Розробка та виконання програм на мові Pascal лекция по программированию и компьютерам на украинском языке , Конспекты лекций из Программирование
refbank3133
refbank3133

Розробка та виконання програм на мові Pascal лекция по программированию и компьютерам на украинском языке , Конспекты лекций из Программирование

5 стр-ы.
118Количество просмотров
Описание
Розробка та виконання програм на мові Pascal лекция по программированию и компьютерам на украинском языке
20 баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 стр-ы. / 5
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 5 стр.
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 5 стр.
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 5 стр.
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 5 стр.

Заняття №3. Розробка та виконання програм на мові Pascal.

Мета: систематизація знань, формування вмінь і навичок, розробки та виконання на ЕОМ найпростіших програм на мові Pascal.

Теоретичні відомості. Програма на мові Pascal складається: розділ оголошень; розділ текстів процедур і функцій; розділ основного блоку.

Розділ оголошень program заголовок програми: { $…} глобальні директиви компілятора: uses підключаємі бібліотеки: label розділ оголошення глобальних міток: const розділ оголошення глобальних констант: type розділ оголошення глобальних типів: var розділ оголошення глобальних змінних: Розділ текстів процедур і функцій procedure (function) label розділ оголошення локальних міток: const розділ оголошення локальних констант: type розділ оголошення локальних типів: var розділ оголошення локальних змінних: begin основний блок процедури або функції: end; Розділ основного блоку програми. begin основний блок програми: end. Програми діляться на прості(лінійні), розгалужені та циклічні. В простих

програмах відсутні будь-які перевірки умов та використовуються лінійні оператори. В розгалужених можуть бути оператори умовного та безумовного переходу.

Умовні: скорочена форма IF умова THEN опер. повна форма IF умова THEN опер.1 ELSE опер. 2 Оператор безумовного переходу – GOTO «мітка». Оператор множинного вибору: CASE вираз OF мітка1: опер. 1;

мітка2: опер. 2; END; Розрізняють три способи організації циклів:

1) цикл з параметром (FOR .. TO .. DO); цикл з післяумовою(REPEAT UNTIL); цикл з передумовою(WHILE .. DO).

Індивідуальне завдання. Варіант №3.

Скласти та виконати на ЕОМ програми розв’язування слідуючих задач: Задача 1.

Обчислити та вивести на очищений екран з К-ї позиції L-го рядка в форматованому вигляді значення вихідних даних та результатів обчислення виразу:

Обчислити значення виразу на ЕОМ для значень: A=-6, b=6.4, c=8.85, k=20, l=10

Задача 2. Обчислити значення даної функції, використовуючи оператори IF_THEN, IF_THEN_ELSE (два варіанти програми):

Виконати для: a=-2.3, b=-8, t1=-4.5, t2=1.2*10-3, t3=4.3

Задача 3. Обчислити та вивести на екран в стовпчик таблицю значень функції:

Для значень Х із проміжку Х=[-3,5] з кроком h=1.2 Скласти програми, використавши всі структури циклів.

Задача 1: program zanattia3; uses crt; const k=20; l=10; a=-6; b=6.4; c=8.85; var f:real; begin clrscr; f:=(exp(a)+2*ln(b+c))/(arctan(b))+a*b; gotoxy(k,l);

textcolor(2); write('Вiдповiдь : '); textcolor(3); write(f:7:5); textcolor(14); write(' при а=-6, в=6.4, с=8.85'); end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И : ______________________________________________________________________________

Вiдпов iдь : -34.54943 при а=-6, в=6.4, с=8.85 ______________________________________________________________________________

Задача 2:

program zanattia3_variant1; uses crt; const a=-2.3; b=-8; t1=-4.5; t2=1.2e-3; t3=4.3; var y,t:real; function obch(t:real):real; begin if t>3 then obch:=exp(t)/ln(t); if t<-3 then obch:=exp(a)+a*b; if ((t<=3) and (t>=-3)) then obch:=sin(t)/cos(t)+sqrt(a*b+b); end;

begin clrscr; t:=t1; y:=obch(t); writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3); t:=t2; y:=obch(t); writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3); t:=t3; y:=obch(t); writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3); end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

______________________________________________________________________________

при t= -4.500 вiдповiдь : 18.500 при t= 0.001 вiдповiдь : 3.226 при t= 4.300 вiдповiдь : 50.527 ______________________________________________________________________________

program zanattia3_variant2;

uses crt; const a=-2.3; b=-8; t1=-4.5; t2=1.2e-3; t3=4.3; var y,t:real;

function obch(t:real):real; begin if t>3 then obch:=exp(t)/ln(t) else if t<-3 then obch:=exp(a)+a*b else obch:=sin(t)/cos(t)+sqrt(a*b+b); end;

begin clrscr; t:=t1; y:=obch(t); writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3); t:=t2; y:=obch(t); writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3); t:=t3; y:=obch(t); writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3); end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

______________________________________________________________________________

при t= -4.500 вiдповiдь : 18.500 при t= 0.001 вiдповiдь : 3.226 при t= 4.300 вiдповiдь : 50.527 ______________________________________________________________________________

Задача 3:

program zanattia3_variant1; uses crt; var y:real; x:real; h:real; begin clrscr; x:=-3; h:=1.2; repeat y:=2*sqr(x-1)+3; writeln(' y=',y:7:5,' при x=',x:7:5); x:=x+h; until x>5; end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

______________________________________________________________________________

y=35.00000 при x=-3.00000 y=18.68000 при x=-1.80000 y=8.12000 при x=-0.60000 y=3.32000 при x=0.60000 y=4.28000 при x=1.80000 y=11.00000 при x=3.00000 y=23.48000 при x=4.20000

______________________________________________________________________________

program zanattia3_variant2; uses crt; var y:real; x:real; h:real; begin clrscr; x:=-3; h:=1.2; while x<5 do begin y:=2*sqr(x-1)+3; writeln(' y=',y:7:5,' при x=',x:7:5); x:=x+h; end; end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

______________________________________________________________________________

y=35.00000 при x=-3.00000 y=18.68000 при x=-1.80000 y=8.12000 при x=-0.60000 y=3.32000 при x=0.60000 y=4.28000 при x=1.80000 y=11.00000 при x=3.00000 y=23.48000 при x=4.20000

Висновок: закріпив основні навички роботи з усіми видами циклів, умов, рівнянь та математичнимх функцій в Torbo Pascal, виконав всі завдання по розробці програм з циклами та розгалудженнями, які надає мова Pascal.

Здесь пока нет комментариев
Это только предварительный просмотр
3 стр. на 5 стр.