6 razred, Beleške' predlog Informacije. Univerzitet u Sarajevu
dajana71751
dajana71751

6 razred, Beleške' predlog Informacije. Univerzitet u Sarajevu

3 str.
552broj poseta
Opis
6 razred
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3
preuzmi dokument

Nastavnik: Datum:

PISMENA PRIPREMA ZA ČAS IZ INFORMATIKE

Razred: VI

Redni broj časa:

Nastavna jedinica: Ostali Internet servisi

Zadaci časa:

1. obrazovni: upoznati učenike s servisom i uslugama na Internetu, objasniti ulogu pojedinih servisa, objasniti učenicima korištenje pojedinih usluga Interneta

2. odgojni: razvoj kulture rada, odnosa prema radu, motivacije, inicijative, lijepog ponašanja

3. funkcionalni: uočiti razlike između pojedinih usluga; poticati pravilno korištenje datih podataka i pojmova; naučiti u pravilne svrhe koristiti određenu uslugu

Tip časa: čas upoznavanja sa novim gradivom

Oblik rada: frontalni i individualni

Nastavne metode: metoda razgovora, usmeno izlaganje, demonstriranje

Nastavna sredstva i pomagala: osnovna nastavna sredstva, računar, projektor

METODIČKO - DIDAKTIČKA STRUKTURA ČASA:

Uvodni dio časa: (oko 10 min.) Uz kvizove i prezentacije koje je nastavnik pripremio ponoviti dosad stečeno znanje.

Ponoviti kako se otvara i zatvara web- preglednik, kako se upisuje adresa i kako se prepoznaju pojedini elementi hipertekstovnih dokumenata. Ponoviti alate u alatnoj traci web-preglednika.

Najava cilja časa:

Krenuli smo s upoznavanjem Interneta i onim što nam on nudi. Pa ćemo se samo prisjetiti koje su to usluge i servisi koje smo do sada spomenuli. Upoznali smo se s WWW i e-

mailom. Sada ćemo krenuti dalje i vidjeti koji servisi (usluge) interneta su nam još ostali. Glavni dio časa: (oko 15 min.)

Pokrenuti pripremljenu prezentaciju.

• Upoznati učenike sa servisima: • Webmail - usluga za razmjenu elektronske pošte.

Objasniti razliku između Webmail-a i E-mail-a.

• FTP ( File Transfer Protocol) – za prijenos datoteka među računarima na mreži. • IRC (Internet Relay Chat) - Pričaonica • VoIP (Voice over Internet Protocol) – za obavljanje telefonskih razgovora. • Telnet (Teletype Network) – za pristup udaljenim računarima putem komandne

linije. • Svaku od usluga ilustrirati konkretnom ilustracijom pomoću računara i projektora. • Ne insistirati na učenju napamet definicija usluga na internetu nego njihovom

prepoznavanju, razlikovanju i poznavanju njihovih mogućnosti upotrebe.

Vježbanje (oko 15 min.)

• Zadatak 1: Otvaranje web stranica i kretanje po njima. • Izaberite File > Open Location... ili pritisnite CTRL+L. Kursor će se pozicionirati u

tzv. Location (ili Address) bar – mjesto u koje upisujete adresu stranice koju želite posjetiti, te tokom pregledavanja stranice vidite adresu stranice koju pregledavate. Unesite adresu stranice vaše škole i kliknite Go ili pritisnite tipku <ENTER>.

• Zadatak 2: Kretanje natrag i naprijed po posjećenim stranicama • U Navigation toolbaru (traci za navigaciju) nalaze se standardna dugmad. Prvi je

“Back” i služi za povratak na prethodno posjećenu stranicu. Kliknite na njega da se vratite na uvodnu stranicu weba. Slično opciji undo, i ovaj “povratak” možete izvesti nekoliko puta, skroz do stranice koju ste prvu otvorili.

• Iduće dugme je “Forward” i služi za povratak na stranicu s koje ste došli klikom na “Back”. Isprobajte kretanje po već posjećenim stranicama. • Zadatak 3: Otvaranje dodatnih stranica (tabovi)

• Tabovi služe otvaranju većeg broja stranica bez zagušivanja radnog prostora velikim brojem prozora. Novi tab otvorite pomoću File > New Tab ili pritiskom na Ctrl+T.

• Otvorite novi tab i u njemu otvorite stranicu http://www.portal.skola.ba • U Location baru u svakom trenutku možete vidjeti punu adresu web stranice koju

trenutno čitate. • Kliknite na prvi tab: prikazat će se stranica koja je tamo učitana, a u Location baru ćete ponovno vidjeti njenu adresu.

• Linkove možete otvoriti u novom tabu tako da na njih kliknete desnim dugmetom miša i izaberete “Open Link in New Tab”.

• Zadatak 4: Otvaranje više web stranica (u više prozora) • Izaberite File > New Window. Otvara se novi prozor, bez učitane stranice (ovo se

može promijeniti u opcijama). U tom prozoru možete pregledavati web stranice neovisno o stranici u starom prozoru. Također, bilo koji prozor možete zatvoriti kad želite i to neće zatvoriti ostale prozore.

• Posjetite stranice http://www.matematika.ba/ • Linkove možete otvoriti u novom prozoru tako da na njih kliknete desnim dugmetom

miša i izaberete “Open in Link New Window”

• Zadatak 5: Snimanje slike s weba • Posjetite stranicu http://www.matematika.ba/osnovna-skola • Kliknite desnim dugmetom miša na neku od slika. Iskočit će menu. Izaberite “Save

Image As”. • Ako te opcije nema, znači da niste kliknuli na sliku. • U prozoru koji se otvori izaberite direktorij koji ste prethodno napravili ili ga trenutno

napravite (npr. c:\sedmi_razred) i upišite naziv datoteke, te kliknite “Save”. • Zadatak 6: Preuzimanje teksta s weba

• Posjetite stranicu http://enter.bug.hr/vijesti/film_o_facebooku_104031 • Postavite pokazivač miša neposredno ispred “Film o Facebooku”. Pritisnite lijevo

dugme miša i bez puštanja ga povucite do kraja teksta. Pozadina i tekst će promijeniti boju, što znači da je taj tekst označen.

• Izaberite Edit | Copy. Sada je taj tekst kopiran (kao kad smo u Wordu kopirali tekst). • Otvorite Word i “zalijepite” kopirani tekst. • Cijeli tekst možete označiti izborom Edit | Select All.

• Zadatak 7: Snimanje cijele web stranice • Posjetite stranicu http://engleski-jezik.com/ • Izaberite File | Save Page As. Pojavit će se uobičajeni prozor za snimanje. Ispod imena

datoteke možete izabrati tip snimanja. Izaberite “Web Page, complete”. Klikom na Ok snimit ćete cijelu stranicu, zajedno sa svim slikama. U direktoriju gdje ste snimili stranicu pojavit će se datoteka sa zadanim imenom, ali i direktorij sličnog imena. Datoteka sadrži sam tekst, a direktorij popratne slike.

• Na sličan način možete snimiti i samo tekst, bez upotrebe Worda. Potrebno je za tip snimanja postaviti Text Files (što će snimiti neformatirani tekst) ili Web Page, HTML only (što će snimiti stranicu, ali bez slika i nekih drugih ukrasnih elemenata).

Završni dio časa: (oko 5 min.) • Uz prezentaciju izvršiti i ponavljanje gradiva. • Najaviti nastavnu jedinicu „Ostali Internet servisi“ za slijedeći čas. • ZADAĆA: Odgovoriti na pitanja iz udžbenika na str.117.

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument