3,1 0,62

Пшенична

дерть

0,8 765 1,02 10,9 84,8 2,4 2,96 13,6 0,64 2,88 0,8

Кукурудзяна

дерть

0,9 770 1,2 12.3 66,7 1,9 2,97 34,2 0,45 4,68 0,18

Горохова

дерть

0,3 255 0,4 3,9 57,6 4,3 1,65 16,2 0,6 1,29 0,06

Трикальційфо

сфат

0,046 - - - - - - - 14,7 6,7 -

Сіль 0,017

Всього 3,03 3,7 41,7 325 15,5 12 272 29 20 31

Для м’ясної відгодівлі свиней від 40 до 132 кг потрібно 6 різних раціонів, склад яких залежить від віку тварин, породи, маси, а відповідно і потреби в кормах, Код перетравному протеїні Са, Р та ін. А також наявних в господарстві кормів на даний період року.

За зимовий період відгодівля свиней корма не міняються (див. Таблиці). Змінюється тільки їх кількість співвідношення та норми годівлі в залежності від живої маси свиней

В раціонах на 10,11,12 місяці до цих кормів додають збиране молоко відповідно –0,8, 0,7, 1,1кг.

Для забезпечення потреби в кальції та фосфорі згодовують мінеральні добавки дикальцій фосфат та трикальцій фосфат.

Таблиця №10. Загальна потреба в кормах, в натурі, в центнерах. Їх поживність і структура.

Корма Місяць року К.од Стр. кормі в

Всь ого

Жовт ень 31

Листо пад 30

Груде нь 31

Січен ь 31

Люти й 28

Берез ень 31

Кормодні 46500 45000 46500 46500 42000 46500

Сіно люцерни 139,5 135 232,5 232,5 210 279 1228,5 540,5 6,6,3

Кормовий

буряк

1395 1305 2046 2464,5 2394 2883 12487,5 1498,5 18,6

Пшенична

дерть

232,5 315 279 372 378 372 1948,5 2494 31,1

Кукурудзяна

дерть

139,5 225 232,5 232,5 336 418,5 1584 206,7 36,2

Горохова дерть 139,5 225 232,5 - 84 139,5 1053 1242,5 15,5

Збиране

молоко

372 315 511,5 - - - 1198,5 155,8 1,9

Сіль 4,65 4,95 6,51 7,0 6,72 7,91 37,7 - -

Дикальцій

фосфат

10,23 - 10,7 - - - 20,9 - -

Трикальцій

фосфат

- 9,45 - 21,39 19,74 21,39 72 - F 0 A F -

Поживність - - - - - - F 0 A E 8038 100

Код 920,7 1215 1162,5 11460,1 1428 1720,5 F 0 A E 7907 -

Перетравний

протеїн, кг

10137 12960 15113 14694 12348 15112 F 0 A E 68694 -

На 1 к.од. припадає 87г перетравного протеїну По структурі кормів можна сказати що при м`ясній

відгодівлі свиней най більш використовується дерть кукурудзяна –36,2%,дерть пшенична –31,1%, та кормові буряки -18,6%

Таблиця №11. Площа для вирощування кормів

Корма Згодовано кормів

Урожайність, ц/га

Площа, га

Сіно люцерни 1228,5 45 27,3 Кормові буряки 12487,5 460 27,2 Пшенична дерть 1948,5 45 43,3 Кукурудзяна дерть

1584 42 37,7

Здесь пока нет комментариев
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 31 стр.