ABC analiza i ABCD politika - Vezba - Saobracajni fakultet, Vežbe' predlog Marketing u poslovno upravljanje PiT prometu. Univerzitet u Beogradu
it0678
it0678

ABC analiza i ABCD politika - Vezba - Saobracajni fakultet, Vežbe' predlog Marketing u poslovno upravljanje PiT prometu. Univerzitet u Beogradu

PDF (225 KB)
16 str.
6broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
Vezbe iz oblasti integralni transport na temu ABC analiza i ABCD politika.
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 16
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument
Slide 1

ABC ANALIZA I ABCD POLITIKA

mr Snežana Tadić, dipl.inž.

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 2

ABC analiza – šta znači

ABC analiza je metoda za utvrđivanje značaja pojedinih elemenata i pojava u logističkim sistemima i procesima - grupisanje elemenata skupa po njihovoj značajnosti sa stanovišta određenog kriterijuma. Primenjuje za kompleksne, složene, dinamičke sisteme.

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 3

ABC analiza – kada se koristi

Izbor reprezentativnog uzorka pri istraživanju i analizi logističkih procesa (npr. izbor transportnog lanca). Operativno upravljanje i racionalizacija logističkih sistema i procesa (npr. optimizacija troškovne, vremenske strukture, upravljanje zalihama itd). Strateško odlučivanje i upravljanje – npr. izbor dobavljača proizvoda, izbor partnera u kooperaciji, izbor tržišta nabavke i prodaje proizvoda, nabavka transportnih sredstava i dr.)

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 4

ABC analiza – grupe elemenata

ABC analiza grupiše elemenate šireg skupa u tri kategorije:

GRUPA A - mali broj elemenata skupa koji značajno učestvuju u njegovoj strukturi. Broj elemenata određuje se na osnovu zadate verovatnoće p1 koja zavisi od konkretnih uslova. GRUPA B - elementi skupa za koje se može reći da po njihovom broju proporcionalno učestvuju u strukturi skupa. Broj elemenata određuje se na osnovu verovatnoće p2. GRUPA C - veliki broj elemenata skupa za koje se može reći da vrlo malo učestvuju u strukturi sistema. Broj elemenata određuje se na osnovu verovatnoće p3.

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 5

ABC analiza – kriterijumi za grupisanje elemenata

količina robe (obim robnih tokova) rastojanje prevoza vrednost robe – učešće u prometu frekvencija isporuke troškovi vreme itd.

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 6

ABC analiza – grafički prikaz

0 0,1

0,2 0,3

0,4 0,5

0,6 0,7

0,8 0,9

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

broj elemenata

v

e

r

o

v

a

t

n

o

ć

a

A

B C

p1

p2 p3

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 7

ABC analiza – područje, skup A

područje najvećeg priraštaja posmatranih veličina; zauzima ga vrlo mali broj elemenata skupa; Skup A - reprenzentativni uzorak koji bezuslovno ulazi u dalju analizu.

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 8

ABC analiza – područje, skup B

područje značajnog prirasta posmatranih veličina; zauzima ga manji broj elemenata skupa; Skup B - proširenje reprenzentativnog uzorka prema dodatnim zahtevima analize i postupka istraživanja.

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 9

ABC analiza – područje, skup C

područje malog (nedovoljno značajnog) prirasta posmatranih veličina; predstavlja područje koje zauzima najveći broj elemenata posmatranog skupa; Skup C - skup elemenata bez velikog značaja koji se isključuju iz dalje analize.

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 10

ABC-XYZ analiza - primer

Godišnja količina Promet

kg % hilj. dinara %

R1 196600 6.47 49150 5.07

R2 1327190 43.67 79631 8.21

R3 838300 27.58 25149 2.59

R4 340000 11.19 340000 35.05

R5 116800 3.84 350400 36.12

R6 120850 3.98 26587 2.74

R7 42000 1.38 25200 2.60

R8 46000 1.51 69000 7.11

R9 8500 0.28 3400 0.35

R10 3000 0.10 1500 0.15

UKUPNO 3039240 100.00 970017 100.00

Vrsta robe

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 11

ABC analiza, kriterijum: količina

Vrsta robe Količina(kg) Učešće

(%) Kumulanta Grupa

R2 1327190 43.67 43.67

R3 838300 27.58 71.25 A

B

C

R4 340000 11.19 82.44

R1 196600 6.47 88.91

R6 120850 3.98 92.88

R5 116800 3.84 96.73

R8 46000 1.51 98.24

R7 42000 1.38 99.62

R9 8500 0.28 99.90

R10 3000 0.10 100.00

Ukupno 3039240 100.00

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 12

XYZ analiza, kriterijum: vrednost

Vrsta robe Promet(1000 din) Učešće

(%) Kumulanta Grupa

R5 350400 36.12 36.12

R4 340000 35.05 71.17 X

Y

Z

R2 79631 8.21 79.38

R8 69000 7.11 86.50

R1 49150 5.07 91.56

R6 26587 2.74 94.30

R7 25200 2.60 96.90

R3 25149 2.59 99.49

R9 3400 0.35 99.85

R10 1500 0.15 100.00

Ukupno 970017 100.00

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 13

ABC-XYZ analiza

A B C

X 2 4 5

Y 1

Z 3 8 6,7,9,10

Obavezno se analizira

Za proširivanje analize

Ne analizira se

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 14

ABCD POLITIKA

Grupa A – skladišti se u svim skladištima Grupa B – skladišti se u regionalnim skladištima Grupa C – skladišti se u centralnim fabričkim skladištima Grupa D – uopšte nije na zalihama, proizvodi se i isporučuje po porudžbini

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 15

ABCD POLITIKA

proizvodi grupe C

proizvodi grupe B

proizvodi grupe A

centralno fabričko skladište

regionalna skladišta

skladišta za isporuku

klijenti

proizvodi grupe D se proizvode samo na zahtev

Vežba 3. ABC analiza i ABCD politika 16

Gurani i vučeni tokovi

Gurani tokovi – proizvodi se guraju na tržište, Vučeni tokovi - čeka se zahtev za proizvodnju za poznatog kupca

gurani tok

vučeni tok

A

B

C D

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
preuzmi dokument