2NOVPR-Vezbe-Trgovinski menadzment-Ekonomski fakultet, Vežbe' predlog Trgovinski menadžment
vracmpr
vracmpr

2NOVPR-Vezbe-Trgovinski menadzment-Ekonomski fakultet, Vežbe' predlog Trgovinski menadžment

7 str.
888broj poseta
Opis
Vezbe iz predmeta Trgovinski menadzment. 2NOVPR. Ekomomski fakultet,vezbe,Trgovinski menadzment,trziste,kupci,proizvod,izvestaj,kupovina,prinos,trosak,neto,obracun,vrednost,proizvod,konverzija,indeks,stopa,cumulat,cikl...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 7
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
lansiranje novog proizvoda

---------------------------------------------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- Model uvodjenja novog proizvoda za 12 mesecni period ----------------------------- --------------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- Velicina trzista-kupci 400000 % konverzije svesnosti u pokusaj 17.50% ----------------------------- --------------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- I IZVEŠTAJ O BROJU KUPACA KOJI PRVI PUT PROBAJU PROIZVOD % onih koji su mesec pocetna svest novo svesni cum svesni dostupnost br.pokusaja cum pokusaji probali nov pr

0 0.00% 0 0 10.00% 0 0 0.00% 1 5.00% 20000 20000 15.00% 525 525 0.13% 2 6.25% 5000 25000 20.00% 175 700 0.18% 3 7.50% 5000 30000 25.00% 218.75 918.75 0.23% 4 8.75% 5000 35000 30.00% 262.5 1181.25 0.30% 5 10.00% 5000 40000 35.00% 306.25 1487.5 0.37% 6 11.25% 5000 45000 40.00% 350 1837.5 0.46% 7 12.50% 5000 50000 45.00% 393.75 2231.25 0.56% 8 13.75% 5000 55000 50.00% 437.5 2668.75 0.67% 9 15.00% 5000 60000 55.00% 481.25 3150 0.79%

10 16.25% 5000 65000 60.00% 525 3675 0.92% 11 17.50% 5000 70000 65.00% 568.75 4243.75 1.06% 12 18.75% 5000 75000 70.00% 612.5 4856.25 1.21%

II IZVEŠTAJ O UKUPNOM BROJU KUPACA UKLJUČUJU]I PONOVLJENE KUPOVINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Prose~an ciklus ponovljene kupovine u mesecima 3 % prvih kupaca koji ponavljaju kupovinu 50.00% % drugih kupaca koji ponavljaju kupovinu 75.00% % trecih kupaca koji nastavljaju sa kupovanjem 75.00%

%uk.ponavlj. / mesec novi kupac I ponavlj. II ponavlj. III ponav. Uk.ponavlj. Uk.kupaca br.uk.kupaca % kupaca/trziste

0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0.00% 1 525 0 0 0 0 525 0.00% 0.13% 2 175 0 0 0 0 700 0.00% 0.18% 3 218.75 0 0 0 0 918.75 0.00% 0.23% 4 262.5 262.5 0 0 262.5 1443.75 18.18% 0.36% 5 306.25 87.5 0 0 87.5 1575 5.56% 0.39% 6 350 109.375 0 0 109.375 1946.875 5.62% 0.49% 7 393.75 131.25 196.875 0 328.125 2559.375 12.82% 0.64% 8 437.5 153.125 65.625 0 218.75 2887.5 7.58% 0.72% 9 481.25 175 82.03125 0 257.03125 3407.0313 7.54% 0.85%

10 525 196.875 98.4375 147.65625 442.96875 4117.9688 10.76% 1.03% 11 568.75 218.75 114.84375 49.21875 382.8125 4626.5625 8.27% 1.16% 12 612.5 240.625 131.25 61.5234375 433.3984375 5289.6484 8.19% 1.32%

III IZVEŠTAJ O OSTVARENOJ RAZLICI U CENI PO MESECIMA (contribution) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosek kupljenih kom. u 1. kupovini 1.05 Prosek kupljenih kom. u ponovnoj kupov 1.5 Prosecni troskovi po jedinici 24.18 Prosecna prodaj. cena po jedinici 39.76

mesec prve kupovine prinos/1.kup. ponovne kup prinos/pon. Ukup.prinos Ukup.trosak Razlika u ceni 0 0 0 0 0 0 0 1 525 21917.7 0 0 21917.7 12694.5 9223.2 2 175 7305.9 0 0 7305.9 4231.5 3074.4 3 218.75 9132.375 0 0 9132.375 5289.375 3843 4 262.5 10958.85 262.5 15655.5 26614.35 12694.5 13919.85 5 306.25 12785.325 87.5 5218.5 18003.825 9520.875 8482.95 6 350 14611.8 109.375 6523.125 21134.925 11107.688 10027.2375 7 393.75 16438.275 328.125 19569.375 36007.65 17454.938 18552.7125 8 437.5 18264.75 218.75 13046.25 31311 15868.125 15442.875 9 481.25 20091.225 257.03125 15329.34375 35420.56875 17851.641 17568.92813

10 525 21917.7 442.96875 26418.65625 48336.35625 23405.484 24930.87188 11 568.75 23744.175 382.8125 22830.9375 46575.1125 23008.781 23566.33125 12 612.5 25570.65 433.39844 25847.88281 51418.53281 25289.824 26128.70859

IV FINANSIJSKA ANALIZA OBRAČUN -------------------------------------- NSV mesec cumulat. RuC Propag.tr. cum.prop.tr.Neto RuC cum net RuC Porez -@-48%Neto posle por. Invest.iznos

0 $0.00 1000 1000 ($1,000.00) ($1,000.00) $0.00 ($1,000.00) 75000 1 $9,223.20 1250 2250 $7,973.20 $6,973.20 $3,827.14 $4,146.06 2 $12,297.60 1500 3750 $1,574.40 $8,547.60 $755.71 $818.69 Diskontna stopa 3 $16,140.60 1750 5500 $2,093.00 $10,640.60 $1,004.64 $1,088.36 0.015 4 $30,060.45 2000 7500 $11,919.85 $22,560.45 $5,721.53 $6,198.32 5 $38,543.40 2250 9750 $6,232.95 $28,793.40 $2,991.82 $3,241.13 6 $48,570.64 2500 12250 $7,527.24 $36,320.64 $3,613.07 $3,914.16 7 $67,123.35 2750 15000 $15,802.71 $52,123.35 $7,585.30 $8,217.41 SV priliva bez por. 8 $82,566.23 3000 18000 $12,442.88 $64,566.23 $5,972.58 $6,470.30 $64,022.66 9 $100,135.15 3250 21250 $14,318.93 $78,885.15 $6,873.09 $7,445.84

10 $125,066.03 3500 24750 $21,430.87 $100,316.03 $10,286.82 $11,144.05 Neto sad.vrednost 11 $148,632.36 3750 28500 $19,816.33 $120,132.36 $9,511.84 $10,304.49 ($10,977.34) 12 $174,761.06 4000 32500 $22,128.71 $142,261.06 $10,621.78 $11,506.93

V ANALIZA RAZLIČITIH SCENARIJA - WHAT IF ANALYSIS -----------------------------------------------------------------------------------

NETO SADASNJA VREDNOST NOVOG PROIZVODA NA TRZISTIMA RAZLICITE VELICINE I SA RAZLICITIM STOPAMA KONVERZIJE

% KONVERZIJE OD SVESNOSTI DO POKUSAJA KUPOVINE --------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -10977.339 10.00% 12.50% 15.00% 17.50% 20.00% 22.50% 25.00%

200000 -68292 -62394 -56496 -50692 -45018 -39345 -33671 225000 -65343 -58707 -52118 -45727 -39345 -32962 -26579 250000 -62394 -55021 -47855 -40763 -33671 -26579 -19488 275000 -59445 -51401 -43600 -35799 -27998 -20197 -12396 300000 -56496 -47855 -39345 -30835 -22324 -13814 -5304 325000 -53562 -44309 -35090 -25870 -16651 -7431 1788 350000 -50692 -40763 -30835 -20906 -10977 -1049 8880 375000 -47855 -37217 -26579 -15942 -5304 5334 15972 400000 -45018 -33671 -22324 -10977 370 11717 23064 425000 -42182 -30125 -18069 -6013 6043 18099 30155

450000 -39345 -26579 -13814 -1049 11717 24482 37247 475000 -36508 -23034 -9559 3916 17390 30865 44339 500000 -33671 -19488 -5304 8880 23064 37247 51431

INDEKS POJMOVA -------------------------------------------------------------------

I IZVEŠTAJ:

A4 - VELIČINA TRŽIŠTA IZRAŽENA BROJEM KUPACA A5 - STOPA KONVERZIJE ONIH KOJI SU SVESNI PROIZVODA U ONE KOJI ]E KUPITI PROIZVOD B8 - POČETNA SVESNOST = TROŠAK PROMOCIJE C84 / IZNOS POTREBAN DA SE DOPRE DO SVIH KUPACA C8 - NOVOSVESNI KUPCI = BR. KUPACA D4 * POČETNA SVESNOST D8 - CUMULAT SVESNIH = ZBIR SVESNIH KUPACA U PRETHODNOM I TEKU]EM PERIODU E8 - DOSTUPNOST = X% PRVOG MESECA E10 + DX% SVAKOG MESECA (+5%) (KOLIKO TRGOVCI POSTEPENO UVODE PROIZVOD NA POLICE F8 - BROJ POKUŠAJA = BR.SVESNIH KUPACA C8 * KONVERZ.FAKTOR D5 * DOSTUPNOST E8 G8 - CUMULAT POKUŠAJA = ZBIR ONIH KOJI PROBAJU NOVI PROIZVOD U TEKU]EM I U PRO[LIM PERIODIMA H8 - % "PROBA^A" = KUMULATIVAN BR. ONIH KOJI SU PROBALI NOV PROIZVOD G8 / UKUPAN BROJ POTROŠAČA D4

II IZVE[TAJ

A25 - PROSEČAN CIKLUS = BROJ MESECI IZMEDJU DVE KUPOVINE A26 - % PRVIH KUPACA = % KUPACA KOJI POSLE PRVE KUPOVINE PONOVO KUPUJU A27 - % DRUGIH KUPACA = % KUPACA KOJI POSLE DRUGE KUPOVINE PONOVO KUPUJU A28 -% TREĆIH KUPACA = KUPCI KOJI POSLE TRE]E KUPOVINE DALJE REDOVNO KUPUJU B31 - NOVI KUPCI = BROJ ONIH KOJI PRVI PUT PROBAJU NOV PROIZVOD (KOLONA F9..F21) C31 - I PONAVLJANJE = BROJ KUPACA KOJI PRVI PUT PONOVE KUPOVINU C36=$E$26*B33 D31 - II PONAVLJANJE = BROJ KUPACA KOJI DRUGI PUT PONOVE KUPOVINU D39=$E$27*C36 E31 - III PONAVLJANJE = BROJ KUPACA KOJI TRE]I PUT KUPE I NASTAVE DA TRO[E D42=$E$28*D39 F31 - UKUPNO PONAVLJ. = UKUPAN BROJ KUPACA KOJI KUPUJU C + D + E G31 - UKUPNO KUPACA = ZBIR UKUPNOG BR. KUPACA KOJI PONAVLJAJU I ONIH KOJI PRVI PUT KUPUJU G32 = F32+G9 H31 - %PONAVLJANJA/ BR.KUPACA = UK.BROJ KUPACA KOJI PONAVLJAJU KUPOVINE / BR.KUPACA F32/G32 I31 - % UK.BR.KUPACA = BR.KUPACA / BR. STANOVNIKA G32 / D4

III IZVEŠTAJ

A60 - PROSEK KUPLJ. KOMADA U 1. KUPOVINI = PRETPOSTAVKA O BR. KUPACA KOJI KUPUJU VI[E ARTIKALA IZ PRVE A61 - PROSEK KUPLJ.KOM. U PONOV.KUPOVINI = PRETPOSTAVKA O BR. KUPACA KOJI KUPUJU VI[E KOM. U PONOVLJ.KUPOVINI A62 - PROSEČNI TROŠKOVI PO JEDINICI = NA BAZI PROCENE A63 - PROSEČNA PRODAJNA CENA PO JEDINICI = NA BAZI PROCENE B66 - PRVE KUPOVINE = BROJ PRVIH KUPACA F9 C66 - PRINOS PRVIH KUPOVINA = PRODAJNA CENA * BROJ KUPOVINA U PRVOM POKU[AJU * BROJ PROBNIH KUPOVINA * BR.PRVIH KUPACA D63*B68*D60 D66 - PONOVLJENE KUPOVINE = EFEKAT POČINJE POSLE ČETIRI MESECA E66 - PRINOS PONOV.KUPOVINA = POSLE 4 MESECA: CENA * BR.PONOV.KUPOVINA * BR. PONOVNIH KUPOVINA D63*D67*D61 F66 - UKUPAN PRINOS = ZBIR PRINOSA PRVIH I PONOVNIH KUPOVINA C66+E66 G66 - UKUPNI TROŠKOVI = (PR.PRVI PUT KUPACA + BR. PONOVLJENIH KUPACA * PROSEČAN TROŠAK PO JEDINICI

H66 -BRUTO PRINOS = UKUPAN PRINOS - UKUPAN TROŠAK F67-G67

IV IZVEŠTAJ B84 - CUMULAT.BRUTO MARŽA = ZBIR BRUTO MARŽE PO MESECIMA C84 - PROMOTIVNI TROŠAK = INICIJALNI PROMOTIVNI TROŠAK C84 + CONST.POVEĆANJE D84 - CUMULAT.PROM.TROŠAK = ZBIR PROMOTIVNIH ULAGANJA U PRETHODNIM MESECIMA E84 - NETO MARŽA = BRUTO MARŽA - KUMUL.PROMOTIVNI TROŠAK H67 - C84 F84 - KUMUL.NETO MARŽA = ZBIR NETO MARŽI PO MESECIMA G84 - POREZ NA NETO MARŽU = POREZ NA DOBIT @MAX(0, E84*48 H84 - NETO MARŽA POSLE POR.= NETO MARŽA - POREZ E84-G84 I84 - INVESTIRANI IZNOS = IZNOS ULOŽEN U BIZNIS (U ZALIHE) I86 - KAMATNA STOPA = MESE^NA STOPA PO KOJOJ DISKONTUJEMO KE[ PRILIVE I91 - SADAŠNJA VREDNOST = DISKONTOVANA VREDNOST BUDUĆIH PRILIVA I94 - NETO SADAŠNJA VREDN. = RAZLIKA IZMEDJU INVESTICIJE I DISKONTOVANE VREDNOSTI KEŠ PRILIVA

Ekran za unošenje tržišnih varijabli ----------------------------------------------

VeliČina tržišta - broj kupaca 400000 Investicija 75000 Inicijalni promotivni trošak 1000 MeseČna k'% 0.015 MeseČno porast troškova promocije 250 Porez % 0.48 Iznos potreban za 100% pokrivenost 20000 % konverzije svesnih kupaca u probu 0.175 Inicijalna dostupnost % 0.1 Porast dostupnosti u % 0.05 % inicijal.kupaca koji ponovo kupuju 0.5 % drugi put kupaca koji ponovo kupuju 0.75 % tre}i put kupaca koji nadalje kupuju 0.75

ProseČan br. komada kupljenih iz prve 1.05 ProseČan br. komada kupljenih u ponovljenoj kupovini 1.5 ProseČan trošak po komadu 24.18 ProseČna maloprodajna cena po komadu 39.76

0

525

175 218.75

262.5 306.25

350 393.75

437.5 481.25

525 568.75 612.5

0

100

200

300

400

500

600

700

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

broj novih kupaca po mesecima

broj novih kupaca po mesecima

0 60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40%

cumulativ % tr`i{ta

PROCENAT OSVOJENOG TRŽIŠTA

0 60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40%

% tr`i{nog u~e{}a

TRŽIŠNO UČEŠĆE - UKLJUČUJU]I I PONOVLJENE KUPOVINE

0.00% 0.20% 0.40%

0.60%

1 3 5 7 9 11 13

{

meseci

0.00% 0.20% 0.40% 0.60%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

{}

meseci

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

vr ed

no st

meseci

UKUPAN PRIHOD I TROŠKOVI PO MESECIMA

Ukup.prinos

Ukup.trosak

($1,000.00)

$4,146.06

$818.69 $1,088.36

$6,198.32

$3,241.13 $3,914.16

$8,217.41

$6,470.30 $7,445.84

$11,144.05 $10,304.49

$11,506.93

($2,000.00)

$0.00

$2,000.00

$4,000.00

$6,000.00

$8,000.00

$10,000.00

$12,000.00

$14,000.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

vr ed

no st

meseci

KUMULATIVNI IZNOS NETO RAZLIKE U CENI POSLE ODBITKA DIREKTNIH TROŠKOVA I POREZA

PROMENE NSV ZAVISNO OD VELIČINE TRŽIŠTA I PROMENE STOPE KONVERZIJE

-80000

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

12.50% 15.00% 17.50% 20.00% 22.50%N SV

stopa konverzije

PROMENE NSV ZAVISNO OD VELIČINE TRŽIŠTA I PROMENE STOPE KONVERZIJE SVESNIH POTROŠAČA

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Broj

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.