Упражнения и задачи of Теория Вероятности и Статистика for students of Математика and high school